Yarın Kandil mi? 2022 Dini Günler Nelerdir?

Yarın Kandil mi? 2022 Dini Günler Nelerdir?

Yarın Kandil mi? 2022 Dini Günler Nelerdir?

 

Yarın Kandil mi sorusu internet kullanıcıları tarafından sık sık sorulmaktadır. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2022 dini günler takvimine göre; Dini günler, Kandil günleri, Ramazan ayı ve Bayram tarihleri belli oldu. Tövbe etme, günahlardan vazgeçme ve temizlenme, ilahi af ve rahmete ulaşma imkanı sunan bu mübarek günleri ve geceleri ibadet yaparak sevabının büyük olduğu Müslümanlar tarafından bilinmektedir.

 

 

Yarın Kandil mi

 

2022 Kandil Günleri?

2022 Kandil günlerini sizler için bir araya getirip listeledik.

2022 Yılı Üç Aylar Ne zaman Başlıyor?

2022 yılında üç aylar 2 şubat 2022 tarihinde başlamaktadır.

2022 yılında Regaib Kandili ne zaman?

Regaib kandili 03 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE​ günü kutlanacak.

2022 yılında Miraç Kandili ne zaman? ( Yarın Kandil mi )

Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı 2022 dini günler takvime göre 2022 yılında Miraç Kandili Pazar gününe denk geliyor. 27 Şubat 2022 Pazar Günü

Berat Kandili 2022 yılında ne zaman? ( Yarın Kandil mi )

2022 yılında Beraat Kandili 17 MART 2022 Perşembe günü eda edilecektir.

2022 Yılı Kadir Gecesi hangi tarihte? ( Yarın Kandil mi )

İslam dünyasının en özel ve kutsal gecelerinden biri olan Kadir Gecesi 2022 yıılında 27 Nisan 2022 Çarşamba günüdür. İnanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesi’ni ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-?adr”, 1; Müslim, “?alâtü’l-müsâfirîn”, 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i’tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı. (Buhari, Müslim, Tirmizi )

Mevlid Kandili 2022’de hangi gün?


Mevlid Kandili 2022 yılında  7 EKİM 2022 Cuma gününe denk gelmektedir.

 

KANDİL GÜNLERİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

 • Namaz Kılmak: Müslümanlar için en önemli ibadetlerden biri olan namaz, kandil günleri içinde çok faziletlidir. Vakit namazları haricinde kaza namazı ve nafile namazlar kılınabilir.
 • Oruç tutmak: Oruç nafile olarak kandil günlerinde de tutulmaktadır.
 • Kur’an-ı Kerim okumak: Yüce Yaratıcımız Allah (c.c.) sözü yüce kitabımız Kuran-ı Kerimi okumak faziletli bir ibadettir.
 • Tövbe İstiğfar: Allah’tan günahların affını her zaman istemek önemlidir ancak, mübarek gün ve geceler de tövbe etmekte gerekmektedir.
 • Selat-ü Selam okumak, Salavat getirmek, Akraba ve komşu ziyaret etmek, Sadaka vermek, Dargın kişileri barıştırmak, Tefekkür etmek, Kabir ziyareti yapmak

Şafii Kunut Duası | Okunuşu | Meali | Arapça ve Türkçe

Şafii Kunut Duası | Okunuşu | Meali | Arapça ve Türkçe

Şafii Kunut Duası ezberlemek, okumak ve anlamına bakmak için yazımızı okuyabilirsiniz. Yüce yaratıcımızın Âl-i İmrân Suresi 19. Ayetinde buyurduğu gibi Allah Katında Tek Din İslamdır. Müslüman kişiler için en önemli ibadetlerden birisi namazdır. Kunut Duaları ise yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekatında okunmaktadır. Kunut Dualarının ilki ‘’ Allahümme inna nesteinüke’’ ile başlar. Kunut dualarının ikincisi ise ‘’ Allâhümme iyyake na’büdü” ile başlar. İmam-ı A’zam’a göre Vitir namazında tekbir ( kunut duasından önceki tekbiri ) almak vaciptir. Kunut Duaları 1-2 Arapça Türkçe okunuşu ve meali için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

 

Vitir namazının son rekatında rükuya gitmeden önce tekbir alınır ve Kunut Duaları okunur, Vitir namazı yatsı namazının sonra gecenin her hangi bir bölümünde imsak vaktine kadar kılınabilen 3 rekatlık vacip bri namazdır. Müslüman kişiler vitir namazını kılarken diğer sure ve duaları olduğu gibi kunut dualarını da ezbere bilmesi lazımdır. Kunut Duaları iki tanedir. Kunut Dualarının ilki ‘’ Allahümme inna nesteinüke’’ ile başlar. Kunut dualarının ikincisi ise ‘’ Allâhümme iyyake na’büdü” ile başlar. Kunut duaları Arapça ve Türkçe okunuşu, Türkçe anlamı, meali için detaylı bir yazı hazırladık sizlere. Yazımızın devamında kunut dualarını okumaya başlayabilirsiniz.

 

Kunut Duası 1 Arapça Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Şafii Kunut Duası

Kunut Duası 1 Türkçe Anlamı ve Meali

Allahım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut 2 Duası Arapça Okunuşu

Allâhümme iyyâke na’büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes’â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Şafii Kunut Duası

Kunut 2 Duası Türkçe Anlamı ve Meali

Allah’ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

 

Kunut Dualarını Bilmeyenler Ne Yapar?

Hanefi mezhebine göre, vitir namazının 3. rekatında kunut yapmak vaciptir. Kunutta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste’înuke” ve “Allahümme iyyâke na’büdü” duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 442). Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret etmesi gerekir; fakat duaları ezber edene kadar “Rabbenâ âtinâ” duasını okur ya da üç defa “Allahümmeğfir lî” demekle namazını eda eder.

Şâfiî ve Mâliki mezhebine göre ise, sabah namazının ikinci rekatında, rükûdan sonra kunut yapılır. Sabah namazında kunut yapmak Şâfii mezhebine göre sünnet, Mâliki mezhebine göre ise müstehaptır. Şâfii ya da Mâliki mezhebine mensup imamın arkasında sabah namazı kılan Hanefi bir kimse, dilerse kunut duasına katılır, dilerse sessizce bekler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 32,33).

Vitir Namazı Nedir?

Vitir namazının dayanağı Hz. Muhammed’in (s.A.S.) sözleri ve uygulamalarıdır. Peygamber efendimiz (s.A.S.), “ Vitir namazı, her Müslüman kişinin üzerine bir vazifedir. ” (Ebû Dâvûd, Vitir, 2; Nesâî, Kıyamu’l-leyl, 40) buyurmuştur ve gecenin son namazının, tek sayılı rekâtlarla ( vitr ) olmasını öneri ve teşvik etmiştir. (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 148)

Vitir namazının Hz. Peygamberin (s.A.S.) sünnetiyle kesin olduğu konusunda fıkhi mezhepler arasında ihtilaf yoktur, ancak; hükmü, rekat sayısı, kılınma biçimi ve kunut dualarıyla alakalı bazı görüş ayrılıkları mevcuttur. Bu ayrılıkların esas nedeni, konu hakkında rivayetlerin farklı yorumlanmasından sebeptir. Hanefî mezhebine göre vitir namazı, Hz. Peygamber devamlı kıldığı ve zanni olmakla beraber kesin ifadeler taşıyan bir delille emredildiği için “vacip” kabul edilmiştir (Kâsânî, Bedâî’, I, 270; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 40). Şafii mezhebi ve diğer mezheplere göre ise vitir namazı “sünnet” namazlardandır (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 591-595).

 

Cuma Namazı Kaç Rekat, Cuma Namazı Kılınışı, Cuma Namazı Tarifi

 

Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları | Yazılı Cuma Mesajı | Ayetli Cuma Mesajı | Hadisli Cuma Mesajı

Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları ve en yeni cuma mesajları için yazımızı okuyunuz.

Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları ve En yeni Resimli Cuma Mesajları yazımızı sizler için itinayla bir araya getirdiğimiz bu sayfayı huzurlarınıza sunarız. İslam Âlemi için çok büyük bir öneme sahip ve en hayırlı günü olan Mübarek Cuma gününde Müslümanlar birbirlerini anlamlı ve güzel Cuma mesajları atarak tebrik ediyor, dostlukları pekiştiriyor, sevgisini ve saygısını arttırıyor.

Sizler için itinayla bir araya getirdiğimiz resimli, yazılı, en yeni ve kısa Cuma Mesajları içerisinden beğendiğiniz mesajları seçerek ister SMS ile, Whatsapp ya da Facebook veya İnstagram’dan dostlarınıza, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza iletebilirsiniz.

Cuma Günleri tüm İslam Dünyası ve Müslümanlar için büyük öneme sahip. Cuma Günü geldiğinde yurttaşlar ve bütün müslümanlar birbirine duruma göre resimli, yazılı Cuma Mesajları göndererek iyi niyetlerini bildiriyor.

Sizler için hazırladığımız resimli ve kısa pek çok anlamlı Cuma Mesajları arasından beğendiğinizi anne babanıza, kardeşlerinize, dostlarınıza, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza, ailenize gönderebilirsiniz.

Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları

Ey iman Edenler Allah’ı çokça zikredin. (Ahzab Suresi – 41) Hayırlı cumalar

Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları

Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları

Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları

Hayırlı Cumalar

Allah’ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun…

Gönüller dua da birleşince , Cumalar güzelleşir.

Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları

“Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem” diyen Sevgilinin (S.A.V.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile. Hayırlı Cumalar dilerim. (Resimli Cuma Mesajları)

Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları

Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhari, Tevhid 35)

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin. Sizleri, ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar; Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler Şükrettikçe çoğalır, Bolcu şükredin. Hayırlı Cumalar.

Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?

Kış biter yaz gelir, Dert biter mutluluk gelir,

Yeter ki kalbin temiz, Umudun Allah olsun

Bir bakmışsın ki, sıkıntı gider huzur gelir.

Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Hayırlı Cumalar.

Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları

Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah’ın fazlını isteyip-arayın ve Allah’ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (Cuma Suresi – 10)

Hayırlı Cumalar Resimli Cuma Mesajları

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi – 9) (Resimli Cuma Mesajları yeni)

 

YAZILI CUMA MESAJLARI

AYETLİ CUMA MESAJLARI

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Samsung Yerli Üretim Cep Telefonu ve Modelleri 2021

Samsung Yerli Üretim Cep Telefonu hakkında yazımızda sizler için bilgi vereceğiz ayrıca Yerli Cep Telefonu Markaları Nelerdir, Yerli Cep Telefonu var mı? En iyi Yerli Cep Telefonu Hangisi ? Türk Malı Cep Telefonları Nelerdir? sorularını cevaplayacağız.

Samsung Yerli Üretim Cep Telefonu nelerdir, hangi modeller Türkiye’de üretiliyor soruları sık sık sorulmaktadır, yazımızda tüm detayları sizlere aktaracağız.

Samsung Yerli Üretim Cep Telefonu

Samsung Yerli Üretim Cep Telefonu

Güney Koreli Cep telefonu üreticisi Samsung yeni fabrikası için Tekirdağ’da fabrika kurmaya karar vermiştir, Kapaklı OSB civarında fabrika kurulacaktır. Avrupa’ya ve çevre ülkelere de buradan ihracat yapmayı planlamaktadır. Bu fabrikada ayrıca televizyon üretimi yapılması da planlanmaktadır. Türkiye’de fiyatı 200 dolar altı olarak ithal edilen telefonlarda gözetim belgesi talep ediliyor. Gözetim belgesi sebebi ile telefonların 200 dolarlık vergi dilimine takılmasına sebep oluyor. Türkiye’de üretilen cep telefonlarından gözetim belgesi istenmediği ve gümrük vergisi ödenmediği için, ülkemizde üretilen uygun fiyatlı akıllı telefonların maliyetleri düşüyor. Bundan dolayı Samsung, Xiaomi, Oppo ve TCL gibi pek çok üretici, son dönemde akıllı telefon üretimi için Türkiye’yi tercih ediyor.

