Kategori: Vergi ve Mevzuat

Vergi ve Mevzuat

Vergi ve Mevzuat Kategorimizde Vergi Konularıyla Çalışmalar, Makaleler, yazılar, haberler, bilgilendirmeler ve benzer bilgiler bulunmaktadır.

2023 Defter Tasdik Ücretleri – Defter Tasdik Ücreti Yasal mı ? – 2023 Defter Parası

2023 Defter Tasdik Ücretleri Nedir? 2023 Defter Parası Tutarı? Defter Tasdik Ücreti Yasal mı ?

  2023 Defter Tasdik Ücretleri Nedir? 2023 Defter Parası Tutarı? Defter Tasdik Ücreti Yasal mı ?  

______________________________________________________

Her sene aralık ayının gelmesi ile beraber mali müşavirler ve mükellefleri arasında konuşulan defter parası yada diğer ismiyle defter tasdik ücretinin neden alındığı, talep edildiği, içeriğinin ne olduğu, hangi giderleri kapsadığını, neden işletme sahiplerinden talep edildiğini, işletmelerin kendi defter tasdik işlemlerini kendileri halledip, halledemeyeceği ve en çokta ücretin ne olacağı konusu, noterlere ödenen defter tasdik ücretinin ne kadar olduğu ve noter defter tasdik fiyat listesini sizlere aktaracağız.

Yazımızın içinde sizlere aktaracağımız Noter Defter Tasdik Harçlarının içine A4 kağıt yada sürekli form ücreti ve Mali Müşavirinizin bu iş için ayıracağı vakit için yansıtacağı hizmet bedelini de dikkate almayı unutmayınız.

Aslında her işletme sahibinin bildiği gibi  her sene Aralık ayı içinde firmalar / işletmeler bir sonraki sene kullanacağı resmi defterleri notere tasdik ettirmekle mükelleftir. Resmi defterlerin noter tasdik işlemleri mali müşavirler tarafından yapılabileceği gibi isterseler mükellef tarafından da yapılabilir, isterseler mali müşavirlerinden destek alınabilir.

______________________________________________________

Defter Tasdik Ücreti Yasal mı ? ( 2023 Defter Tasdik Ücretleri )

İlk olarak belirtmek isterim ki Resmi Defter Tasdik işlemi, genel bir mali müşavirlik hizmeti değildir ve genel bir hizmet olmaması sebebi ile mali müşavirlik hizmet protokolü kapsamında değildir. ( Adres değişikliği, ana sözleşme değişikliği ve benzeri işlemler gibi ) Defter tasdik işlemi konusu size yüksek ihtimal ile sözleşme imzalama aşamasında anlatılmış ya da noter tasdik işlemleri sürecine başlamadan bildirilmiştir.

Mali Müşavirlik işletmesinin yukarda yer alan noter harç bedeli ve A4 kağıdı ya da Sürekli form bedeline ilave olarak hizmet ücreti talep etmesi çok normaldir.

Günümüzde mali müşavirler odaları her sene defter tasdik ücreti yada defter parası için ücret tarifesi gibi tavsiye ücretler belirlemektedir, sözleşmenizde bu rakamları da dikkate alacağınızı yazabilirsiniz. Hizmet Bedeli bu süreçte ara sıra oluşabilen belgesiz giderler ve bu işe harcanan mesainin bedeli olarak sizden istenmektedir.

______________________________________________________

Defter Tasdik Hizmet Bedelinin Tutarı Nedir, Nasıl Belirlenir ? ( 2023 Defter Tasdik Ücretleri )

Defter Tasdik hizmeti bedeli tutarı ilk çalışmaya başladığınızda imzaladığınız protokol ile belirlenebileceği gibi, resmi defter tasdik işlemleri yapılmadan hemen önce de mali müşavir ve mükellef arasında tespit edilebilir. Bu bedel çalışmakta olduğunuz mali müşavirlik işletmesinin hizmet kalitesi, çalıştırdığı personelin niteliği gibi kriterlere göre de değişiklik gösterebilir. Benim fikrim ve kanaatim sözleşme esnasında mali müşavirler odasının açıkladığı ücret tarifesi üzerinden bir kalem seçmek ve her sene bu kalem üzerinden anlaşma yapmaktır.

______________________________________________________

İLLERE GÖRE DEFTER TASDİK ÜCRETLERİDİ NEDİR?

2023

MALİ MÜŞAVİRLER MUHASEBECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ ÜCRETİ İÇİN TIKLAYINIZ.

