7161 Sayılı Vergi Kanunları, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıldığına Dair Kanun

Oca 29, 2019 Vergi ve Mevzuat
Tarih : 18.1.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/24

KONU: 7161 Sayılı Vergi Kanunları, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıldığına Dair Kanun

 

18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de “7161 Sayılı Vergi Kanunları, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıldığına Dair Kanun” yayımlandı.

Kanun ile yapılan değişikliklerden öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir.

1) Kur farkının fatura edilmesi ve KDV matrahına dahil unsurlar arasına eklenmesi

Katma Değer Vergisi Kanununda, kur farklarının KDV’ye tabi olduğuna ilişkin açık bir madde yoktu. Bu durum, kur farklarının KDV’ye tabi olup olmadığına yönelik sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktaydı.

Yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla, bu Kanunun 18 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Matraha Dahil Olan Unsurlar” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan değişiklik ile bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, ortaya çıkan kur farkının, alıcı veya satıcı tarafında matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi kesin hale gelmiştir.

Yürürlük tarihi: 18.1.2019

2) İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulunun yumuşatılması

Bu Kanunun 25 inci maddesiyle, İşsizlik Sigortası Kanununun “İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri” başlıklı 50 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından, son 120 gün “prim ödeyerek sürekli çalışmış” olma şartı “hizmet akdine tabi” olma şeklinde yumuşatılarak 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmaktadır.

Düzenleme, 18.1.2019 tarihinden sonra hizmet akdi feshedilenler için uygulanacaktır.

Yürürlük tarihi: 18.1.2019

 

İLGİLİ RESMİ GAZETEYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

ile admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir