Kategori: Vergi ve Mevzuat

Vergi ve Mevzuat

Vergi ve Mevzuat Kategorimizde Vergi Konularıyla Çalışmalar, Makaleler, yazılar, haberler, bilgilendirmeler ve benzer bilgiler bulunmaktadır.

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Nelerdir ? adresvetelefon.com

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Nelerdir ?

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Nelerdir

Hatırlanacağı üzere, hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağına ilişkin ölçütler ilk defa 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı Karar ile belirlenmiş ve bu ölçütler 2014, 2015 ve 2016 senelerinde daha fazla firmayı kapsama alacak şekilde her yıl yeniden belirlenmiştir. bağımsız denetime tabi olma şartları

Bu Karar ile bağımsız denetime tabi olma ölçütleri bir kez daha belirlenerek, bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin kapsamı genişletilmiştir.

Karar’a müteakiben KGK tarafından yayımlanan duyuruda ise 2018 senesinde denetime tabi olup olmadığının değerlendirmesini eski Karar hükümlerine göre yaparak denetime tabi olmadığı için denetçi seçimini gerçekleştirmeyen şirketlerin, denetime tabi olup olmadıklarını yeni Karar hükümleri kapsamında tekrar değerlendirmesi. yeni Karara göre denetime tabi olunduğunun anlaşılması durumunda ise denetçi seçimini gerçekleştirmesi gerekli olduğu belirtilmiştir.

Buna göre 1.1.2018 tarihi itibariyle şirketlerin, denetime tabi olup olmadıklarını aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirmesi gerekiyor. bağımsız denetime tabi olma şartları

26 Mayıs 2018 tarihinde yayınlan 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” bildirilmiştir.

Bu Karara göre;

Bağımsız denetime tabi olmanın koşulları aşağıda belirtilen üç ölçütten en az ikisini, tek başına ya da bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle beraber art arda iki yıl aşan tüm şirketler bağımsız denetime tabidir.

  • Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası.
  • Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası.
  • Çalışan sayısı 175 kişi.

2) Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabi şirketler bağımsız denetime tabi olma şartları

Bu Karara ekli ve aşağıda yer vermiş olduğumuz (I) sayılı listede belirtilen şirketler herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tabidir.

3) Sermaye piyasası araçları bir borsada ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPK kapsamında kamuya açık sayılan şirketler

Sermaye piyasası araçları bir borsada ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPK kapsamında kamuya açık sayılan ve aşağıda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabidir.

Aktif toplamı 15 000 000 Türk Lirası.
Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası.
Çalışan sayısı 50 kişi.

4) Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler

Bu Karara ekli ve aşağıda yer vermiş olduğumuz (II) sayılı listede belirtilen firmalardan, aşağıda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşanlar bağımsız denetime tabidir. bağımsız denetime tabi olma şartları

Aktif toplamı 30 000 000 Türk Lirası.
Yıllık net satış hasılatı 40 000 000 Türk Lirası.
Çalışan sayısı 125 kişi.

5) Diğer hususlar bağımsız denetime tabi olma şartları

Eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi şirket, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı veya bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin % 20 veveyaha fazla oranda altında kaldığı takdirde takiben hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkar.

Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve senelik net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınır.
Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve İştirakleriyle beraber dikkate alınır.

Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan firmalarda; aktif toplamı ve senelik net satış hasılatı bakımından en temel ortaklık ve bağlı ortaklığa ait fınansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (var ise grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise en temel ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır. bağımsız denetime tabi olma şartları

KARARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

DİĞER VERGİ VE MEVZUAT YAZILARIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ

Şehirlerarası Telefon Alan Kodları

Şehirlerarası Telefon Kodları
Adana322İzmir232
Adıyaman416Karabük370
Afyon272Karaman338
Ağrı472Kars474
Aksaray382Kastamonu366
Amasya358Kayseri352
Ankara312Kırıkkale318
Antalya242Kırklareli288
Ardahan478Kırşehir386
Artvin466Kilis348
Aydın256K.Maraş344
Balıkesir266Kocaeli262
Bartın378Konya332
Batman488Kütahya274
Bayburt458Malatya422
Bilecik228Manisa236
Bingöl426Mardin482
Bitlis434Muğla252
Bolu374Muş436
Burdur248Nevşehir384
Bursa224Niğde388
Çanakkale286Ordu452
Çankırı376Osmaniye328
Çorum364Rize464
Denizli258Sakarya264
Diyarbakır412Samsun362
Düzce380Siirt484
Edirne284Sinop368
Elazığ424Sivas346
Erzincan446Şanlıurfa414
Erzurum442Şırnak486
Eskişehir222Tekirdağ282
Gaziantep342Tokat356
Giresun454Trabzon462
Gümüşhane456Tunceli428
Hakkari438Uşak276
Hatay326Van432
Iğdır476Yalova226
Isparta246Yozgat354
İçel324Zonguldak372
İstanbul (Avr)212K.K.T.C392
İstanbul (And216

Vergiye Uyumlu Mükellef İndiriminin Muhasebe Kaydı

Vergiye Uyumlu Mükellef İndiriminin Muhasebe Kaydı

İndirimin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılabilecek Hesaplar

Dönem vergi öncesi kar üzerinden vergi karşılığı hesaplanırken, direkt indirim tutarı dikkate alınarak Vergi karşılığı için kayıt yapılabilir, ayrıca sonraki dönemlerde yararlanılan indirimin takip edilmesi için aşağıdaki gibi bir kayıt atılması da mümkündür.

——————-/————————

136 Hs. Mahsuben İade Alınacak Kurumlar Vergisi

570/590   XXX Yılı Dönem Karı

——————-/————————

Sonuç: Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminin gelir değildir. Vergi mahsubu ile iade alınabilir bir alacak olarak kaydedilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Vergiye uyumlu mükellef sınırı

Vergiye uyumlu mükellef düzenlemesinde; 10 TL sınırı 250 TL olarak değiştirildi. ( 30.01.2019 tatihli resmi gazete – 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun )

İhraç kayıtlı mal teslimlerine ilişkin şartların sağlanamaması durumunda terkin edilen vergilerin tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmemiş sayılacaktır.

 

YYS sahibi firmalar belge sonrası hangi değişiklikleri bildirmek zorundadır?

YYS sahibi firmalar sertifika aldıktan sonra değişiklikleri Ticaret Bakanlığı’na bildirilmesi zorunludur.

Peki nedir bu değişiklikler?

  • Ticaret Sicil ve Ünvan değişikliği

YYS sahibi firma adres, unvan, ticaret sicil numarasında değişiklik olması halinde, değişikliğin Sicil Gazetesinde yayınlandığı tarihten 5 iş günü içerisinde.

Vergi numarası değişikliği olması halinde 5 iş günü içerisinde değişiklik yapılması için başvuruda bulunmak zorundadır.

  • Mevcut Prosedürlerde Değişiklik Yapılmasına Gerek Olmayan Haller

Belge alındığı sırada mevcut olmayan hizmet tedarikçileri vs. ile yeni sözleşme yapılması halinde tekrar bildirime gerek yoktur ancak sertifika alınmasında sağlanan tüm şartlar uygun şekilde yapılmalıdır.

 

  • Yeni ortak alınması veya yeni yetkili kişilerin atanması

Böyle bir durumda gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne başvuru formu ( Ek-1/A ) ile birlikte bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bildirim 5 iş günü içinde yapılacaktır.

Yeni kişilerin adli sicil belgeleri bildirim tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde teslim edilmelidir.

 

  • Tesis değişiklikleri ( eklemeler, çıkarmalar, değişiklikler )

Mevcut fiziki yapıda değişiklik yapılması yeni ofis, bilgi işlem ofisi, arşiv, tesis ve depo açılması, kiralanması gibi değişiklikler olması durumunda 5 iş günü içerisinde gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne (Ek-1/A) ile birlikte bildirimde bulunacaktır.

 NOT

Sonuç olarak, yukarıda da görüleceği üzere, bazı değişiklikler (ISO belgeleri, adli sicil kayıtları, ceza sıklıklarının takibi, eğitimler vs) düzenli aralıklarla takip edilebilecekken, ünvan ve ticaret sicil değişiklikleri, yeni tesislerin faaliyete başlaması ise bu değişikliğin gerçekleşmesinden kısa süre sonra bildirilmesi gerekmektedir.

 

 

Aralık 2018 Dönemi Yabancı Para Değerleme Kurları

Aralık 2018 Dönemi Yabancı Para Değerleme Kurları

Aralık ayı Dönemi sonunda (31.12.2018) yapılacak yabancı para değerlemele kurları aşağıdadır.

KODDÖVİZ İSMİNAMEKUR
CURRENCY
USDABD DOLARIUS DOLLAR5,2609
AUDAVUSTRALYA DOLARIAUSTRALIAN DOLLAR3,7026
DKKDANİMARKA KRONUDANISH KRONE0,8060
EUREUROEURO6,0280
GBPİNGİLİZ STERLİNİPOUND STERLING6,6528
CHFİSVİÇRE FRANGISWISS FRANK5,3352
SEKİSVEÇ KRONUSWEDISH KRONA0,5844
CADKANADA DOLARICANADIAN DOLLAR3,8611
KWDKUVEYT DİNARIKUWAITI DINAR17,2270
NOKNORVEÇ KRONUNORWEGIAN KRONE0,6007
SARSUUDİ ARABİSTAN RİYALİSAUDI RIYAL1,4024
JPYJAPON YENİJAPENESE YEN4,7547
BGNBULGAR LEVASIBULGARIAN LEV3,0649
RONRUMEN LEYİNEW LEU1,2866
RUBRUS RUBLESİRUSSIAN ROUBLE0,0753
IRRİRAN RİYALİIRANIAN RIAL0,0125
CNYÇİN YUANICHINESE RENMINBI0,7620
PKRPAKİSTAN RUPİSİPAKISTANI RUPEE0,0374
QARKATAR RİYALİQATARI RIAL1,4368
XDRÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)SPECIAL DRAWING RIGHT (SDR)7,3219
*Kaynak: 28.12.2018 tarihinde ilan edilen T.C. Merkez Bankasınca uygulanacak 31.12.2018 tarihli gösterge kurları.

28.12.2018 Tarihli Merkez Bankası Gösterge Kurları İçin Tıklayın

7161 Sayılı Vergi Kanunları, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıldığına Dair Kanun

Tarih:18.1.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/24

KONU: 7161 Sayılı Vergi Kanunları, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıldığına Dair Kanun

 

18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de “7161 Sayılı Vergi Kanunları, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıldığına Dair Kanun” yayımlandı.

Kanun ile yapılan değişikliklerden öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir.

1) Kur farkının fatura edilmesi ve KDV matrahına dahil unsurlar arasına eklenmesi

Katma Değer Vergisi Kanununda, kur farklarının KDV’ye tabi olduğuna ilişkin açık bir madde yoktu. Bu durum, kur farklarının KDV’ye tabi olup olmadığına yönelik sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktaydı.

Yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla, bu Kanunun 18 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Matraha Dahil Olan Unsurlar” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan değişiklik ile bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, ortaya çıkan kur farkının, alıcı veya satıcı tarafında matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi kesin hale gelmiştir.

Yürürlük tarihi: 18.1.2019

2) İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulunun yumuşatılması

Bu Kanunun 25 inci maddesiyle, İşsizlik Sigortası Kanununun “İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri” başlıklı 50 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından, son 120 gün “prim ödeyerek sürekli çalışmış” olma şartı “hizmet akdine tabi” olma şeklinde yumuşatılarak 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmaktadır.

Düzenleme, 18.1.2019 tarihinden sonra hizmet akdi feshedilenler için uygulanacaktır.

Yürürlük tarihi: 18.1.2019

 

İLGİLİ RESMİ GAZETEYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.