BURSA MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İÇİN TIKLAYINIZ.

ADANA MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İÇİN TIKLAYINIZ.

GAZİANTEP MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İÇİN TIKLAYINIZ.

_______________________________________________–

2022  

ANKARA MESLEKTE BİRLİK İÇİN TIKLAYINIZ.

BURSA SMMMO İÇİN TIKLAYINIZ.

MANİSA SMMMO İÇİN TIKLAYINIZ.

GAZİANTEP SMMMO İÇİN TIKLAYINIZ.

ÇORUM SMMMO İÇİN TIKLAYINIZ.

AKSARAY SMMMO İÇİN TIKLAYINIZ. ______________________________________________________

Sizler için aşağıda niteliklerini belirttiğimiz işletmeler / Serbest Meslek mensupları defter tasdik ettirmeden Maliye Bakanlığının defter beyan sistemini kullanacaklardır.

______________________________________________________

Defter Beyan sistemi nedir?

Sizler için kısaca açıklayalım; Defter beyan sistemi maliye bakanlığının belirlediği bazı mükelleflerin resmi defterlerini kendi sistemi üzerinde kaydetmeye, tutmaya izin veren elektronik defter sistemidir. ______________________________________________________

Kimler Defter Beyan Sistemini Kullanabilir ?

 1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Avukatlar, Serbest Çalışan Mühendis, Serbest Çalışan Mimar, Serbest Çalışan Doktorlar ve özet olarak serbest meslek erbaplarıdır.
 2. İşletme Defteri tutan mükellefler. ( Sizi yanıltmaması gereken konu ” İşletme hesabı esası ” ve ‘’ Bilanço Hesabı Esası ‘’ konusudur. Bir şahıs şirketi işletme hesabı yada bilanço hesabı tutabilir bu sebeple her şahıs şirketi işletme hesabı esasına göre defter tutmaz. Bilanço esasına göre tutan mükellefler yine noterden defter tasdik ettirmek zorundadır, 2021 yılında bilanço hesabı hadlerini aşıyorsanız tasdik ettirmeniz gerekli. )
 3. Özet olarak serbest meslek erbabı iseniz yada işletme esasına göre defter tutuyorsanız veya basit usül mükellef iseniz noterden defter tastiği yaptırmanıza gerek yoktur.

Devamını oku

Mali Müşavir Olmak İçin İzlenecek Yol, Nasıl Mali Müşavir Olunur?

Mali Müşavir Olmak İçin İzlenecek Yol, Nasıl Mali Müşavir Olunur?

Mali müşavir olmak için izlenecek yol nedir, neler yapmak gerekir, mali müşavir olmanın yollarını sizlere yazımızda aktaracağız.

Mali Müşavir Olmak İçin İzlenecek Yol

NASIL MALİ MÜŞAVİR OLUNUR

Mali müşavir olmanın Genel ve Özel şartları söz konusudur. Sizler için genel ve özel şartların detaylarını yazacağız.

Genel Şartlar :

1-Türkiye umhuriyeti vatandaşı olmak ( yabancı kişilerin SMMM olması için hakkındaki hüküm saklıdır, cumhurbaşkanı onayı gereklidir. )

2-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.

3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5-Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.

6-Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmama

Özel Şartlar :

1-Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

2-En az 3 yıl staj yapmış olmak. (Staja Giriş Sınavını kazandıktan sonra)

3-S.M.M.M sınavını kazanmış olmak. (Yeterlilik sınavı)

4-Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz.

5-Serbest muhasebeci mali müşavirlik RUHSATI almış olmak.

 

SMMM OLMAK İÇİN İZLENECEK YOL

SMMM’nin açılımı bildiğiniz gibi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirdir. SMMM ile Mali müşavir terimi aynı kişiler için kullanılmaktadır. SMMM olmak için yukarıda yazdığımız mali müşavir olmanın genel ve özel şartlarını yerine getirmek yeterlidir.

MALİ MÜŞAVİR OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR

Mali müşavir olmanın özel ve genel şartları vardır. Bu şartları yerine getirmeden mali müşavir olma imkanı yoktur.

 

MALİ MÜŞAVİR OLMANIN YOL HARİTASI

Mali müşavir olmak için ilk olarak lisans seviyesinde ilgili bölümlerden mezun olmanız gerekmektedir. Ardından bulunduğunuz ildeki SMMM odasına başvuru yaparak staj başlatma dosyası açmanız ve staj başlatma sınavına girmeniz gerekmektedir, sınavı kazandığınız taktirde 3 yıl boyunca staj yapmanız, ardından da yeterlilik sınavına girmeniz gerekmektedir, yeterlilik sınavını kazanırsanız hayırlı olsun mali müşavir oldunuz.

