2021 Kıdem Tazminatı Tavanı | AdresveTelefon.com

2021 Kıdem Tazminatı Tavanı | AdresveTelefon.com

Yeni yıl kamu personeli maaşlarının belli olması ile birlikte 2021 için kıdem tazminatı tavanı belirlenmiş oldu. 2021 senesinde kıdem tazminatında tavan tutar 7.638,96 TL olarak esas alınacak. Kıdem tazminatında taban rakam ise 3.577,00 TL olarak hesaplanmıştır.

2021 kıdem tazminatı tavanı

2021 KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELİRLENDİ

2021 Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi! Memur maaşlarının da belli olması ile beraber 2021 için uygulaması yapılacak kıdem tazminatı belirlenmiş oldu. 2021 senesinde kıdem tazminatında tavan rakam 7.638,96 TL olarak belirlendi.

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı şekilde belirlenmektedir.

Asgari ücret son senelerde yalnızca senede bir defa arttırılıyor. Geçmiş yıllarda 6 aylık olarak asgari ücret belirleniyordu. Asgari ücrete 2021 yılı için % 21,56 zam yapılmasının ardından en düşük kıdem tazminatı tutarı da 3.577 TL ye yükselmiş oldu.

 

Kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 7.117,17 TL olarak uygulanıyordu.
Bugün TÜİK’in Aralık 2020 enflasyon oranlarını yayınlamasıyla beraber 2020 yılının genel enflasyon rakamları da ortaya çıkmış oldu.
Enflasyon 2020 Aralık ayında % 1,25 olarak gerçekleşti. 2020 Yıllı genel enflasyon oranı ise yüzde 14,60 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 06.01.2021 tarihli ve 27998389-010-06-02-1638 sayılı Genelge ile 01/01/2021 – 30/06/2021 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını duyurmuştur.

 

Dönem : 01/01/2021 – 30/06/2021
Aylık Katsayısı : 0,1657860
Taban Aylık Katsayısı : 2,5949170
Yan Ödeme Katsayısı : 0,0525760

 

Buna verilere göre 2021 senesinin ilk yarısında uygulaması yapılacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen şekilde olacaktır.

 

1. 2021 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 
Dönem Tutar (TL)
01/01/2021 – 30/06/2021 7.638,96 TL

GEÇMİŞ YILLAR KIDEM TAZMİNATI TAVANLARI

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

DÖNEM

TUTAR

01/01/2019 – 30/06/2019 6.017,60 TL
01/07/2018 – 31/12/2018 5.434,42 TL
01/01/2018 – 30/06/2018 5.001,76 TL
01/07/2017 – 31/12/2017 4.732,48 TL
01/01/2017 – 30/06/2017 4.426,16 TL
01/07/2016 – 31/12/2016 4.297,21 TL
01/01/2016 – 30/06/2016 4.092,53 TL
01/092015 – 31/12/2015 3.828,37 TL
01/07/2015 – 31/12/2015 3.709,98 TL
01/01/2015 – 30/06/2015 3.541,37 TL

Kıdem tazminatı nedir? (2021 KIDEM TAZMİNATI TAVANI)

Kıdem tazminatı, 4/a – 4/b ve 4/c li çalışanların 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işine son verilmesi ya da kanunda belirlenen evlilik ve askerlik gibi istisnai koşullar sebebiyle işten ayrılması durumunda çalışmakta olduğu yıl sayısı kadar aldığı brüt ücrettir. Çalışan, çalışmakta olduğu her sene için bir adet brüt maaşı kadar kıdem tazminatına hak kazanır.

 

Yazılarımız izinsiz olarak kopyalanamaz..!

2021 Demirbaş Sınırı ve Amortisman Sınırı

2021 Demirbaş Sınırı ve Amortisman Sınırı

2021 Demirbaş ve Amortisman Sınırı

2021 senesi Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500 TL olarak açıklandı, amortisman sınırı KDV Hariç tutarlar göz önüne alınarak hesaplanacaktır.

2021 Demirbaş sınırı

01 Ocak 2021 tarihi itibariyle geçerli olacak demirbaş ve amortisman sınırı 522 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1.500,00 TL olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda 2021 yılı başından beri KDV hariç 1.500 TL‘nin altındaki demirbaş alımları direk olarak gider yazılabilecektir. Bu tutar hem de amortisman sınırı olarak da bilinmektedir.

Bu rakam aynı zamanda Demirbaş hadlerini de belirlemektedir. ( 2021 Amortisman Sınırı Bu rakamdır )

Demirbaş ve Amortisman sınırına ait bu tutar aynı zamanda Fatura Kesme Sınırı olarak ta dikkate alınmaktadır. 1.500,00-TL ve üzerindeki işlemler için fatura kesme zorunluluğu vardır.

Faydalı ömürleri göz önünde bulundurulmak şartıyla bu sınırın altındaki KDV Hariç tutara sahip olan Demirbaşlar “Gider Sayılan Demirbaşlar” hesabı altına kaydedilmektedir.

2021 Demirbaş Sınırı ve Amortisman Düzenleme Sınırı: 1.500 TL

Vergi Usul Kanunu’nda yeralan defter tutma, fatura düzenleme, amortisman ayırma, usulsüzlük cezaları gibi bazı düzenlemelere ilişkin maktu hadler ile asgari ve azami tutarları belirtilmiş olan miktarlar 2021 yılı için Resmi Gazete’de yayınlandı.