Samsung Yerli Üretim Cep Telefonu Fiyatları

Akıllı telefonların Türkiye’de üretilmesi ile beraber düşen fiyatlar raflarda gözlenmeye başladı. Usta gazeteci Hanife Baş’ın yaptığı habere göre fiyatları 2.500 lira ile 3.000 lira arası farklılık gösteren giriş seviye Samsung modelleri indirimle tüketicilere sunuldu. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı da bu müjdeli haberi memnuniyetle doğruladı.

 

Samsung Yerli Üretim Cep Telefonu Modelleri

Samsung Galaxy A serisinde bulunan A21, A30, A70, A80 modellerinin hepsi Türkiye’de üretiliyor. Şu anda Tekirdağ’da bulunan fabrikada giriş ve orta seviye telefon modellerin üretimi devam etmektedir. Lakin sonraki süreçte üst seviye akıllı telefon modellerinin de üretileceğinin sinyali verilmekte.

 

Samsung Galaxy A80

 • Ekran Boyutu: 6,70 inç
 • Çözünürlük: 1080 X 2500
 • Boyut: 165,2 x 76,5 x 9,3 mm
 • Ağırlık: 196g
 • Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 730G
 • Çekirdek Sayısı: 8
 • Arka Kamera: Geniş açı 8 MP
 • Ön Kamera: 8 MP
 • Dahili Hafıza: 128 GB
 • RAM: 8 GB
 • Batarya Kapasitesi: 3700 mAh
 • Şarj Hızı: 25W
 • İşletim Sistemi: Android 11-Samsung One UI
 • Renk Seçenekleri: Gri, Siyah, Pembe

 

Samsung Galaxy A70

 • Ekran Boyutu: 6.7 İnç
 • Dahili Depolama: 128 GB.
 • Bellek (RAM): 6 GB.
 • Batarya Kapasitesi: 4500 mAh.
 • Hat Sayısı: Tek Hat.
 • Hızlı Şarj:
 • 5G:
 • 4.5G Desteği

Samsung Galaxy A30

 • Ekran: 6.4 inç AMOLED ekran, 1080 x 2400 piksel, 403 ppi.
 • Boyut ve ağırlık: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm ve 165 gram.
 • İşlemci: Exynos 7904.
 • Grafik Birimi: Mali-G71 MP2.
 • Bellek: 4GB RAM.
 • Depolama: 64GB.
 • Arka Kamera: 16 MP, f/1.7 – 5 MP, f/2.2.
 • Ön Kamera: 16 MP, f/2.0.

Samsung Galaxy A21

 • Ekran Boyutu: 6.5 İnç
 • Dahili Depolama: 32 GB.
 • Bellek (RAM): 3 GB.
 • Batarya Kapasitesi: 4000 mAh.
 • Hızlı Şarj:
 • 5G:
 • 4.5G Desteği:
 • Suya Dayanıklılık:

 

Betimleme Nedir, Betimlemek ve Betimleyici Anlatım özellikleri ve örnekleri

Betimleme Nedir? Betimleme, roman, hikaye gibi eserler başta olmak üzere edebiyat yazarları tarafından sıklıkla kullanılan bir söz sanatıdır. Betimleme ile sanatçı, okuyucunun hayal dünyasında canlandırma yaparak kendi kafasında anlatmak istediği şeyin bir fotoğrafını okuyucuda çizmeyi hedeflemektedir. Özellikle hayal gücü ve gözleme dayalı olan betimleme sanatı, edebiyata değişik bir tat katmaktadır. Yazımızın devamında Betimlemek Nedir ve özellikleri sorularının cevaplarını ve betimleyici anlatım örnekleri ve özelliklerini bulabilirsiniz. İşte betimleme ile alakalı tüm ayrıntılar!

Betimleme Nedir

Betimleme Nedir? Betimleme, okuduklarımızı hayal dünyamızda tasvir etme ve görmemizi sağlamanın bir aracıdır. Betimleme ile edebi yazar, anlattığı durum, olay, nesne, kişi ve benzeri şeylerin adeta bir fotoğrafını çizmektedir. Betimleme sanatı farklı farklı çeşitlerde yapılabilmektedir. Bir kişinin dış görünüşü betimlenebileceği gibi, hisler, tatlar dahi betimlenebilmektedir. Bu sebeple betimleme kendi bünyesinde türlere ayrılmaktadır.

Betimleme, ilk defa romantik sanatçılarda ortaya çıkmıştır. Çünkü dünya edebiyatında ilk defa onlar gerçek yaşamı, bireyleri ve varlıkları konu olarak işleme gereği duymuşlardır. Gerçekleri, göz önüne sermek için farklılıkların, ayırt edici özelliklerin ortaya çıkarılması gerekir. Bu da betimleme türünü ortaya çıkarmıştır. Romantik betimlemeler, daha çok duygulara dayanır. Olaylar ve kişi davranışlarıyla bağlantısı son derece azdır.

Realistlerin betimlemeleri bütünüyle gerçektir. Onlar bir düz ayna gibi olduğu şekliyle yansıtırlar her şeyi. Aynalar nasıl ki iyi kötü, güzel çirkin, doğru yanlış her şeyi olduğu gibi yansıtıyorsa gerçekçi betimlemeler de aynen öyledir. Bu betimlemelerin olayların gelişimi ve bireylerin karakterlerinin oluşumuyla direk olarak bağlantıları vardır. Realist yapıtlardan betimlemeleri atarsanız geriye hiçbir şey kalmaz.

BETİMLEME NEDİR?

Betimleme en basit anlatımı ile, karşı tarafın kafasında kelimelerle boyasız ve fırçasız bir resim çizme sanatıdır. Okuyucunun, okuduğu romanı, hikayeyi hayal edebilmesinin çaresi betimleme sanatıdır. Yazar betimleme sanatını kullanarak, okuyucunun hayal etmesini istediği cismi veya olayı öyle ayrıntılı ve güzel tasvir eder ki, okuyucunun kafasında bu durum yada cisim bir tablo gibi oluşur. Betimleme, okuyucunun hayal dünyasına girip o gücünü çalıştırmanın en bilinen ve etkili yollarından biridir.