MALİ MÜŞAVİR NEDİR

Mali Müşavirlik 5786 sayılı kanunla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu olarak düzenlenmiştir. Mali müşavir ruhsatı almaya hak kazanmış kişilere mali müşavir denir. Müşavir kelime anlamı olarak danışma demektir yada mali danışmanlık yapan kişilerdir.

MALİ MÜŞAVİR NE İŞ YAPAR

Mali müşavirin yaptığı işler çalışma durumuna göre değişiklik gösterebilir. Serbest yada bağımlı çalışan mali müşavirler birbirine çok benzer işler yapsalarda ufak tefek farklılıklar olmaktadır. Serbest muhasebeciler firmaların sadece fatura ve banka işlemlerini sisteme kaydedip beyanname süreçlerini yürütürler ama bağımlı çalışanlar şirketin her türlü işi ile daha detaylı ilgilenmektedir.

 

MALİ MÜŞAVİR KİMDİR ?

Mali müşavir vergi mükellefi ve devlet kurumları arasında aracılık yapan, serbest yada bağımlı çalışan mali müşavir olmaya hak kazanmış ve mali müşavir ruhsatını bağlı bulunduğu mali müşavir odasından almış kişilerdir.

 

MALİ MÜŞAVİR GÖREVLERİ NEDİR?

 

Mali müşavirin görevleri çalıştığı kuruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca serbest çalışan ve bağımlı çalışan mali müşavirlerin görevlerinde de farklılıklar olabilir. Biraz açıklamak gerekirse;

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler: Müşterilerinin genelde faturalarını işlerler, fişlerini işlerler, banka hareketlerini işlerler, müşterilerinin beyannamelerini düzenleyip gönderirler, müşterilerinin bankaya vermek için ihtiyaç duyduğu gerekli bilgi ve belgeleri ( mizan, kurumlar vergisi beyannamesi, gelir vergisi beyannamesi vs. ) temin ederler. Müşterilerinin diğer merak ettiği konuları ve sorularını yanıtlarlar. SGK işlemlerini yaparlar. ( aylık bildirge gönderilmesi, işçi giriş, çıkış işlemleri vs. ) Ayrıca ticaret sicil işlemleri, şirket kuruluşu, kapanışı, adres değişikliği gibi işlemler yapılmaktadır.

 

Bağımlı çalışan Mali Müşavirler: Serbest muhasebecilerin yaptığı işlerle çok benzerdir, ayrıca bir firmada çalışan mali müşavir firmanın satış faturasını da kesebilir, bankadan havale EFT işlemlerini yapabilir, firmanın vergi dairesi işlemlerini, SGK işlemlerini bu kurumlara giderek yürütebilir. Ayrıca ticaret odası işlemleri, sanayi odası işlemleri de yapılmaktadır.

 

Amortisman Nedir? Amortisman Hesaplama Nasıl Yapılır? | adresvetelefon.com

Amortisman Nedir? Amortisman Hesaplama Nasıl Yapılır?

Amortisman Nedir? Amortisman Hesaplama Nasıl Yapılır? sorusu sık sık aranmaktadır. Peki nedir bu amortisman?

Amortisman kelimesinin sözlük anlamı yıpranma payı demektir. Şirketlerde demirbaşlar yani uzun süreli kullanılan makine, teçhizat ve eşyalar genellikle 1 seneden daha uzun süre kullanılmakta ve bu süre içerisinde yıpranarak değer kaybetmektedir. Değer kaybeden demirbaşların bu durumlarında makine, teçhizatların kullanım süresi boyunca gider olarak yazılması gerekmektedir.

Şirketlerin ticari ömürlerine etki eden birden fazla sebep vardır. Bu sebeplerden biri de amortisman kavramıdır. Şirketlerin bilanço tablolarının Aktif bölümünün altında yer alan Duran varlıklar zaman içinde kullanıma bağlı olarak yıpranır ve eskir. Duran varlıkların bu yıpranma ve tükenme payının hesaplanmasını ifade eden kavram muhasebe dilinde amortisman denmektedir.