Geçmiş Yıllar itibariyle demirbaş ve amortisman sınırı rakamları aşağıda yer almaktadır;

YILLAR AMORTİSMAN
SINIRI TUTARI
2021 Yılı 1.500 TL
2020 Yılı 1.400 TL
2019 Yılı 1.200 TL
2018 Yılı 1.000 TL
2017 Yılı 900 TL
2016 Yılı 900 TL
2015 Yılı 880 TL
2014 Yılı 800 TL
2013 Yılı 800 TL
2012 Yılı 770 TL
2011 Yılı 700 TL
2010 Yılı 680 TL
2009 Yılı 670 TL
2008 Yılı 600 TL
2007 Yılı 560 TL
2006 Yılı 520 TL
2005 Yılı 480 TL
2004 Yılı 440 TL
2003 Yılı 350 TL
2002 Yılı 250 TL
2001 Yılı 150 TL

Demirbaş Nedir?

Demirbaş işletmedeki yapılacak iş ve işlemler için lazım olan bir kişinin veya yerin üstüne kayıtlı olan, kaybedilmemesi gerekli olan, bir çalışandan diğerine devredilmesi gerekli olan eşyaların adıdır. Demirbaş kapsamına giren malzemeler uzun süre kullanılan ve işletme için pozitif değer oluşturan eşyalardır. Örneğin masa, bilgisayar, yazıcı, cep telefonu, klima, buzdolabı, televizyon, raflar, koltuk gibi iş için kullanılacak olan gerekli çeşitli makine ve aletler demirbaş tanımına girebilecek eşyalar arasında sayılabilir.

Demirbaşı giderleştirmek için Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı amortisman tablosuna göre demirbaş tutarı yıllara ve aylara bölünerek giderleştirilir.

Amortisman Nedir?

Amortisman ; duran varlıkların yıpranma, aşınma ve eskime payını ifade etmektedir. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar amortismana tabi tutularak yıllar içinde gider yazılır.

En çok kullanılacak olan üç farklı amortisman yöntemi vardır.

 • Normal (eşit tutarlı) Amortisman Yöntemi: Amortisman tutarı maddi duran varlığın tutarına sabit bir amortisman oranı uygulanı, her yıl eşit olarak aynı rakam giderleştirilir.

 

 • Azalan Bakiyeler Yöntemi: Demirbaşlar normal amortismana göre iki kat daha hızlı giderleştirilir ve her yılın hesaplanan amortisman rakamları farklı olur.

 

 • Fevkalade Amortisman Yöntemi: Olağandışı durumlarda oluşan varlıkların yitirilmesi neticesinde kullanılacak olan amortismandır. Hatta varlığın belli bir bölümü amortismana tabi tutulabilmektedir.

 

 

Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Örnek vermek gerekirse satınalma bedeli 5.000,00 TL olan ve kullanım ömrü 5 sene olan bir demirbaşı 5 yıl süre ile her yıl 1.000,00 TL sini gider yazarak giderleştirebiliriz.

Timurtaş Hoca Kimdir ve Hayatı Hakkında Bilgiler

Genellikle “vâiz” olarak tanıtılan merhûm Timurtaş Uçar Hoca Efendi, Diyanet İşleri Başkanlığında önemli kademelerde önemli görevler yapmış biri olmakla birlikte, çok büyük bir dâvâ adamıdır. Timurtaş Hoca Efendinin yaşamı boyunca yapmış olduğu sohbetleri vesilesiyle bir çok kişi tövbe etmiş, namaza başlamış, tesettüre girmiş ve sünnet-i seniyyeye uygun bir yaşam yaşamanın gereğini fark ederek hayatını bunlara göre düzenlemiştir. Timurtaş Hoca Kimdir ve Hayatı Hakkında Bilgiler

Timurtaş Hoca Kimdir ve Hayatı Hakkında Bilgiler

Doğumu, Ailesi, Yetişmesi ve Hayatı ( Timurtaş Hoca Kimdir )

Timurtaş Uçar Hoca Efendi 1944 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Uslu köyünde doğmuştur. Babası, İstanbul’da, Devlet Demiryolları kurumunda görevli memur olduğundan kendisi de babası ile birlikte İstanbul’a gelerek ilkokul ve ortaokul eğitimini burda tamamlayıp İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmüştür. İmam Hatip Lisesinde, Ömer Nasuhi Bilmen, Ahmed Davudoğlu ve Mahir İz (Mevlâ Te‘âlâ hepsine rahmet eylesin) gibi hoca efendilerden ders alma imkânına sahip bulur. Liseyi iyi bir dereceyle bitiren hoca efendi, muhtelif okulları kazandıysa da Yüksek İslâm Enstitüsünü tercih eder. Öğrencilik döneminde yaptığı vaazlar çok kişiye tesir etmiş ve dikkat çekmiştir.

Yüksek İslâm Enstitüsünden mezun olduktan sonra Yedek Subay olarak askerlik vazifesini îfâ eder ve dönüşünün ardından otuz bir yıl hizmet edeceği Diyanet İşleri Başkanlığında göreve başlar. Sırasıyla Malatya vaizliği, Muş Müftü Vekilliği gibi çeşitli görevlerde bulunur. Daha sonra 1976 yılında İstanbul da Müftü Baş muavinliği ve Merkez Vaizliği görevlerini yapar.

Çocuklarının eğitimine değer veren Uçar, 4 çocuğunu da okuttu. Özel Fatih Koleji’nden mezun olan oğullarından Yusuf, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni, Bekir Yunus İÜ İletisim Fakültesi’ni bitirdi. Kızı Fatih Üniversitesi’nde, küçük oğlu Enes Emre 13 yaşında Ankara’da geçirdiği trafik kazasında, yengesi ile beraber hayatını kaybetmiştir. Kozlu Mezarlığı’nda babasının yanına defnedildi. Timurtaş Hoca Kimdir ve Hayatı Hakkında Bilgiler

Kürsülerin Korkusuz ve Gür Sesi ( Timurtaş Hoca Kimdir )

Türkiye, karışıklıkların ve ayaklanmaların yaşandığı zor bir dönemden geçmektedir. Hem toplumun şuurlanması konusunda hem de iç karışıklıkların önlenmesi konusunda Timurtaş Uçar Hoca Efendi büyük çabalar sarf etmektedir. Şehzadebaşı Camii ve Eminönü Yeni Camii’ndeki vaazları büyük ilgi görmüştür. 1979 yılına kadar yaptığı sohbet ve vaazlar 1980 ihtilali ile vaizlikten alınıp imam hatipliğe atanması ile sonlanmıştır. En büyük camilerden olan bu camiler, hoca efendinin sohbetlerinde dolup taşar, büyük kalabalıkların yoğun teveccühüyle karşılaşır. Etki çevresi bir hayli genişleyen hoca efendi 1980 darbesi neticesinde bir zaman tutuklu kaldıktan sonra Beykoz’un Çavuşbaşı köyüne imam hatip olarak atanır. Mücadele adamı kimliğinin lüzumu olarak köşesine çekilmek yerine, mücadelesine devam eder.