Betimleme sanatının özü çok iyi bir gözlemci olmaktan ve hissetmekten geçmektedir. Yazarın iyi bir betimleme kabiliyetine sahip olabilmek için yazarın gözlem yeteneğinin güçlü olması gerekli olduğu kadar, insanlara duyguları geçirebilme yeteneğinin de güçlü olması gerekiyor.Yazar betimleme yaparken sık olarak sıfat kullanmaktadır. Çünkü okuyucunun hayal dünyasında bir tablonun oluşabilmesi mutlaka ve mutlaka ayrıntılara ihtiyaç vardır. Bu sebeple betimleme de uzun sıfat tamlamalarına sık olarak yer verilmektedir. Betimleme sanatında, edebi sanatlardan da sık olarak yararlanılmaktadır. Bu edebi sanatların bazıları şu şekildedir; benzetme, ad aktarması ve deyim aktarması gibi.

 Betimleme TDK Kelime Anlamı

Betimleme Nedir? Betimleme TDK’daki anlamıyla tasarlama, göz önünde canlandırma, bir şeyi söz veya yazı ile anlatma ve tasvir etme demektir. Betimlemede varlıkların kendisine has fonksiyonları vurgulanır. Yazarlar genelde bir manzarayı, doğayı, hayvanı veya varlığı betimlerken niteleyici sözleri kullanır. Genellikle de öykülerde, hikayelerde, masallarda, tiyatrolarda ve şiirlerde betimleme yapılır. Betimleme sanatının amacı, anlatılan bir şeyin göz önünde canlandırılmasını ve tasvir edilmesini kolaylaştırmak ve okuyucuların veya dinleyicilerin hikayenin içerisine girmesini de sağlamaktır.

Betimleme Örnekleri ( Betimleme Nedir )

Tarla, baştanbaşa insan ve tınazlarla örtülüydü. Sık, yüksek boylu çavdar tarlasının biçilmiş bölümlerinde orakçı bayanın sırtı; demet yaparken, parmakları arasında sallanan başaklar; çocuğunun gölgedeki beşiğine eğilen kadın ve peygamber çiçekleriyle örtülü tarlada toplanmış ekin demetleri görünüyordu. Öte yanda, ceketsiz, gömlekli köylüler, kızışmış kuru tarlada toz kaldırarak, araba üzerinde ayakta durarak demetleri yerleştiriyorlardı.

İki küçük kız dar bir sokakta buluşmuşlardı. Kızlardan birisi çok küçüktü, diğeri ise azıcık ondan biraz daha büyükçe. Anneleri her ikisine de yeni giysiler giydirmişti. Küçük olan siyah bir giysi giyiyordu, öbürü ise kırmızı basmadan bir giysi. Her ikisinin de başında beyaz başörtüleri vardı.

 

Betimleyici Anlatım Özellikleri Nelerdir?

Bir metnin içerisinde yer alan eşyaları, bireyleri, yerleri yahut bir olayı, okuyan kişinin aklında bir tablo gibi canlandırmayı hedefleyen yada amaçlayan edebi anlatım cinsine betimleyici anlatım denmektedir. Betimleyici anlatımın çeşitli fonksiyonları bulunur. Betimleyici anlatım fonksiyonları şu biçimde sıralanabilir; Betimleme Nedir

 • Görsellik ön plandadır,
 • Gözlem önemli bir role sahiptir,
 • Anlatımda iç ve dış anlatımlar bulunmaktadır,
 • Sıfatlardan ve sıfat tamlamalarından sık olarak yararlanır,
 • Öyküleyici anlatım türü ile beraber kullanılır,
 • Tasvirlerde ayrıntılara çok yer verilir, tasvir edilecek şeyin ayırt edici özelliklerine vurgu yapılır,
 • Daha çok roman, hikaye ve tiyatro türlerinde görülür,
 • Kendi içerisinde 4’e ayrılır.

Betimleme Türleri Nelerdir?

Betimleme Nedir? Betimleme sanatı, yani betimleyici anlatım kendi içerisinde toplamda 4 türe ayrılmaktadır. Betimleme türlerini şu şekilde sıralayabiliriz; açıklayıcı betimleme, sanatsal betimleme, ruhsal betimleme ve fiziksel betimlemedir. Bunlar haricinde bazı kişisel simgesel betimleme diye 5. Bir türün de varlığını ileri sürmektedir. Lakin edebiyat dünyasında kabul gören betimleme türleri yalnızca bu dördünden ibarettir. Aşağıda bu dört betimleme türünü, uygun betimleme cümleleri ile beraber sizler için açıklayacağız.

 

AÇIKLAYICI BETİMLEME

Bu betimleme sanatı türünün amacı okuyucuya bilgi vermektir bu sebeple açıklayıcı betimleme denmektedir. Bu türde hedef tasvir edilecek olan olay, eşya vs. olduğu gibi okuyucuya yansıtmaktadır. Bu sebeple gözlem ağırlıktır. Bu betimleme türünde yazar anlatmak istediği şey haricinde kendi görüş ve fikrini belirtmez, yalnızca olanı, olduğu gibi aktarmaya çalışır. Bilgi vermek amacıyla genel ayrıntılar üzerinde objektif bir şekilde bilgi verilir. Açıklayıcı betimlemede mutlaka nesnel bir varlık olmak zorundadır ki yazar sadece olanı aktarabilsin okuyucunun başka bir şey hayal etmesi değildir amaç.

Açıklayıcı betimlemeye bir örnek verelim;

“Sincaplar, iki ayak üstünde dik durabilen genelde ağaç üzerinde yaşayan canlılardır. Sincaplar uçamaz ve zıplayamaz. Renkleri kahverengidir, Kuyrukları biraz uzun gibidir. Genelde meşe palamudu yerler.

 

SANATSAL BETİMLEME ( Betimleme Nedir )

Bir diğer adı izlenimsel betimleme olarak da bilinen sanatsal betimleme, cisimleri, eşyaları kısacası tüm varlıkları olduğu gibi tasvir etmez, tam tersine bu varlıkların yazarda bıraktığı izlenimi ve duyguyu tasvir eder. Sanatsal betimlemede yazar kendi duygu ve fikirlerini okuyucuya aktarır. Bu açıdan nesnel değil, özneldir. Özellikle romanlarda bu betimleme cinsine sıkça rastlanılır. Bu betimleme türünde izlenim kazandırma amacı ile kullanılır, insanın farklı duyularını harekete geçirmeyi amaçlamaktadır.