Firmalar faaliyetlerini devam ettirebilmek adına satın aldıkları eşyalar, makileneler, araçlar, binalar zamanla eskimeye başlar ve bu eşyaların ekonomik değeri azalır. Firmalardaki demirbaşların, belirli bir kullanımdan sonra yıpranması ya da eskimesi söz konusu olduğunda varlıkların ekonomik ömrü boyunca gider kaydedilmesi gerekir. Amortisman gideri, mali dönemlere bölünerek hesaplanır ve gider olarak kaydedilir. Böylelikle varlıklar, kullanıldıkları muhasebe dönemlerine dağıtılmak suretiyle gider yazılmış olur.

Nelere Amortisman Ayrılır, Şartları Nedir ?

Amortisman özet olarak bir seneden uzun ömrü demirbaş, makina, teçhizat, taşıt ve binalara ayrılır.

 • Muayyen bir maddi varlığın şirkette 1 yıldan uzun süre kullanılabilir halde olması,
 • Varlığın yıpranma, aşınma ve ya eskime sebebiyle kıymetinin azalması,
 • Değerleme zamanında envantere dahil ve kullanıma hazır olması,
 • İktisadi kıymetin değerinin, ilgili yılda gelir idaresi başkanlığı tarafından belirlenen amortisman sınırını aşması gerekmektedir.

Amortisman Ayırma Yöntemleri Nelerdir?

Çeşitli amortisman ayırma yöntemleri olsa da genel olarak kullanılmakta olan amortisman ayırma yöntemleri üçe ayrılmaktadır. Bu yöntemleri aşağıda sizler için ayrı ayrı açıklayacağız. Bu Türler şöyledir; Normal Amortisman Yöntemi, Fevkalade Amortisman Yöntemi ve son olarak Azalan Bakiyeler Yöntemidir.

 

Normal Amortisman Yöntemi:

Bu yöntem ayrıca eşit tutarlı amortisman yöntemi olarakta bilinir. Demirbaş listemizde yer alan makine ve teçhizatlara sabit bir oranda amortisman uygulanarak ya da “ Demirbaş Tutarı / Varlığın ekonomik ömrü ” formülü ile hesaplanmasından dolayı eşit tutarlı amortisman olarak da bilinmektedir. Örnek: 10.000 TL değerli ve 5 Yıl ömrü olan bir demirbaş için bir yıllık amortisman tutarı şöyledir; 10.000 / 5 = 2.000 TL yıllık amortisman tutarıdır. Bunu aylık yada geçici vergi dönemleri içinde ayrıca bölebilirsiniz.

Fevkalade Amortisman Yöntemi ( Amortisman Nedir )

VUK’un 317. maddesi hükmüne göre bu amortisman yöntemi şirketlerin başına gelebilecek Sel, deprem, yangın, fırtına, su basması, doğalgaz patlaması gibi doğal afetlerin meydana geldiği olağan üstü durumlarda kaybedilen varlıklar için kullanılmaktadır. Fevkalade amortisman kendi içerisinde 3e ayrılmaktadır Doğal Afetlerde Fevkalade Amortisman, Yeni İcatlar Dolayısıyla Fevkalade Amortisman, Cebri Çalışma Dolayısıyla Fevkalade Amortisman.

Azalan Bakiyeler Yöntemi ( Amortisman Nedir )

Bilanço hesabı esasına göre defter tutan şirketler normal amostisman ve azalan bakiyeler yönteminden istediğini seçerek uygulayabilir. Azalan bakiyeler yönteminin bir diğer adı da hızlandırılmış amortisman yöntemidir. Azalan bakiyeler yöntemi ile demirbaşlara uygulanan amortisman oranı normal amortisman yöntemine göre 2 kat daha fazla uygulanır. Gider hesaplamaları, her sene için devreden net hesap defter değeri üzerinden hesaplanmaktadır.Azalan bakiyeler yönteminde, yıllık amortisman tutarı, önceki yıllarda hesaplanıp gider yazılan birikmiş amortismanlar demirbaşın maliyet değerinden düşülerek kalan tutar üzerinden tekrar hesaplanmaktadır. Varlığın amortisman süresinin son senesinde kalan tutar, son yılda tamamen gider yazılır. Azalan bakiyeler yöntemi ilk yıllarda avantajlı son yıllarda dezavantajlıdır. İlk  senelerde daha fazla, son senelerde daha az tutarda gider yazılmasını sağlar.

Amortisman Nedir

amortisman nedir

______________________________________________________

Web sitemizden ve yazımızdan memnun kaldıysanız arkadaşlarınızla paylaşmanızı ve yorum yazmanızı rica ederiz.

______________________________________________________

Web sitemiz 2019 yılında ziyaretçilerinin hizmetine açılmıştır.

Web sitemizin amacı ziyaretçilerimizin aradığı Resmi ve Özel Kurum – Kuruluşlara ait Adres, Telefon, Mail, Faks, Yol tarifi gibi bilgilere hızlı ve ücretsiz olarak ulaşımını sağlamaktır, hizmetimiz daima ücretsiz olarak devam edecektir.

Web sitemiz bu anlamda sürekli güncellenen Dijital Rehber olarak hizmet verecektir.

Kendi Firmanıza, Şahsınıza ait iletişim bilgilerinin sitemizde yayınlanmasını isterseniz İLETİŞİM sayfamızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Ayrıca çeşitli konularda ( vergi, mevzuat, sağlık, spor vs. konularda ) makaleler ve yazılar sizler için sitemizde yayınlanacaktır.

AdresVeTelefon.com sitesiyle alakalı istek, şikayet, teşekkür ve önerilerinizi bilgi@adresvetelefon.com mail adresine göndererek yada iletişim sayfasından bizlere yazarak ulaşabilirsiniz.

İnternet sitemizdeki herhangi bir içeriği, tasarımı, kodu  yazılı izin almadan kısmen veya tamamen kullanmak cezai işlem gerektirir, böyle bir durumda yasal takip başlatılacaktır.

 

 

2022 Defter Tasdik Ücretleri – Defter Tasdik Ücreti Yasal mı ? – 2022 Defter Parası

2022 Defter Tasdik Ücretleri Nedir? 2022 Defter Parası Tutarı? Defter Tasdik Ücreti Yasal mı ?

 

2022 Defter Tasdik Ücretleri Nedir? 2022 Defter Parası Tutarı? Defter Tasdik Ücreti Yasal mı ?

 

______________________________________________________

Her sene aralık ayının gelmesi ile beraber mali müşavirler ve mükellefleri arasında konuşulan defter parası yada diğer ismiyle defter tasdik ücretinin neden alındığı, talep edildiği, içeriğinin ne olduğu, hangi giderleri kapsadığını, neden işletme sahiplerinden talep edildiğini, işletmelerin kendi defter tasdik işlemlerini kendileri halledip, halledemeyeceği ve en çokta ücretin ne olacağı konusu, noterlere ödenen defter tasdik ücretinin ne kadar olduğu ve noter defter tasdik fiyat listesini sizlere aktaracağız.

Yazımızın içinde sizlere aktaracağımız Noter Defter Tasdik Harçlarının içine A4 kağıt yada sürekli form ücreti ve Mali Müşavirinizin bu iş için ayıracağı vakit için yansıtacağı hizmet bedelini de dikkate almayı unutmayınız.

Aslında her işletme sahibinin bildiği gibi  her sene Aralık ayı içinde firmalar / işletmeler bir sonraki sene kullanacağı resmi defterleri notere tasdik ettirmekle mükelleftir. Resmi defterlerin noter tasdik işlemleri mali müşavirler tarafından yapılabileceği gibi isterseler mükellef tarafından da yapılabilir, isterseler mali müşavirlerinden destek alınabilir.

______________________________________________________

Defter Tasdik Ücreti Yasal mı ? ( 2022 Defter Tasdik Ücretleri )

İlk olarak belirtmek isterim ki Resmi Defter Tasdik işlemi, genel bir mali müşavirlik hizmeti değildir ve genel bir hizmet olmaması sebebi ile mali müşavirlik hizmet protokolü kapsamında değildir. ( Adres değişikliği, ana sözleşme değişikliği ve benzeri işlemler gibi ) Defter tasdik işlemi konusu size yüksek ihtimal ile sözleşme imzalama aşamasında anlatılmış ya da noter tasdik işlemleri sürecine başlamadan bildirilmiştir.

Mali Müşavirlik işletmesinin yukarda yer alan noter harç bedeli ve A4 kağıdı ya da Sürekli form bedeline ilave olarak hizmet ücreti talep etmesi çok normaldir.

Günümüzde mali müşavirler odaları her sene defter tasdik ücreti yada defter parası için ücret tarifesi gibi tavsiye ücretler belirlemektedir, sözleşmenizde bu rakamları da dikkate alacağınızı yazabilirsiniz.

Hizmet Bedeli bu süreçte ara sıra oluşabilen belgesiz giderler ve bu işe harcanan mesainin bedeli olarak sizden istenmektedir.

______________________________________________________

İLLERE GÖRE DEFTER TASDİK ÜCRETLERİDİ NEDİR?

 

ANKARA MESLEKTE BİRLİK İÇİN TIKLAYINIZ.

BURSA SMMMO İÇİN TIKLAYINIZ.

MANİSA SMMMO İÇİN TIKLAYINIZ.

GAZİANTEP SMMMO İÇİN TIKLAYINIZ.

ÇORUM SMMMO İÇİN TIKLAYINIZ.

AKSARAY SMMMO İÇİN TIKLAYINIZ.

______________________________________________________

Defter Tasdik Hizmet Bedelinin Tutarı Nedir, Nasıl Belirlenir ? ( 2022 Defter Tasdik Ücretleri )

Defter Tasdik hizmeti bedeli tutarı ilk çalışmaya başladığınızda imzaladığınız protokol ile belirlenebileceği gibi, resmi defter tasdik işlemleri yapılmadan hemen önce de mali müşavir ve mükellef arasında tespit edilebilir. Bu bedel çalışmakta olduğunuz mali müşavirlik işletmesinin hizmet kalitesi, çalıştırdığı personelin niteliği gibi kriterlere göre de değişiklik gösterebilir. Benim fikrim ve kanaatim sözleşme esnasında mali müşavirler odasının açıkladığı ücret tarifesi üzerinden bir kalem seçmek ve her sene bu kalem üzerinden anlaşma yapmaktır.

______________________________________________________

Sizler için aşağıda niteliklerini belirttiğimiz işletmeler / Serbest Meslek mensupları defter tasdik ettirmeden Maliye Bakanlığının defter beyan sistemini kullanacaklardır.

______________________________________________________

Defter Beyan sistemi nedir?

Sizler için kısaca açıklayalım; Defter beyan sistemi maliye bakanlığının belirlediği bazı mükelleflerin resmi defterlerini kendi sistemi üzerinde kaydetmeye, tutmaya izin veren elektronik defter sistemidir.

______________________________________________________

Kimler Defter Beyan Sistemini Kullanabilir ?

 1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Avukatlar, Serbest Çalışan Mühendis, Serbest Çalışan Mimar, Serbest Çalışan Doktorlar ve özet olarak serbest meslek erbaplarıdır.
 2. İşletme Defteri tutan mükellefler. ( Sizi yanıltmaması gereken konu ” İşletme hesabı esası ” ve ‘’ Bilanço Hesabı Esası ‘’ konusudur. Bir şahıs şirketi işletme hesabı yada bilanço hesabı tutabilir bu sebeple her şahıs şirketi işletme hesabı esasına göre defter tutmaz. Bilanço esasına göre tutan mükellefler yine noterden defter tasdik ettirmek zorundadır, 2021 yılında bilanço hesabı hadlerini aşıyorsanız tasdik ettirmeniz gerekli. )
 3. Özet olarak serbest meslek erbabı iseniz yada işletme esasına göre defter tutuyorsanız veya basit usül mükellef iseniz noterden defter tastiği yaptırmanıza gerek yoktur.

Devamını oku

Kıdem Tazminatı Tavanı 2022 | AdresveTelefon.com

Kıdem Tazminatı Tavanı 2022

Devlet memuru maaşlarının belli olması ile beraber 2022 yılı için kıdem tazminatı tavanı belirlenmiş oldu. 2022 senesinde kıdem tazminatında tavan tutar X.XXX TL olarak esas alınacak. Kıdem tazminatında taban rakam ise XX.XXX TL olarak hesaplanmıştır.

 

Kıdem Tazminatı Tavanı 2022

 

2022 KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELİRLENDİ

2022 yılı için Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi! Kamu personeli maaşlarının da belli olması ile beraber 2022 için uygulaması yapılacak kıdem tazminatı tavanı belirlenmiş oldu. 2022 senesinde kıdem tazminatında tavan rakam X.XXX TL olarak belirlendi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı şekilde belirlenmektedir.

Asgari ücret son senelerde yalnızca senede bir defa arttırılıyor. Geçmiş yıllarda 6 aylık olarak asgari ücret belirleniyordu. Asgari ücrete 2022 yılı için % XX.XX zam yapılmasının ardından en düşük kıdem tazminatı tutarı da XX.XXX ye yükselmiş oldu.

 

Kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 8.284,51  TL olarak uygulanıyordu.
Bugün TÜİK’in Aralık 2021 enflasyon oranlarını yayınlamasıyla beraber 2021 yılının genel enflasyon rakamları da ortaya çıkmış oldu.

Enflasyon 2021 Aralık ayında % X.XX olarak gerçekleşti. 2021 Yıllı genel enflasyon oranı ise yüzde XX.XX oldu.

 

GEÇMİŞ YILLAR KIDEM TAZMİNATI TAVANLARI

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI
DÖNEMTUTAR
01/07/2020 – 31/12/20208.284,51 TL
01/01/2020 – 30/06/20207.638,96 TL
01/01/2019 – 30/06/20196.017,60 TL
01/07/2018 – 31/12/20185.434,42 TL
01/01/2018 – 30/06/20185.001,76 TL
01/07/2017 – 31/12/20174.732,48 TL
01/01/2017 – 30/06/20174.426,16 TL
01/07/2016 – 31/12/20164.297,21 TL
01/01/2016 – 30/06/20164.092,53 TL
01/092015 – 31/12/20153.828,37 TL
01/07/2015 – 31/12/20153.709,98 TL
01/01/2015 – 30/06/20153.541,37 TL

 

Kıdem tazminatı nedir? ( Kıdem Tazminatı Tavanı 2022 )

Kıdem tazminatı, 4/a – 4/b ve 4/c li çalışanların 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işine son verilmesi ya da kanunda belirlenen evlilik ve askerlik gibi istisnai koşullar sebebiyle işten ayrılması durumunda çalışmakta olduğu yıl sayısı kadar aldığı brüt ücrettir. Çalışan, çalışmakta olduğu her sene için bir adet brüt maaşı kadar kıdem tazminatına hak kazanır.

 

1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

12.9.1980 – 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır :

 1. Aylık Gösterge X Aylık katsayısı
 2. Ek Gösterge X Aylık katsayısı
 3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık katsayısı
 4. Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık katsayısı
 5. En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

2022 Muhasebe Ücretleri – adresvetelefon.com

2022 Muhasebe Ücretleri ve defter tutma bedelleri açıklandı. SMMM ücret tarifeleri yazımızın devamındaki tablolardan öğrenebilirsiniz.

2022 Muhasebe Ücretleri

2022 Muhasebe Ücretleri ve defter tutma bedelleri açıklandı..

2022 yılı Defter Tutma, Muhasebeci Ücretleri, 2022 SMMM Ücretleri Aşağıdaki Tablolarda İllere göre sıralanmıştır. Peki piyasadaki muhasebeci ücretleri, aylık muhasebeci ücretleri, limited şirket muhasebe ücreti nedir ?

 

2022 SMMM Ücret Tarifesi

 

2022 DETAYLI PDF ÜCRET TARİFESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2022 İSTANBUL DETAYLI PDF ÜCRET TARİFESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20, 2 milyondan fazla olan illerde % 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır.

 

1.Grup İller : Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ. 2022 Muhasebe Ücretleri

 

2022 Muhasebe Ücretleri

 

2. Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Düzce, Osmaniye, Çorum, Şanlıurfa 2022 Muhasebe Ücretleri

 

 

 

 

3. Grup İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman 2022 Muhasebe Ücretleri

 

 

2022 Muhasebe Ücretleri

4. Grup İller: Ardahan, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şırnak 2022 Muhasebe Ücretleri

 

 

2022 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

2022 Muhasebe Ücretleri

NOTLAR:
1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalatma ücreti ödemezler.
2- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV dahil tutarlardır.
3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:
3.1- Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin % 60’ını geçemez. Bu maddenin uygulanmasına mahsus olmak üzere; inşaat firmalarında her şantiye bir şube sayılır.
3.2- Çoklu KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
3.3- Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda: ayrıca % 25 ek ücret alınır.
3.4- Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür.
3.5- Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
3.6- Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20, 2 milyondan fazla olan illerde % 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır.
3.7- Enflasyon düzeltmesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
3.8- Teknokent (teknoloji geliştirme) bölgelerindeki işletmeler için tarifedeki asgari ücretlere %10 ilave edilir.
3.9- Ayni sermaye artırımlarında tarifede yer alan ücretlere %50 ilave edilir.
3.10- Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4’ü tutarında ek ücret alınır.
3. II-Vakıf ve demeklerin iktisadi işletmeleri tarifedeki ticari işletmeler gibi değerlendirilir ve ücretlendirilir.