Timurtaş Hocadan Hatıralar

Yaşça Timurtaş hoca efendinin kürsülerden vaaz ettiği döneme yetişenlerin hatıralarında, Timurtaş Uçar Hoca Efendinin hatıraları vardır. Dertli, dönemin koşulları nedeniyle duyduğu üzüntüye karşın ümidini ve azmini hiçbir zaman kaybetmedi.

Sözünü esirgemeyen bir mücahid, zikri ve şükrü dilinden düşürmeyen, maruz kaldığı soruşturmalara, kovuşturmalara, tutuklamalara, hapisliğe hatta işkencelere rağmen sabırlıydı. Açılmış olan yüzlerce hukukî davadan beraat eden Timurtaş hoca efendi, henüz küçük yaşlarında, öğrenciyken başladığı sohbetlerini vefâtına dek sürdürdü. Kasetleri ve sohbet kayıtlarıyla, vefâtından sonra da fazlaca dinlendi ve hâlâ da dinlenilmektedir. 

Emeklilik Dönemi 

Merhûm Timurtaş Uçar Hoca Efendi, bütün durdurulma çabalarına rağmen azminden, mücadelesinden, hakkı haykırmaktan bir dakika olsun geri durmadı ve bu tavrı nedeniyle bir çok kez mecburi görev değişikliklerine yani sürgüne maruz kaldı. Ümraniye Müftülüğüne bağlı İMES Sanayi Camii’nden 26 Şubat 1999’da emekliye olan hoca efendi, vaazlarına emekli olduktan sonra da yurt içerisinde ve yurtdışında devam etti. Timurtaş Hoca Kimdir ve Hayatı Hakkında Bilgiler

Günlerden 20.01.2000 tarihini gösteriyordu takvimler. Çok güzel şiir okuyan ve sohbetlerini, âyet-i kerîme, hadîs-i şerîfler, ulemadan ve sülehadan nakillerle birlikte şiirlerle süsleyen hoca efendinin sevenlerine vasiyeti ve son selâmı da şiirle oldu. Kalemi elindeydi, önünde boş bir kâğıt… Son ifadelerini yazacak, yazdıktan hemen sonra ani bir biçimde rahatsızlanacak ve bu rahatsızlığı vefâtıyla sonuçlanacaktı. Elinde bulunan kalemden şu satırlar döküldü:

Okudum, okuduğumu yol yol dokudum,

Gördüm, gördüğümü lif lif ördüm,

Duydum, duyduğumun en güzeline uydum,

Sonra demet demet topladım; yazdım, yazdım,

Okuyana, anlayana, duyana, uyana bin selâm…

Vefatı ve Cenazesi

Aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçiriyordu. İlk müdahale, yanında bulunanlar tarafından yapıldı ve derhâl hastaneye götürüldü. Kürsülerin gür sesli cesur vâizi, yapılan bütün müdahalelere ve çabalara rağmen Cenâb-ı Hakk’ın (Celle Celâluhû) rahmetine kavuştu. 56 yaşında, solunum yetmezliği sebebiyle vefât etti. 

Aynı değerlere bağlı, aynı hassasiyetlere sahip dava adamları olarak Mahmud Efendi Hazretleri ile Timurtaş Uçar Hoca Efendi’nin arasında çok büyük bir dostluk söz konusuydu. Timurtaş Uçar Hoca Efendi, Mahmud Efendi Hazretlerini sık sık ziyaret ederdi. Cenâze namazını, oldukça muhabbet duyduğu Mahmud Efendi Hazretlerinin kıldırmasına yönelik vasiyette bulunmuştu.

Ender görülen bir kalabalık, Cuma namazı ve takiben kılınacak Cenâze namazı için Fatih Camii’nde toplanmıştı. Merhum Timurtaş Uçar Hoca Efendi’nin cenâzesi, Mahmud Efendi Hazretlerinin kıldırdığı cenâze namazının ardından kaldırılarak Zeytinburnu ilçesindeki Eski Kozlu kabristanında defnedildi. Mevlâ Te‘âlâ rahmet eylesin, günahlarını affetsin.

Hepsiburada İletişim Bilgileri, Telefon Numarası, WhatsApp Destek Hattı

Hepsiburada müşteri hizmetleri, müşterilerin talep ve istekleri doğrultusunda hizmet vermektedir. e-Ticaret dünyasının en büyük oyuncularından hepsiburadan.com un iletişim bilgilerini sizler için düzenledik Hepsiburada müşteri hizmetleri yetkilisi ile konuşarak probleminizi ve isteklerinize cevap alabilirsiniz. Hepsiburada müşteri hizmetleri iletişim ve adres bilgilerini sizler için paylaştık. Bu sayede beklemeden operatöre bağlanabilirsiniz. İşte Hepsiburada müşteri hizmetleri hakkında tüm detaylar.