Sanatsal betimlemeye bir örnek verelim;

Sarı, kurumuş çimenlerin üzerine oturmuş, gözlerinden ardı ardına sıra yuvarlanan gözyaşları içinde bana bakıyor. Oturduğu tarladaki çimenlerin sarı, yeşil ışıltısı gözlerimi kamaştırdı. Arkadaki bahçe duvarını gözden saklayan mor leylaklardan etrafa naif, serin bir koku dağılıyordu.

 

RUHSAL BETİMLEME

Ruhsal betimleme, okuyan kişinin zihninde bireyin iç dünyasını, fikirlerini, içinde bulunduğu ruh halini çizmeyi amaçlamaktadır. Yani burda bir karakter tasviri yapılmaktadır. Anlatılan bir karakterin tutkuları, korkuları, düşünceleri, sevinçleri, kederleri gibi ruhsal durumu burda betimlemenin konusudur. Hayal gücüne dayalı bir betimleme sanatıdır.

Ruhsal betimlemeye bir örnek verelim;

 “Onu öyle gördüğümde başından aşağı kaynar sular dökülmüştü. Aklımdan aynı anda bin bir tane düşünce geçiyor lakin aynı anda hiçbir şeyde düşünemiyordu. Bu kadar zaman neredeydi, neden şuan gelmişti? Bu sualleri düşünürken içinin daraldığını hissediyordu. Lakin bir taraftan da heyecanlıydı… çünkü o, seneler sonra burdaydı.”

FİZİKSEL BETİMLEME ( Betimleme Nedir )

Fiziksel betimleme sanatı, portre çeşidi betimleme olarak da söylenmektedir. Fiziksel betimlemede, yazar, karakterin dış görünüşünü, fiziksel özellikleri, göz rengi, saç rengi gibi şeyleri tasvir eder. Bunun içinde tasvir etmek istediği hayali karakterin belirgin dış görünüş özelliklerinden faydalanır. Bu betimleme türü nesnel olabileceği gibi, öznel de olabilir.

Fiziksel betimlemeye bir örnek verelim;

Kilolu, cılız bacaklı, uçları yukarıya dönük kıvrık bıyıklı, avuç içleri nasırlanmış dört köşe elleri olan heybetli bir adamdı. Deniz rengindeki gözlerinde sıkıntılı bir ifade vardı. Şapkasının kenarından fırlayan saçları kıvır kıvır ve dağınıktı.

 

Exxen İletişim Bilgileri | Müşteri Hizmetleri

Exxen İletişim Bilgileri

Exxen İletişim Bilgileri

Exxen İletişim Bilgileri ve müşteri hizmetleri bilgileri internetten sık sık aranmaktadır. Bildiğiniz gibi EXXEN Acun Ilıcalı’nın dijital platformda yayın yapan televizyonudur. Sizler için EXXEN iletişim bilgileri, EXXEN Çağrı Merkezi, Exxen Tv İletişim, Exxen Mail Adresi, Exxen Müşteri Hizmetleri Yetkilisine bağlana ile ilgili bilgileri bir araya getirdik.

 

EXXEN Telefon Numarası ( Exxen İletişim Bilgileri )

Exxen müşteri hizmetlerine ulaşmak için 0850 241 81 48 numarayı tuşlamalısınız. 

 

EXXEN Mail Adresi

Exxen müşteri hizmetlerine ulaşmak için aşağıdaki mail adresine e-posta gönderebilirsiniz.

M A İ L :  exxen@mail.comdatatr.com

Webinar Ne Demek? Nasıl Yapılır? | adresvetelefon.com

Webinar Ne Demek?

Webinar Ne Demek

Webinar Ne Demek? sorusu internette sık sık aranmaktadır. Pandemi süreci ile hayatımızı diğer insanlardan soyutladık ve seminerleri de çevrimiçi yapmaya başladık. Şirketler, meslek odaları ve eğitim hizmeti verenler insanların bir araya gelmesi zor olan bu süreçte seminerler şekil değiştirdi ve webinarlar düzenlenmeye başlamıştır. 

Webinar, konferansa katılım zorluklarını ve maliyetlerini daha uygun bir platforma dönüştüren çevrimiçi bir çözüm olarak günümüzde kullanılmaktadır.

 

Webinar’ın kelime yapısını inceleyecek olursak “ağ” manasına gelen “web” kelimesi ve “seminer” anlamındaki “seminar”dan türemiş yeni bir kelimedir. Bu konferanslar faydalınıcılarının zaman ve mekandan tasarrufu sağlayarak ilgili eğitim yada atölye çalışmasına katılım kolaylığı sunar. Online ortamda düzenlenen konferanslara gerekli ekipman ve altyapıya sahip olunabilmesi durumunda web üzerinden rahatça katılım sağlanabilir. En net hali ile özetlemek istersek webinar; katılımcıların çevrimiçi olarak seminer, kurs, eğitim ve atölyelere katılım sağlayabileceği bir web semineri olarak nitelendirebiliriz.

 

Webinar ile Seminer’i Birbirinden Ayıran Özellikler Nelerdir?

Çevrimiçi seminerler temel olarak aşağıdaki niteliklere sahiptir. Şöyle ki; temel fonksiyonlarını sıralarsak bazılarını şunlar olarak tanımlayabiliriz;

Çevrimiçin olarak aynı anda ses, görüntü ve yazılı olarak yapılmaktadır,

 • Katılımcılara belge, video, slaytlar içeriklerini aynı anda yansıtma,
 • Katılımcılara ulaştırılması istenen verilerin paylaşılması, indirilme imkanı, kaydetme, görüntüleme imkanı vermektedir,
 • Katılımcılar ile etkişime girebilme, anket, test, sınavlar yapılabilmektedir.

 

Webinar konferansı yapan kişi, eğitmen, öğretici ile sohbet edilebilir, sorular sorulabilir, anket ve testlere katılabilir, sosyal ağ hesaplarınız üzerinden paylaşabilir ve yapılan sunumu da konferansı veren kurumun da izniyle bilgisayarınıza indirip kaynak oluşturabilirsiniz.

İyi bir webinar düzenlemek için ihtiyacınız olan en önemli şeylerden birisi yüksek hızda bir internet bağlantısı ve hızlı bir bilgisayar, telefon veya tablet. Bu teknolojik alet ve alt yapıya sahipseniz; istediğiniz yerden, istediğiniz zaman webinarlara dahil olabilir, düzenleyebilir, katılabilir, duyurabilir ve paylaşabilirsiniz.

Son zamanlarda hayatımıza giren webinarlar en çok üç şekilde yapılmaktadır genel olarak.

 1. Günü, saati belli olan webinarlar
 2. İstediğiniz yerden bir platform üzerinden ulaşabileceğiniz isteğe bağlı gelişigüzel webinarlar
 3. Otomatik bir yazılımla zamanı ve tarihi geldiğinde katılım gerçekleştirilen webinarlardır.

 

Webinar Nasıl Yapılır, Organize edilir?

Etkili, Faydalı ve iyi bir Webinar oluşturmak için aşağıdaki adamları izleyebilirsiniz;

 • Çevrimiçi seminer düzenlemek için iyi bir SaaS kullanılmalıdır.  (Software as a Service) ( Bulut sağlayıcısının bulut uygulama yazılımını geliştirip koruduğu, otomatik yazılım güncellemeleri sağlamış olduğu ve müşterileri için İnternet üzerinden kullandıkça ödeme imkanına sahip yazılımlar sunmuş olduğu, bulut ortamına dayalı bir yazılım sağlama modelidir. )
 • Webinar için katılımcı kitleyi de hesap ederek uygun bir tarih ve saat belirlenmelidir. Webinar öncesi bir tarih, saat belirleyerek duyurmak katılımcı sayısını mutlaka arttıracaktır.
 • Webinar konusunu ve içeriği özenle seçilmeli ve hazırlanmalıdır.
 • Webinar ilgi duyacak kişilerin farkındalığınu ve ilgisini artırmak için sosyal ağ ve açılış sayfaları kullanılarak webinar tanıtılmalıdır. Daha iyi etkileşim için hashtag kullanımı önerilir.
 • Canlı webinar yapılmadan önce test yayını yapılmalı, ihtiyaç olan ekipman. açı, ışık ve ayarlar kontrol edilmelidir.
 • Tüm hazırlıklar eksiksiz olarak bittiğinde webinar başlatılmalıdır.

Webinar’ın Sağladığı Avantajlar

Geniş ve alanıyla ilgili profesyonel ve daha fazla profesyonelleşmek isteyen bireylerce çokça takip edilir. İçerisinde bulunduğumuz bu zor pandemi sürecinde katılımının güçleşmiş olduğu konferanslar çevrimiçi bir biçimde rahatça yapılabilir. Webinarlar zaman ve yer tasarrufu sayesinde düşük maliyetlidir. Webinar düzenlemek bir salonda seminer organizasyonu yapmaktan çok daha düşük maliyetle yapılabilir. Online olarak yapılması sebebi ile hem katılımcılar hem de konferansı gerçekleştirenler için oldukça kullanışlıdır. İstediğiniz zaman aynı seminer, atölye çalışması veya eğitimi bilgilerinizi tazelemek için bir kez daha izleme olanağı sunar. Dünya genelinde herkesin erişimine imkan sağlamaktadır, lokal veya zaman mekan ilişkisi içinde sıkışmış değildir. Marka imajını artırarak bilinirliğinizi ve güveninizi artırır. Ayrıca interaktiktir ve katılımcıların sosyal alanlarda sağlayamadığı iletişimi ve etkileşimi sanalda rahatça sergileyebilmesini sağlar. Gönüllü katılım ilkesini temel alan bir organizasyon olduğu için marka, şirket veya kendinize bilgiler toplama imkanı sağlar. Böylelikle satış yada potansiyel müşteri, danışan bulmadaki etkisi yadsınamaz bir gerçektir.

 

Çevrimiçi Seminer Yapmak İçin Hangi Programlar Kullanılır?

 1. Google+ Hangouts
 2. Skype
 3. Adobe Connect
 4. Microsoft Teams

 

 

Web sitesi çevirisi nedir? Nasıl yapılmalıdır, küresel önemi

WEB SİTESİ ÇEVİRİSİ

web sitesi çevirisi

 

Web sitesi çevirisi nedir?

Teknolojinin gelişimi ile dünya tarihinde insanoğlu adına büyük bir çağ atlandı ve internetin buluşu ile dünya üzerinde gün içerisinde yaptığımız neredeyse her şey artık çevrimiçi bir hale geldi. Bankacılık, alışveriş, yatırımlar, eğitim, sağlık, yemek ve haberler gibi sektörlerin gelişmelerini artık internet üzerinden kolay bir şekilde kullanıp öğrenmekteyiz. Küresel olarak şirketler veya büyük zincirler kendi sunmakta oldukları hizmetlerini veya ürünlerini daha başarılı kılmak amacıyla, daha doğrusu dünya piyasasına sunabilmek ve adını genişletebilmek amacıyla interneti kullanmaktadırlar. İnternet üzerinden tanıtım yapabilmek için veya herhangi bir konu ile ilgili reklam için web siteleri kullanmaktayız. İnternet üzerinde neredeyse 300 milyondan fazla aktif web sitesi vardır ve sayıları neredeyse her gün artmaktadır. Peki bir web sitesi küresel bir boyuta ulaşmak istediklerinde yani farklı kültürlere ve insanlara ulaşmak istediklerinde web site sahipleri ne yapmalıdır? Bunun için en iyi çözüm tabii ki de web sitesi çevirisi yaptırmaktır. Bir web sitenin başka bir dile uyarlanmasına ve o kültüre göre şekillendirilmesine web sitesi çeviri demekteyiz. Web sitesi çevirileri teknik konular üzerinde hakimiyet sahibi insanlar tarafından çevrilmesi gerektiğinden, bu tarz çeviriler mutlaka ve mutlaka çeviri bürolarında yaptırılmalıdırlar. Çevirimvar online tercüme bürosu, 7/24 çeviri takip sözü ve profesyonel tercüman kadrosu ile tüm müşterilerine üstün kalitede web sitesi çevirisi hizmeti sunmaktadır.

