Ay: Eylül 2022

Kepez Nüfus Müdürlüğü Adres, Telefon, Faks, Mail

Kepez Nüfus Müdürlüğü Adres, Telefon, Faks, Mail,

Kepez Nüfus Müdürlüğü

Kepez Nüfus Müdürlüğü Adresi nedir, Telefon numarası nedir, Faks, Mail adresi nedir ve nerede sorularının cevabını vereceğiz.

Kepez Nüfus Müdürlüğü Telefon :

Kepez Nüfus Müdürlüğü Adres :

Adres: Hükümet Konağı Barış Mah. Sakarya Blv. No: 65/A Kepez/ANTALYA

Faks Numarası :

Faks: (0242) 346 38 38

Mail Adresi :

ALO 199 Hattı Verilen Hizmetler

Nüfus Hizmetleri :

 • Doğum İşlemleri
 • Ölüm İşlemleri
 • Evlenme İşlemleri
 • Boşanma İşlemleri
 • Kayıt Düzeltme İşlemleri
 • Uluslararası Aile Cüzdanı İşlemleri

 

Vatandaşlık Hizmetleri :

 • Türk Vatandaşlığının Kazanılması
 • Türk Vatandaşlığını Kaybetme / Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi
 • Çok Vatandaşlık
 • İsim Denklik Belgesi
 • Mavi Kart
 • Vatandaşlık İhtilafları

 

T.C. Kimlik Kartı :

 • T.C. Kimlik Kartı Randevusu
 • T.C. Kimlik Kartı Başvuru
 • T.C. Kimlik Kartı Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Belgeler
 • T.C. Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf
 • T.C. Kimlik Kartında Biyometrik Fotoğraf Bulundurma Yaşı
 • T.C. Kimlik Kartı Müracaatı İçin Biyometrik Veri Ve İmza
 • On Beş Yaşından Küçüklerin T.C. Kimlik Kartı Başvurusu
 • T.C. Kimlik Kartı Üzerinde Bulunan Elektronik Yongadaki(Çipte) Bilgiler
 • T.C. Kimlik Kartı Kaybolması Veya Değiştirilmesi
 • Yatalak Ve Ağır Hasta Olanların T.C. Kimlik Kartı Başvurusu
 • T.C. Kimlik Kartı Kaybolduğunda Yapılacak İşlemler
 • Geçici Kimlik Belgesi
 • Kimlik Kartı Bedeli
 • T.C. Kimlik Kartı Bedeli Ödeme Yeri

 

 

Pasaport İşlemleri :

 • Vize Süresi Devam Eden Pasaportlar
 • Pasaport Çeşitleri
 • Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu İçin İstenilen Belgeler
 • Hususi Damgalı Pasaport Başvurusu İçin İstenilen Belgeler
 • Hizmet Damgalı Pasaport Başvurusu İçin İstenilen Belgeler
 • Harçsız Umuma Mahsus Pasaport Alabilecek Kişiler
 • Pasaport Defter Ve Harç Bedeli
 • Pasaport Defter Ve Harç Bedeli Ücretleri
 • Pasaportun Kaybedilmesi Halinde Yapılması Gereken İşlemler
 • Pasaportta Süre Uzatımı

 

Sürücü Belgesi İşlemleri :

 • Sürücü Belgesi Başvurusu
 • Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kâğıt Ve Vakıf Ücretleri Ve Ödeme İşlemleri
 • Eski Tip Sürücü Belgesi Geçerlilik Süresi
 • Sürücü Belgeleri Geçerlilik Süreleri
 • Yurtdışından Alınan Sürücü Belgesinin Türkiye’ De Geçerlilik Süresi
 • Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarından Alınan Sürücü Sertifikalarının Geçerliliği

 

Adres İşlemleri :

 • T.C. Vatandaşlarının Yerleşim Yeri Ve Diğer Adres Bilgileri İle İlgili İşlemler
 • Türkiye’de Herhangi Bir Amaçla En Az Altı Ay Süreli Yabancılara Mahsus İkamet Teskeresi Alan Yabancıların Yerleşim Yeri Ve Diğer Adres Bilgileri İle İlgili İşlemler

Mali Müşavir Olmak İçin İzlenecek Yol, Nasıl Mali Müşavir Olunur?

Mali Müşavir Olmak İçin İzlenecek Yol, Nasıl Mali Müşavir Olunur?

Mali müşavir olmak için izlenecek yol nedir, neler yapmak gerekir, mali müşavir olmanın yollarını sizlere yazımızda aktaracağız.

Mali Müşavir Olmak İçin İzlenecek Yol

NASIL MALİ MÜŞAVİR OLUNUR

Mali müşavir olmanın Genel ve Özel şartları söz konusudur. Sizler için genel ve özel şartların detaylarını yazacağız.