Hepsiburada İletişim Bilgileri

İnternet alışverişlerinin çoğalması, bu konu da duyulan müşteri desteğine olan ihtiyacı ortaya çıkardı. Buradan hareketle e-ticaret imkanı veren platformlar, bir müşteri destek numarasından hizmet vermeye başladılar. Bu platformlardan bir tanesi olan Hepsiburada sitesi, sahibi olduğu müşteri hizmetleri numarasından müşterileri ile iletişim sağlamaktadır. Hepsiburada İletişim Bilgileri yazımızın detaylarında mevcut.

 

 

Hepsiburada Müşteri Hizmetleri ( Hepsiburada İletişim Bilgileri )

Hepsiburada müşteri hizmetleri numarası haftanın 7 günü hizmet sunan bir birimdir. Bu numaranın hizmet vermekte olduğu saatler sabah saat 08.00 itibariyle başlamaktadır. Numara üzerinden gece saat 24.00’e kadar iletişim sağlanabilmektedir.

Hepsiburada müşteri hizmetleri numarası, müşterilerin çeşitli sorularına cevap vermektedir. Numara üzerinden sipariş takibi, kargo takibi yapılabilir. Sipariş durumunun hangi aşamada olduğu, ne zaman kargoya verileceği, kargo süresi, kargo ulaşım zamanı gibi çeşitli bilgilere ulaşmak mümkün olmaktadır. Bununla beraber çeşitli ürünlere ait bilgiler de müşteri hizmetleri yetkilisinden öğrenebilirsiniz. Sipariş iptali, siparişte değişiklik işlemleri için de müşteri hizmetleri yetkilisinden destek alabilirsiniz. Hepsiburada müşteri hizmetleri her çeşit şikayet, talep ve tavsiyeler sunmaktadır. Hepsiburada İletişim Bilgileri bir alt başlıkta verilmiştir.

Hepsiburada Müşteri Hizmetleri İletişim Numarası

Hepsiburada müşteri hizmetlerine 0850 252 40 00 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Numara, müşterilerine daha hızlı hizmet sunmak için bazı menülere ayrılmıştır. Sorulacak soru ya da yapılacak işlemin niteliğine göre en ideal menüyü tuşlayarak, çağrıyı sürdürmeniz en doğrusu olacaktır. Her menüde konuyla ilgili profesyonel müşteri yetkilileri bulunur. Doğru menü üzerinden, konuya hakim olan müşteri temsilcilerine erişimde bulunabilirsiniz.

Numara üzerinden sipariş sorgusu gerçekleştirilirken, sipariş numaranızı bilmeniz işlemlerinizi hızlandıracaktır. Sipariş numaranız, sipariş oluşturulduğunuz anda size web sitesi üzerinden verilmektedir. Görüşmenin aksamaması adına kimlik bilgilerinizin hazır olmasını da tavsiye ederiz.

Hepsiburada WhatsApp İletişim Numarası

Hepsiburada firması ile diğer iletişim kanalları haricinde WhatsApp uygulaması üzerinden de görüşme yapabilirsiniz. İşlemlerinizi telefonda beklemeden en hızlı ve kolay olarak yapmanın yollarından biride WhatsApp üzerinden ulaşmaktır. WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için TIKLAYINIZ

Hepsiburada Müşteri Hizmetleri Beklemeden Operatöre Nasıl Bağlanabiliriz? Hepsiburada İletişim Bilgileri

Hepsiburada müşteri hizmetleri yetkilisi ile iletişime beklemeden geçebilirsiniz. Beklemeden iletişime geçmek için evvela 0850 252 40 00 müşteri hizmetleri çağrı merkezi numarasını aramalısınız. Arama yapıldıktan sonra telesekreter sizden telefon numaranızı tuşlamanızı isteyecektir. Girdiğiniz telefon numarası alışveriş yaparken kayıt olduğunuz üyeliğe ait telefon numarası olmalıdır. Bu numara, sizin sistemdeki müşteri kodunuz olarak belirlenmiştir.

Telefon numaranızı tuşladıktan sonra, karşınızda telesekreter operatör sizinle iletişim kuracaktır. Bu robotun talimatlarını takip etmek sureti ile direkt olarak müşteri hizmetleri yetkilisine bağlanmak mümkün olmaktadır. Bu işlemlerin hızlı ilerlemesi adına sizden istenilen bilgileri eksik ya da yanlış girmediğiniz için emin olmanız gerekmektedir.

 

Hepsiburada Müşteri Hizmetleri İletişim Bilgişleri Ve Adres Bilgileri

Hepsiburada sitesi çevrimiçi olarak hizmet sunan bir sisteme sahiptir. Firma ile iletişim kurmanın en kolay yolu, müşteri hizmetleri numarasını aramaktır. Bunun haricinde site üzerinden canlı yardım almak imkanı da mevcuttur. Siteden canlı yardım ile iletişim kurmak için site üyesi olmak ve üyelik girişi yapmanız gerekmektedir. Siteye üyelik bilgilerinizle giriş yaparak, canlı yardım bölümüne ulaşabilirsiniz.

Sitenin telefon ve online yardım haricinde ayrıca iletişim adresi de vardır. Hepsiburada sitesinde yer alan bilgilere göre sitenin genel müdürlüğü, İstanbul Şişli’de bulunur. Kuştepe Mahallesi, Trump Towers Kule 2, Kat:2, No:12 adresi üzerinden firmayla iletişim kurulabilir. Bu adres Mecidiyeköy, Şişli semtine bağlıdır.

Siteyle iletişime geçmenin diğer bir başka yolu da mail ile iletişim kurmaktır. Firmanın mail adresi bilgi@hepsiburada.com olarak belirlenmiş ve hizmet vermektedir.

Hepsiburada Firması Hakkında Genel Bilgiler

Hepsiburada Türkiye’de hizmet sunan bir e-ticaret sitesi ve firmasıdır. Sitenin başlangıcı ülkemizde internet kullanımının ilk olarak yaygınlaştığı 1998 senesinde başlanmıştır. Site aktif olarak hizmet sunmaya 2001 senesi itibari ile geçmiştir. Hepsiburada sitesi, Doğan Holding Şirketler grubuna ait bir oluşumdur. Doğan online firması bünyesinde hizmet vermeye devam etmektedir. Şirketin kurucusu Hanzade Doğan Boyner’dir.