Web sitesi çevirileri nasıl yapılmalıdır?

Web site çevirilerinin kaliteli olabilmesi için öncelikli olarak çevirmenler web sitenin konusu ve teması üzerinde hakimiyet sahibi olmalılardır. Web sitelerin konuları neredeyse her şey ile ilgili olabildiğinden çevirisi yapılacak konu üzerinde araştırmalar gerçekleştirilmesi lazım ki terminolojilerde hatalar oluşmasın. Web site çevirilerindeki dil konuya göre açık, net ve anlaşılır olmalıdır. Web sitesini ziyaret edecek olan milyonlarca kullanıcı web sitesinin içeriğini kolaylıkla anlamalıdırlar. Tercümanlar web sitesi çevirisi yaparken, çevirecekleri diller üzerinde geniş bir hâkimiyet sahibi olmalılardır ki web sitesinin içeriğinde geçen teknik bilgi gerektiren kısımları kolaylıkla hedef dile çevirebilsinler. Web site çevirilerinde dikkat edilmesi gereken diğer konu da yerli vurgulara dikkat edilmesidir. Mesela bir ülke içerisinde bulunan ölçüm birimleri veya tarih formatları aynı olmayabilir. Çevirimvar online tercüme bürosu, sahip olduğu alanlarında uzman olan tercüman kadrosu ile tüm müşterilerine zamanında teslimat sözü ile web sitesi çeviri hizmeti sunmaktadır.

Web sitesi çevirilerinin küresel önemi

Herhangi bir web sitenin dünya çapında kullanıcılar tarafından ziyaret edilip, tanınabilmesi için mutlaka ve mutlaka çeviriye başvurmalıdır. Web sitesi çevirileri sayesinde küresel bir bilgi paylaşımı da gerçekleşmektedir. Bir hizmeti web sitesi üzerinden başka bir ülke içerisinde sunabilmek için o ülkenin içerisinde bulunan halkın web sitesini anlaması gerekmektedir. Çevirimvar online tercüme bürosu, anında fiyat teklifi ve 7/24 takip sözü ile tüm müşterilerine üstün kalitede web sitesi çeviri hizmeti sunmaktadır.

 

2022 Demirbaş Sınırı ve Amortisman Sınırı Nedir?

2022 Demirbaş Sınırı nedir ve Amortisman Sınırı nedir soruları sık sık sorulmaktadır.

Muhasebe Meslek Mensupları internette sık sık 2021 Demirbaş oranı ve 2021 demirbaş tutarı nedir sorularını da ayrıca sormaktadırlar.

2022 Demirbaş Sınırı

2022 Demirbaş Sınırı ve Amortisman Sınırı ?.??? Türk Lirası olarak Belirlendi. Bu Sınırları KDV hariç rakamlar dikkate alınarak hesaplanmaktadır, aynı zaman da 2021 yılı için gider yazılabilecek demirbaş sınırı da ?.??? TL olarak belirlenmiştir.

2022 Demirbaş Oranları

01 Ocak 2022 tarihi itibariyle geçerli ve olacak demirbaş ve amortisman sınırı 522 sayılı Vergi ve Usul Kanunu Genel Tebliği ile ?.??,?? TL olarak tespit ve edilmiştir. Bu kapsamda 2021 yılı ama başından beri KDV hariç ?.??? TL‘nin altındaki demirbaş alımları direkt ve olarak gider yazılabilecektir. Belirlenen tutar aynı zaman da amortisman sınırı olarak da bilinmektedir. çünkü

?.???,??-TL ve üzerindeki ama işlemler için fatura kesme zorunluluğu vardır. Çünkü yazarkasalardan çok ?.???,?? TL ve üzere tek seferde fiş kesmenin cezası vardır. çünkü

Faydalı ömürleri göz önünde ve bulundurulmak şartıyla bu sınırın altındaki KDV Hariç tutara sahip olan Demirbaşlar “Gider Sayılan Demirbaşlar” hesabı altına kaydedilmektedir. çünkü

2022 Demirbaş Sınırı ve Amortisman Düzenleme Sınırı: ?.??? TL

2022 yılı için Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve defter tutma, fatura düzenleme, amortisman ayırma, usulsüzlük cezaları gibi bazı düzenlemelere ilişkin maktu hadler ile asgari ve azami tutarlar ama Resmi Gazete de yayınlandı. ve

2022 Demirbaş sınırı

Geçmiş Yıllar itibariyle demirbaş ve amortisman sınırı rakamları aşağıda yer almaktadır;

YILLAR DEMİRBAŞ SINIRI
2022 Yılı ?.??? TL
2021 Yılı 1.500 TL
2020 Yılı 1.400 TL
2019 Yılı 1.200 TL
2018 Yılı 1.000 TL
2017 Yılı 900 TL
2016 Yılı 900 TL
2015 Yılı 880 TL
2014 Yılı 800 TL
2013 Yılı 800 TL
2012 Yılı 770 TL
2011 Yılı 700 TL
2010 Yılı 680 TL
2009 Yılı 670 TL
2008 Yılı 600 TL
2007 Yılı 560 TL
2006 Yılı 520 TL
2005 Yılı 480 TL
2004 Yılı 440 TL
2003 Yılı 350 TL
2002 Yılı 250 TL
2001 Yılı 150 TL

Demirbaş Nedir?