Genel Şartlar :

1-Türkiye umhuriyeti vatandaşı olmak ( yabancı kişilerin SMMM olması için hakkındaki hüküm saklıdır, cumhurbaşkanı onayı gereklidir. )

2-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.

3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5-Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.

6-Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmama

Özel Şartlar :

1-Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

2-En az 3 yıl staj yapmış olmak. (Staja Giriş Sınavını kazandıktan sonra)

3-S.M.M.M sınavını kazanmış olmak. (Yeterlilik sınavı)

4-Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz.

5-Serbest muhasebeci mali müşavirlik RUHSATI almış olmak.

 

SMMM OLMAK İÇİN İZLENECEK YOL

SMMM’nin açılımı bildiğiniz gibi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirdir. SMMM ile Mali müşavir terimi aynı kişiler için kullanılmaktadır. SMMM olmak için yukarıda yazdığımız mali müşavir olmanın genel ve özel şartlarını yerine getirmek yeterlidir.

MALİ MÜŞAVİR OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR

Mali müşavir olmanın özel ve genel şartları vardır. Bu şartları yerine getirmeden mali müşavir olma imkanı yoktur.

 

MALİ MÜŞAVİR OLMANIN YOL HARİTASI

Mali müşavir olmak için ilk olarak lisans seviyesinde ilgili bölümlerden mezun olmanız gerekmektedir. Ardından bulunduğunuz ildeki SMMM odasına başvuru yaparak staj başlatma dosyası açmanız ve staj başlatma sınavına girmeniz gerekmektedir, sınavı kazandığınız taktirde 3 yıl boyunca staj yapmanız, ardından da yeterlilik sınavına girmeniz gerekmektedir, yeterlilik sınavını kazanırsanız hayırlı olsun mali müşavir oldunuz.

MALİ MÜŞAVİR NEDİR

Mali Müşavirlik 5786 sayılı kanunla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu olarak düzenlenmiştir. Mali müşavir ruhsatı almaya hak kazanmış kişilere mali müşavir denir. Müşavir kelime anlamı olarak danışma demektir yada mali danışmanlık yapan kişilerdir.

MALİ MÜŞAVİR NE İŞ YAPAR

Mali müşavirin yaptığı işler çalışma durumuna göre değişiklik gösterebilir. Serbest yada bağımlı çalışan mali müşavirler birbirine çok benzer işler yapsalarda ufak tefek farklılıklar olmaktadır. Serbest muhasebeciler firmaların sadece fatura ve banka işlemlerini sisteme kaydedip beyanname süreçlerini yürütürler ama bağımlı çalışanlar şirketin her türlü işi ile daha detaylı ilgilenmektedir.

 

MALİ MÜŞAVİR KİMDİR ?

Mali müşavir vergi mükellefi ve devlet kurumları arasında aracılık yapan, serbest yada bağımlı çalışan mali müşavir olmaya hak kazanmış ve mali müşavir ruhsatını bağlı bulunduğu mali müşavir odasından almış kişilerdir.

 

MALİ MÜŞAVİR GÖREVLERİ NEDİR?

 

Mali müşavirin görevleri çalıştığı kuruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca serbest çalışan ve bağımlı çalışan mali müşavirlerin görevlerinde de farklılıklar olabilir. Biraz açıklamak gerekirse;

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler: Müşterilerinin genelde faturalarını işlerler, fişlerini işlerler, banka hareketlerini işlerler, müşterilerinin beyannamelerini düzenleyip gönderirler, müşterilerinin bankaya vermek için ihtiyaç duyduğu gerekli bilgi ve belgeleri ( mizan, kurumlar vergisi beyannamesi, gelir vergisi beyannamesi vs. ) temin ederler. Müşterilerinin diğer merak ettiği konuları ve sorularını yanıtlarlar. SGK işlemlerini yaparlar. ( aylık bildirge gönderilmesi, işçi giriş, çıkış işlemleri vs. ) Ayrıca ticaret sicil işlemleri, şirket kuruluşu, kapanışı, adres değişikliği gibi işlemler yapılmaktadır.

 

Bağımlı çalışan Mali Müşavirler: Serbest muhasebecilerin yaptığı işlerle çok benzerdir, ayrıca bir firmada çalışan mali müşavir firmanın satış faturasını da kesebilir, bankadan havale EFT işlemlerini yapabilir, firmanın vergi dairesi işlemlerini, SGK işlemlerini bu kurumlara giderek yürütebilir. Ayrıca ticaret odası işlemleri, sanayi odası işlemleri de yapılmaktadır.