Şirket genel müdürlüğü İstanbul Şişli Belediyeyi Mecidiyeköy Semtin’de olup, Kocaeli ile Gebze İlçesinde de bir operasyon merkezi vardır. Site, 40 tan fazla kategoride çeşitli ürünleri satışa sunmaktadır. Sitede elektronik eşyadan giyime, anne ve bebek ürünlerinden gıdaya kadar bir çok kategoride ürünler satışa sunulmaktadır. Bu ürünler dışında ev ve bahçe ürünleri, elektronik, bebek bezi, gıda takviyeleri, organik ürünler, spor ürünleri, kozmetik ve kitap ve film, müzik gibi ürünler de satılmaktadır.

İptal Edilen Aralık 2020 Sınavları, Staj ve Sınav Başvuruları

İptal Edilen Aralık 2020 Sınavları, Staj ve Sınav Başvuruları

Bilindiği üzere, Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve kişilerin sağlığının korunması amacıyla, aşağıda belirtilen sınavlar ve staj bitirme değerlendirmesi TÜRMOB Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmiş, 25.11.2020 tarih ve 6835 sayılı yazı ile Oda Başkanlıklarına ve TESMER’in internet sitesi üzerinden de ilgililer duyurulmuştur.

İptal Edilen Sınavlar ve Değerlendirme

 5-14 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan 2020/3. Dönem Yeminli Mali
Müşavirlik Sınavı,

 19-20 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacağı duyurulan 2020/3. Dönem Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Sınavı,

 20 Aralık 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan Özel Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Sınavı

 20 Aralık 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan Serbest Muhasebecilik C Grubu Staj
Bitirme Değerlendirmesi,

İptal edilen, bu sınavlar ve C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesine katılım hakkı olanların sınav süreleri ile sınav ücretleri korunarak herhangi bir mağduriyet oluşması önlenmiştir. Bu kapsamda, söz konusu sınavlar ve değerlendirmeye katılmak üzere başvurusu bulunan adayların; başvurusu silinerek, mevcut sınav ücretleri TEOS kişi kartlarına aktarılmıştır. Bu adaylardan dileyenler, sınav ücretlerini iade alabilecekleri gibi ücret farkı ödemeden sonraki sınav başvuruları için de kullanabileceklerdir.
İptal edilen sınavlar ve değerlendirme yerine geçmek üzere, önümüzdeki süreçte herhangi bir ek sınav yapılmayacaktır. Bu adaylardan dileyenler, ilan edilecek 2021/1. Dönem sınav takvimine göre TEOS üzerinden başvuru yaparak sınavlara ve değerlendirmeye girebileceklerdir.

TÜRMOB Sınav takviminin oluşturulmasında birçok husus göz önünde bulundurmakla birlikte, ÖSYM sınav takvimi, açık öğretim sınav takvimi vb. kurumlar tarafından yapılan sınavlara ilişkin sınav takvimleri başat hususlar olarak TÜRMOB sınav takviminin belirlenmesinde etkili olmaktadır.

Covid-19 salgının yayılmasını en aza indirebilmek ve kişileri koruyabilmek üzere, ÖSYM ve bazı kurumların Aralık 2020 döneminde yapılacağını ilan etmiş olduğu sınavlar ileri bir tarihe almıştır. İleri bir tarihe alınan bu sınavlar için de henüz bir tarih belirlemediği gibi 2021 yılı ÖSYM sınav takvimi de açıklanmamıştır.

Bu gerekçeler ve Covid-19 salgınının seyri netleşmediğinden TÜRMOB 2021 yılı sınav takvimi de belirlenememiştir. Sınav takvimi belirlendikten sonra ilgililere duyurulacak ve bu takvimde belirlenen süre içerisinde 2021/1. Dönem için başvurular alınmaya başlanacaktır. 2021 yılı sınav takvimi belirlenmeden herhangi bir sınav başvurusu alınabilmesi olanaklı bulunmamaktadır.

Covid-19 salgınının yayılmasını en aza indirebilmek ve kişileri koruyabilmek üzere, 2021 yılında yapılacak olan sınavlara katılmak için dosya açtıracak olan adaylar ile staj başlatmak için başvuru ve evrak teslim süreçleri aşağıda açıklanmıştır:

1. 2021 Ocak Dönemi staj başlatma işlemleri, 1 Ocak – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında
TEOS üzerinden ön başvuru yöntemi ile yapılacaktır. Süresi içerisinde TEOS üzerinden
stajını başlatan adaylar, daha sonra ilgili TESMER Şubesi / Oda tarafından belirlenerek
duyurulacak tarihler arasında staj evraklarını teslim edebileceklerdir.

2. Staja Giriş Sınavına katılmak üzere, dosya açtıracak adaylar, TEOS üzerinden ön
başvuru sırasında istenilen evrakları sisteme yükledikten sonra ilgili TESMER Şubesi/
Odalar tarafından belirlenerek duyurulacak tarihler arasında evraklarını teslim
edeceklerdir. Sınav süresi devam eden adaylardan, tekrar sınava katılmak için başvuru
yapacak olanların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

3. SMMM stajı bitiminden sonra ilk kez sınava katılacak adaylar ile daha önce katılmış
oldukları sınavlarda başarısız olmaları nedeniyle bekleme süresine giren ve bu süreyi
tamamlayan adayların, sınava katılabilmeleri için sınav dosyası hazırlamaları
gerekmektedir. Bu adaylar, TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra ilgili TESMER
Şubesi/Oda tarafından belirlenerek duyurulacak tarihler arasında başvuru evraklarını
teslim edebileceklerdir. Sınav süresi devam eden adaylardan, tekrar sınava katılmak için
başvuru yapacak olanların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

4. Serbest muhasebecilik stajı bitiminden sonra ilk kez C Grubu Staj Bitirme
Değerlendirmesine katılmak üzere başvuruda bulunacak adaylar, TEOS üzerinden ön
başvuru yaptıktan sonra ilgili TESMER Şubesi/ Oda tarafından belirlenerek duyurulacak
tarihlerler arasında başvuru evraklarını teslim edebileceklerdir. C Grubu Staj Bitirme
Değerlendirmesine katılım hakları devam eden adaylardan, tekrar başvuru yapacak
olanların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

5. Özel SMMM Sınavı katılım süresi devam edenlerden tekrar sınava katılmak isteyenlerin
ise http://mue.tesmer.org.tr adresi üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

6. YMM Sınavına, ilk kez başvuru yapacak olan adaylar ile sınavlarda başarısız olmaları
nedeniyle dosyası kapanan ve beklemesi süresi sonrası sınava katılmak isteyenlerin
sınava katılabilmeleri için sınav dosyası hazırlamaları gerekmektedir. Bu adaylar, TEOS üzerinden ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru evraklarını kargo/posta yolu ile TESMER’e gönderebilirler. Sınav süresi devam eden adaylardan, tekrar sınava katılmak için başvuru yapacak olanların ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
TESMER Sekreteri

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Ve Direk Bağlanma

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Ve Direk Bağlanma: 2021 Türk Telekom Müşteri Hizmetlerine Direk Ve Kolay Nasıl Bağlanılır?

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri
Türk Telekom Müşteri Hizmetleri

Günümüzde Türk Telekom mobil hattı bir çok sayıda kişi tarafından yoğun talep görmektedir. Bu sebeple müşteri hizmetleri yetkililerine doğrudan ulaşmakta oldukça zor olmaktadır.

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri ve Türk Telekom mobil hat müşteri hizmetlerine ulaşmak için 444 1 500 numarası veya 444 1 444 numaralarından her hangi birini aramak yeterlidir. Mobil hat ile alakalı olarak ayrıca Türk Telekom 9333 numarasından sesli yanıt sistemi ile de bilgi sahibi olmak mümkündür. İnternet kullanımı ile alakalı sorunlar varsa Türk Telekom bedava dağıttığı internet kategorisinden bedava dağıttığı kampanyalara göz atılabilir.

 

Türk Telekom Hangi Saatlerde Çalışıyor?

Genel olarak Türk Telekom çalışma saatleri bulundukları birimlerine göre değişiklik göstermektedir. Türk Telekom mobil Türkiye tarafından internet yada telefon hizmeti kurumu biçiminde belirlenen resmi kurumları yalnızca hafta içi 5 gün sabah 08.30 ile akşam 17.00 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Ayrıca öğle 12.30 ile 13.30 saati arasında öğle yemeği izninde oldukları için kapalıdır. Hafta sonu da Cumartesi ve Pazar günleri tatil nedeni ile kapalı olmaktadır.

Türk Telekom’un ofis ve mağazaları ise haftanın toplam 6 günü sabah 09.00 ile akşam 20.00 mesai saatleri arasında açıktır. Yalnızca Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı olacaktır. Türk Telekom teknik servisleri de haftada 6 gün boyunca sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Türk Telekom müşteri hizmetleri bütün hafta yani 7 gün 24 saat hizmet sunmaktadır.

 

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri Yetkilisi Bize Hangi İşlemler de Yardımcı Olabilir?

Türk Telekom müşteri hizmetlerinden çok sayıda işlem yapılmaktadır. Öncelikle Türk Telekom müşteri hizmetleri temsilcisi aranır veya Türk Telekom online web işlemleri sitesi aracılığıyla işlemler yapılabilir, hatta ve fatura veya bir çok sayıda işlemi bu biçimde tamamlamak mümkündür.

Türk Telekom mobil müşteri hizmetleri aranarak; fatura ödeme işlemler,, fatura dökümanı öğrenme bilgisi, mobil yada ev internetine dair problemleri çözüme kavuşturma gibi tüm sorun ve şikayetlerde müşteri hizmetleri yetkilisinden de yardım alınabilir. Ayrıca evde internet başvurusu işlemi, bilgi güncelleme işlemi, şifre alma veya şifre değiştirme işlemlerini, telefon veya internet ayarları, 4g internet açma işlemi, hattını yurtdışı konuşmalarına açma veya yurtdışına kapama işlemi, kayıp bildirim işlemi, numara değişikliğiyle beraber hat taşıma işlemleri de yapılabilmektedir. Türk Telekom için 444 5 444 numaralı kurumsal müşteri hizmetlerini aranır ve hizmetler ile alakalı olarak nerdeyse her konu da bir bilgi alabilirsiniz.

 

Türk Telekom Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma 2021

Günümüzde müşteri hizmetleri yetkilisine doğrudan ve beklemeden bağlanmanın yollarından birini sizlere aktaracağız;

Mobil hat işlemleri için cep telefonunuzdan 500 ve ya 444 1 500 numarası çeviriniz.

Ardından telesekreter sesi ile beraber 2 tuşuna basınız, tekrar telesekreter sesini duyduğunuzda 0 tuşuna basınız.

İkinci Bağlanma Yolu;

Akıllı cep telefonunuzdan 500 ve ya 444 1 500 numarasını çeviriniz.

Ardından 6 tuşuna basınız, sonra da 0 tuşuna basınız.

Üçüncü Bağlanma Yolu;

444 1 444 nolu telefon numarasını arayın. Ardından otomatik olan robot yönlendirme sesi duyulduğunda 1 tuşlanır.

Daha sonra sırası ile 1 tuşu sonra 3 ve ardından 1 ve 4 rakamları tuşlanır.

Dördüncü Bağlanma Yolu;

Telefonunuzdan yine 444 1 444 numarasını arayınız.

Otomatik olarak yönlendirme sesini duyulduğu zaman önce 1 tuşuna akabinde de 3 tuşuna basılır.

 

Yukarıdaki metotları deneyip, müşteri hizmetleri yetkilisi görevi yapanlara çok kısa süre içerisinde bağlanabilirsiniz. Yönlendirmeler kafanız karışmasından, tuşlar arasında kaybolmaktan, beklemekten sıkılmaktan, Türk Telekom müşteri hizmetleri temsilcisine ulaşamadan aramaların sonlanması riski ile karşılaşmaktan da bu biçimde işlemler ile kurtulabilirsiniz.

Ev yapımı sütlaç tarifi

Sütlü tatlılar, daima hafif bir tatlı arayanların bir numarası olmuştur. Sütlaç da bu tatlıların birincisidir. Evde çok rahat hazırlayabileceğiniz bu güzel tatlının soğumasını bile beklemeyemeyeceksiniz. Mutlaka deneyin, sizi asla pişman etmeyecek. İşte ev yapımı sütlaç tarifi…

 

Yapımı için malzemeler

 • 1 litre süt
 • 1 bardak su
 • 1 su bardağı şeker
 • 1 çay bardağı pirinç
 • 3 yemek kaşığı pirinç unu
 • Vanilya
 • Tarçın

Ev yapımı sütlaç tarifi Nasıl yapılır?

 • Sütü ve suyu bir tencerede kaynatın.
 • İyice yıkadıktan sonra pirinçleri tencereye ekleyin.
 • Bu arada diğer bir kasede pirinç unu ve 1 bardak suyu karıştırıp güzel bir şekilde ezin ve tencereye ekleyin.
 • Pirinçler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.
 • Ardından şeker ve vanilyayı katabilirsiniz.
 • İstenen kıvama geldiğinde ocaktan alıp kaselere koyun
 • Soğuduktan sonra tarçınla süsleyip servis edin.

 

Afiyet olsun…

Ethereum (ETH) Nedir? Ethereum Kripto para Nedir?

Ethereum nedir? Ethereum öncelikle Kuzey ABD Bitcoin Konferansında, Ethereum kurucusu Vitalik Buterin tarafından tanıtımı yapılan bir kripto paradır. Genel olarak bir alt coin kabul edilse de Ethereum aslında blockchain teknolojisinin gelişmesini ve daha fazla alanda kullanılmasını hedefleyen bir yenilikçi bir sistemdir.

Ethereum kısaca, güç kaynağı olarak Ether (ETH) kripto para birimini alan bir Kripto İşletim Sistemidir. Amaç Bitcoin’inde bağlı olduğu blockchain sistemi üstünde kullanıcıların bu sistem üstünden yeni yazılımları oluşturmasını sağlamaktadır. Ethereum’un kullanıcılara sağlamış olduğu bu özgürlük sayesinde pek çok alt coin çıkarılmasına olanak sağlar.

Ethereum sistemi sayesinde amaçlanan, kişisel veriler gibi bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından depolanmasını ve farklı amaçlar için kullanılmasını engellenmesidir. Bugün nerdeyse internetten yapmış olduğumuz bütün işlemler (alışveriş, banka işlemleri, sosyal ağ kullanımımız, internet geçmişimiz vb.) veriler halinde data banklarda kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgilerin hangi hedefler doğrultusunda kullanılacağı konusu ise tam bir bilinmezliktir.

Ethereum sistemi sayesinde bu işlemler bütünüyle dağınık ve anonim bir biçimde pek çok farklı cihaz üstünde saklanmaktadır. Böylece bu bilgilere erişim imkansız bir duruma gelir ve bütün bir interneti merkezsiz bir platforma çevirir.

Bu merkezsiz sisteme dahil olacak yazılımların üretilebilmesi için Ehereum, Ether kripto para birimini bir yönü ile bir yakıt olarak kullanılmasını amaçlar.

Ethereum Bitcoin’e Rakip Olarak mı çıkarıldı?

Ethereum, şu an için Bitcoin’den haricinde en çok işlem göre ikinci büyük kripto para birimidir. Değerinin kısa bir zaman içerisinde çoğalması ve Bitcoin blockchaininden daha yenilikçi oluşu Ethereum’un Bitcoin için bir rakip olabileceği sorusunu akıllara getirmiştir. Lakin, Ethereum’un kurcusu olan Vitalik Buterin bu konu da şöyle söylemektedir:

“Eğer kripto paralar ile dünyada bulunan kıymetli kaynakları karşılaştırıyorsak ve Bitcoin’i ALTIN, Litecoin’i GÜMÜŞ olarak kabul ediyorsak, Ethereum PETROL’dür. Çünkü Ethereum’un altında yatan teknoloji dünyanın internet sistemindeki enerji kaynağı olacaktır. Dünyada petrol nasıl pek çok sektör ve teknolojide kullanılıyorsa Ethereum teknolojisi için de aynı şey geçerlidir. Bu sebeple biz Ether’i ‘kripto yakıt’ olarak adlandırıyoruz. Ethereum platformunun ihtiyaç duyduğu enerji Ether (ETH) ile sağlanacak.”

Buterin’in açıklamasından da anlaşılacağı üzere Ethereum’un Bitcoin ile rakip olmak gibi bir amaçları bulunmamaktadır. Ethereum kurucu ekibinin tamamını Bitcoin’in ilk çıktığı dönemlerden itibaren blockchain ve Bitcoin geliştiricileri arasında olduklarını da görmekteyiz.

Ethereum ve Bitcoin Arasındaki Farklar Nelerdir?