Demirbaş Türkçede bazen önümüze çıkan kelimelerdendir. Peki, günlük yaşantımız da dahil olmak üzere pek çok yerde önümüze çıkan demirbaş ve kelimesinin anlamı nedir? Demirbaş neyi ifade etmek için kullanılır? Muhasebede neler demirbaş kategorisine girer? İşte demirbaş ile ve ilgili merak edilen bütün detaylar.

ve Her iş alanında olduğu gibi muhasebede de demirbaş kavramı kullanılır. Muhasebede kullanılan ve demirbaş hesabı diye adlandırılan kavram; şirketin muntazam ama çalışması için zorunlu olan her çeşit ofis aygıtı ve makinesini; masa, sandalye ve koltuk gibi mobilyaları kapsayan bir kavramdır. çünkü

ve Demirbaş işletmedeki yapılacak işler için lazım olan bir şahıs yada sermaye şirketi üstüne kayıtlı olan, demirbaş listesinde kayıtlı ve kişilere ve zimmetlenmiş demirbaş, makine ve teçhizatlardır. Bir çalışandan diğerine devir edilmesi gereken ve eşyalardır. Demirbaş kapsamına giren malzemeler uzun süre kullanılırlar ve işletme için pozitif değer oluştururlar. çünkü

ve Demirbaşı giderleştirmek için Gelir İdaresi Başkanlığının ve yayınladığı amortisman tablosuna göre demirbaş tutarı yıllara ve aylara bölünerek giderleştirilir. çünkü

Amortisman Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

ve Amortisman nedir sualleri, yurttaşların ve muhasebe mesleğine yeni ve başlayanların en çok merak ettiği suallerden biridir çünkü. Bu suallerin yanıtlarını sizler için ve derledik. çünkü

Amortisman en temel anlamda bir varlığın değerinin yavaş yavaş erimesidir. Amortisman Yıllık Hesaplanır. Kıst Amortisman ise ; ilk yıl aylık hesaplanır. Amortisman her dönem sonunda her duran varlık için ayrı ayrı hesaplanır. 1 yıl unutuldu mu, bu daha sonraki yıllarda telafi edilemez. Amortisman oranı sonraki yıllarda değiştirilemez. Duran varlığın ömrünü uzatıcı yatırımlar dışında Amortisman süresi hiçbir şekilde uzatılamaz. Binek otolar dışında duran varlığıın aktife girdiği ay / gün önemli değildir.

Amortisman terimi duran varlıkların yıpranma payını ama ifade etmektedir. Parasal olarak duran varlıklar kullanıldığı muhasebe yarıyıllarına dağıtılarak gider olarak yazılır. çünkü

En çok kullanılacak olan üç farklı amortisman yöntemi vardır. Normal, Azalan ve Fevkalade. çünkü

 • Normal (eşit tutarlı) Amortisman Yöntemi: Amortisman oranı maddi duran varlığın tutarına sabit bir oran uygulanarak hesap edilir, her yıla eşit rakamlar yazılarak giderleştirilir. çünkü

 

 • Azalan Bakiyeler Yöntemi: ama Demirbaşlar normal amortismana ve göre iki kat daha hızlı giderleştirilir ve her yılın hesaplanan amortisman rakamları farklı olur. çünkü

 

 • Fevkalade Amortisman Yöntemi: Meydana gelen olağandışı ve durumlarda varlıkların yitirilmesi neticesinde kullanılacak olan amortisman yöntemidir. ama Bazı durumlarda demirbaşın ve belli bir bölümü amortismana tabi tutulabilmektedir. ve

Hangi Hesaplara Amortisman ayrılır ?
251 Yeraltı ve Yerüstü düzenleri
252 Binalar
253 Tesis makine cihazlar
254 Taşıtlar
255 Demirbaşlar
264 özel maliyet

Hangi Hesaplara Amortisman ayrılmaz ?
250 arazi ve arsalar
258 Yapılmakta olan yatırımlar ( ilgili hesaba devir olarak aktifleşir)

 

Örnek Amortisman Hesabı

ve Örnek vermek ve gerekirse satınalma bedeli 5.000,00 TL olan ve kullanım ömrü ama 5 sene olan bir demirbaşı 5 yıl süre ile her yıl 1.000,00 TL sini gider yazabiliriz. çünkü

 

Nike Müşteri Hizmetleri ve Müşteri Temsilcisi İletişim Bilgileri

Nike Müşteri Hizmetleri ve Müşteri Temsilcisi İletişim Bilgileri

Nike Müşteri Hizmetleri

Nike Müşteri Hizmetleri ve Müşteri Temsilcisi İletişim Bilgileri için yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Nike Müşteri Hizmetleri Telefonu

Telefon: +90 212 365 04 90

Çalışma Saatleri: Pazartesiden Cuma gününe kadar sabah 09:00 ile akşam 18:00 arasıdır.

Nike, tüm dünyada ve Türkiye’de lider spor giyim markalarından biri olurken spora sağlamış olduğu sponsorluk anlaşmaları ile de katkı sağlamaktadır. Futboldan basketbola, tenisten voleybola kadar bir çok spor dalında hem spor dallarına hem de sporcularına yapmış olduğu sponsorluk anlaşmalarında, en iyi ürünleri ile birlikte sporcuları destekler.

Bu aşamada siz de daima marka güvenilirliğinden yola çıkarak iletişimde kalacağınız, ürün alışverişlerinizi güvenle yapacağınız Adidas’ta müşteri temsilcileriyle görüşme yapmak istediğinizde Adidas çağrı merkezi üzerinden iletişime geçebilir ve görüşebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri Mail Adresi

https://www.nike.com/tr/tr/help/ask/r/nike adresi üzerinden nike müşteri hizmetlerine mail gönderebilirsiniz.

Sosyal Medya Hesapları

Spor kıyafetler, eşofman, ayakkabı sektörünün en bilinir ve kaliteli markalarından biridir Adidas, firma ile iletişimde kalmak, yeni sezon ürünleri incelemek ve araştırmak için Adidas sosyal ağ hesaplarını takip edebilirsiniz. Adidas aktif sosyal ağ hesapları aşağıda belirtilen gibi olup Türkiye operasyon merkezi tarafından destek alabilirsiniz.

İnstagram

Facebook

Twitter

 

Nike Ne Zaman kuruldu, Firma hakkında detaylı bilgiler.

Misyonumuz:

dünyadaki her sporcuya* ilham vermek ve yenilik sunmaktır.

*Bir bedenin varsa sen de bir sporcusun.

Bu misyon üzerine nasıl çalıştığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Nike Hakkında sayfasını ziyaret et.