 

Savaş Petrol Şirketler Grubu Kimin

Savaş Petrol Şirketler Grubu Kimin

Savaş Petrol Şirketler Grubu Kimin sorusu sık sık aranmaktadır. Gelin Savaş Petrol Şirketler Grubu Kimin sorusunun cevabını bulalım.

 

İETT ye verdiği hizmeti durdurması ile sık sık gündeme gelen Savaş Şirketler Grubu Kimin Gelin inceleyelim.  

 

Savaş Petrol Şirketler Grubunun sahibi Seyfettin Savaş, İrfan Savaş kardeşlerdir.

 

SEYFETTİN SAVAŞ KİMDİR ?

Savaş Petrolün sahibi ve ayrıca Özel Halk ve Belediye Otobüsleri İşverenler Sendikası başkanıdır.

Alanya Nüfus Müdürlüğü Adres, Telefon, Faks, Mail

Alanya Nüfus Müdürlüğü Adres, Telefon, Faks, Mail,

Alanya Nüfus Müdürlüğü

Alanya Nüfus Müdürlüğü Adresi nedir, Telefon numarası nedir, Faks, Mail adresi nedir ve nerede sorularının cevabını vereceğiz.

Alanya Nüfus Müdürlüğü Telefon :

Alanya Nüfus Müdürlüğü Adres :

Adres: Şekerhane Mah. Alaiye Cad. No:81A Alanya/ANTALYA

Faks Numarası :

Faks: (0242) 513 19 04

Mail Adresi :

ALO 199 Hattı Verilen Hizmetler

Nüfus Hizmetleri :

 • Doğum İşlemleri
 • Ölüm İşlemleri
 • Evlenme İşlemleri
 • Boşanma İşlemleri
 • Kayıt Düzeltme İşlemleri
 • Uluslararası Aile Cüzdanı İşlemleri

 

Vatandaşlık Hizmetleri :

 • Türk Vatandaşlığının Kazanılması
 • Türk Vatandaşlığını Kaybetme / Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi
 • Çok Vatandaşlık
 • İsim Denklik Belgesi
 • Mavi Kart
 • Vatandaşlık İhtilafları

 

T.C. Kimlik Kartı :

 • T.C. Kimlik Kartı Randevusu
 • T.C. Kimlik Kartı Başvuru
 • T.C. Kimlik Kartı Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Belgeler
 • T.C. Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf
 • T.C. Kimlik Kartında Biyometrik Fotoğraf Bulundurma Yaşı
 • T.C. Kimlik Kartı Müracaatı İçin Biyometrik Veri Ve İmza
 • On Beş Yaşından Küçüklerin T.C. Kimlik Kartı Başvurusu
 • T.C. Kimlik Kartı Üzerinde Bulunan Elektronik Yongadaki(Çipte) Bilgiler
 • T.C. Kimlik Kartı Kaybolması Veya Değiştirilmesi
 • Yatalak Ve Ağır Hasta Olanların T.C. Kimlik Kartı Başvurusu
 • T.C. Kimlik Kartı Kaybolduğunda Yapılacak İşlemler
 • Geçici Kimlik Belgesi
 • Kimlik Kartı Bedeli
 • T.C. Kimlik Kartı Bedeli Ödeme Yeri

 

 

Pasaport İşlemleri :

 • Vize Süresi Devam Eden Pasaportlar
 • Pasaport Çeşitleri
 • Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu İçin İstenilen Belgeler
 • Hususi Damgalı Pasaport Başvurusu İçin İstenilen Belgeler
 • Hizmet Damgalı Pasaport Başvurusu İçin İstenilen Belgeler
 • Harçsız Umuma Mahsus Pasaport Alabilecek Kişiler
 • Pasaport Defter Ve Harç Bedeli
 • Pasaport Defter Ve Harç Bedeli Ücretleri
 • Pasaportun Kaybedilmesi Halinde Yapılması Gereken İşlemler
 • Pasaportta Süre Uzatımı

 

Sürücü Belgesi İşlemleri :

 • Sürücü Belgesi Başvurusu
 • Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kâğıt Ve Vakıf Ücretleri Ve Ödeme İşlemleri
 • Eski Tip Sürücü Belgesi Geçerlilik Süresi
 • Sürücü Belgeleri Geçerlilik Süreleri
 • Yurtdışından Alınan Sürücü Belgesinin Türkiye’ De Geçerlilik Süresi
 • Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarından Alınan Sürücü Sertifikalarının Geçerliliği

 

Adres İşlemleri :

 • T.C. Vatandaşlarının Yerleşim Yeri Ve Diğer Adres Bilgileri İle İlgili İşlemler
 • Türkiye’de Herhangi Bir Amaçla En Az Altı Ay Süreli Yabancılara Mahsus İkamet Teskeresi Alan Yabancıların Yerleşim Yeri Ve Diğer Adres Bilgileri İle İlgili İşlemler