• Bitcoin sistemi sayesinde yapabileceğeniz işlemler belli iken, Ethereum sistemi sayesinde oldukça farklı yazılımlar ile yeni sistemler ve yeni alt coinler üretebilirsiniz.
• Ethereum sistemi, Bitcoin blockchain sistemine göre daha yenilikçi bir sistemdir.
• Bitcoin madenciliğinde işlemci gücünüze göre kazanç sağlarken, Ethereum madenciliğinde üreticiler arasında denge gözetilmektedir.
• Bitcoin sisteminde bir blokun oluşması 10 dakika sürmektedir. Ethereum sistemin de bir blokun oluşma süresi 15 saniye olduğundan onaylama süresi çok daha kısadır.

Ethereum Madencilği Nasıl Yapılır?

Madencilik aynı Bitcoin mantığıyla bu sistemin süreklilik ve güvenliği için önemli bir faktördür. Ethereum madenciliğinin herkes tarafından yapılabilmesi için sistem gereksinimi Bitcoin madenciliğindeki gibi özel üretim cihazlar ile değil ekran kartı (GPU) ile yapılmaktadır. Madenci sayısının çoğalması, Ethereum madenciliğinde de gün geçtikçe kazancın azalmasına neden olmaktadır.

Ethereum Nasıl Üretilir?

Ethereum üretimi Bitcoin üretimiyle aynı yöntem gibi görünsede bazı küçük farklılıklardan dolayı Ethereum üretimi bazı avantajlar sağlamaktadır.

Ethereum üretimi için evvela bir Ethereum cüzdanı oluşturmanız gerekiyor. Gerekli programları yükledikten sonra üretime başlayabilirsiniz. Bireysel olarak üretebileceğiniz gibi bir havuza dahil olarakta üretim yapabilirsiniz. Havuza dahil olmak üretiminizi arttıracaktır.

Ethereum üretimi için yüksek işlemcili cihazlara ihtiyacınız yoktur. Üretim ekran kartı (GPU) üstünden yapılmaktadır.

Ethereum ve Alt Coinlerin İlişkisi

Ethereum sistemi pek çok yeni yazılımın yaratılmasına müsait bir ortam olması sebebiyle, sonradan ortaya çıkan pek çok yeni coinin işlem gördüğü sistemdir. Yeni bir coini piyasaya sürmek için ICO adı verilen İlk Para Teklif’lerinin, henüz piyasaya sürülmeden önce kitlesel olarak fon topladıkları sistemde, fonlar Ethereum sisteminin para değeri olan Ether ile yapılmaktadır. Böylece Ethereum sistemi dolaşıma yeni kripto para birimlerinin girmesini sağlamayı başaran bir sistem görevi görmektedir.

Birçok kişi tarafından güvenilmez görülen ICO’larda pek çok kez dolandırıcılık vakaları yaşanmıştır.

Ethrereum Nasıl Satın Alınır?

Türkiye’de, Türk Lirası ile Ethereum satın almak zannedildiğinin tam tersine çok basit ve hızlı bir işlemdir. Herhangi teknik bir bilgiye ihtiyaç duyulmadan Ethereum satın alabilirsiniz. Aşağıda bulunan Ethereum satın al sayfamızdan üç adımda kolay bir biçimde Ethereum satın alabilirsiniz.

Kıymalı kapuska nasıl yapılır? Kapuska ne demek? Kıymalı kapuska yemeği tarifi

Kıymalı kapuska nasıl yapılır? Kapuska ne demek? Kıymalı kapuska yemeği tarifi

 

Lahananın faydaları bitmiyor. Kapuska tarifi kıymalı ve kıymasız olmak üzere leziz ana yemeği tecrübe etmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, kapuska yemeği iyi mi yapılır, malzemeleri nelerdir, pişirirken hangi püf noktalara dikkat etmek gerekiyor?

 

Kapuska yemeği tarifi lahana denince akla gelen ilk ana yemekler içinde içeriyor. Kapuska tarifi. Etli, kıymalı ya da sade olarak hazırlanabilen kapuskanın ana malzemeleri ise aşağı yukarı aynı. Peki, evde kapuska iyi mi hazırlanmış olur? İşte lezzetli yemeğin malzemeleri…

KAPUSKA MALZEMELERİ NELER?

Evde kapuska yemeği hazırlamak isteyen kişiler aşağıdaki malzemeleri temin edebilirler. Bazı malzemeler isteğe bakılırsa ilave edilebilir.

 • küçük boy lahana veya büyük boy lahananın üçte biri
 • 1 tane orta boy yemeklik soğan
 • İsteğe gore domates yahut biber salçası (1 yemek kaşığı kadar)
 • 2 bardak su
 • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
 • İsteğe gore 1 çay kaşığı kadar tuz
 • yine isteğe gore karabiber yada pulbiberi

KAPUSKA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kıymasız olarak tercih edildiğinde maliyeti oldukça düşük olan bu yemeği bütçenize ve kişi sayısına kadar ekleyebileceğiniz kıyma ya da etle de pişirebilirsiniz. İşte kıymalı kapuska tarifi ile ilgili detaylar.

 • Yemeklik olarak doğranmış olan lahanayı yıkadıktan sonrasında süzdürmek için bir kaba alın
 • Birçok yemekte olduğu şeklinde ilk başlarda tencereye zeytinyağını alın ev hafif kızdıktan sonra soğanlarını ekleyin.
 • Soğanlamış olur pembeleşinceye kadar kavrulduktan sonra kıymanızı ilave edin.
 • Kıymanın suyu çekildikten sonrasında biraz daha kavurun.
 • yine diğer yemeklerde olduğu benzer biçimde salçanızı ilave edin.
 • İyice kavrulduktan sonrasında lahanayı ve suyu ilave edip güzelce karıştırın.
 • Lahanalar ölüşmeye başladıktan sonrasında baharatları ilave edip yeniden karıştırın.
 • Lahanalar tamamen yumuşadıktan sonrasında altını kapatıp dinlendirin ve servis tabağına alın.