4- Tarifedeki ücretlerden indirimler: 2022 Muhasebe Ücretleri

4.1- 1 no.lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II no.lu tablonun 1-A bendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır.
4.2- Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40’ı uygulanır.
4.3- Nüfusu 50.000 kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile uygulanır.
4.4- 2021 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma ( muhasebe web com )durumunda olacak mükellefler ile 2021 yılında 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usule alınan mükellefler için I ve II no.lu tablolarda yer alan ücretler ilk iki yıl % 50 indirimli olarak uygulanır.
4.5- Müşterinin engelli olması durumunda asgari ücret tarifesinde yer alan tüm ücretler ilk İki yıl %25 indirimli olarak uygulanır.
5- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır.
6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3-B’de belirlenen ücretin altında olamaz.
7- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.’nun 376 ncı maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.
8- Tablo F de yer alan apartman ve site yönetimi için işçi sayısı, apartman ve sitelerde çalışan tüm görevli sayısını ifade eder.

 

2022 Agi Tutarları ve 2022 Agi Tablosu – 2022 Asgari Geçim İndirimi

2022 Agi Tutarları ve 2022 Agi Tablosu, 2022 Asgari Geçim İndirimi..

2022 Agi Tutarları ve 2022 Agi Tablosu, 2022 Asgari Geçim İndirimi..

2022 yılı için Asgari ücretin belirlenmesi ve açıklanması ile beraber 2022 AGİ tutarları da belli oldu. 2022 AGİ ne kadar? Bekar kişiler için AGİ kaç lira? 2022 AGİ tutarları tablosu… Buna göre en düşük AGİ ödemesi 344,60 TL oldu. 2022 asgari geçim indirimi tablosu…

2022 yılına ait asgari ücretin açıklanmasının ardından asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de belli olmaya başladı. Asgari Geçim İndirimi de merak edilen ödeneklerden sadece biri. Buna göre 2022 senesinde alınabilecek en düşük AGİ tutarı 344,60 lira oldu.

 

2022 Agi Tutarları ve AGİ Tablosu

 

Medeni DurumAylık Tutar
Bekar344,6
Evli eşi çalışmayan413,51
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu465,2
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu516,89
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu585,81
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu585,81
Evli eşi çalışmayan 5 ve585,81
daha fazla çocuklu
Evli eşi çalışan344,6
Evli eşi çalışan 1 çocuklu396,28
Evli eşi çalışan 2 çocuklu447,97
Evli eşi çalışan 3 çocuklu516,89
Evli eşi çalışan 4 çocuklu551,35
Evli eşi çalışan 5 ve585,81
daha fazla çocuklu
Boşanmış344,6
Boşanmış 1 çocuklu396,28
Boşanmış 2 çocuklu447,97
Boşanmış 3 çocuklu516,89
Boşanmış 4 çocuklu551,35
Boşanmış 5 ve585,81
daha fazla çocuklu


2022 Agi Tutarları

 

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Belirlenir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine göre Asgari Geçim İndirimi (AGİ); ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

 • Mükellefin kendisi için yüzde 50’si
 • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10’u
 • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için yüzde 7,5, üçüncü çocuk için yüzde 10, diğer çocuklar için yüzde 5 idir.

Asgari geçim indirimi, gelir vergisi kanununun 32. maddesine göre belirlenen tutar ile , gelir vergisi kanununun 103. maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulan oranın yani yüzde 15 çarpılmasıyla hesaplanan tutarın, hesaplan vergiden mahsup edilmesi sureti ile uygulanır. Gelirin kısmi döneme ait olması durumunda, ay kesirleri tam ay sayılmak sureti ile bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.

AGİ de ” çocuk ” tabiri, ücretli çalışan kişi beraber oturan ya da ücretli çalışan kişinin baktığı ( nafaka verilenler, evlat edinilenler ile anne ya da babası vefat etmiş torunlardan ücretli çalışan kişi ile beraber oturanlar dahil ) 18 yaşını ya da üniversite okuyup tahsiline devam eden 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir. Eş tabiri ise, ücretli çalışan kişi ile aralarında yasal evlilik bağı bulunan bireyleri ifade eder.

Vergi Dilimleri 2022 – Gelir Vergisi Dilimleri 2022

Vergi Dilimleri 2022  ve Gelir Vergisi Dilimleri 2022 hakkındaki yazımızı sizler için hazırladık.

Vergi Dilimleri 2022 ve Gelir Vergisi Dilimleri 2022 ücretli çalışanlar tarafından merak edilmektedir. Sizler için gelir vergisi dilimlerini hazırladık.

Vergi Dilimleri 2022

 

Ücretli yada ticari faaliyetlerinden dolayı gelir sağlayan kişiler 2022 yılı gelir vergilerini aşağıdaki vergi dilimi tablosuna göre hesaplamaları gerekiyor. 2022 yılı asgari ücretin güncellemelerinin yapılması ile beraber gelir vergisi dilimleri de güncellenmiştir. Peki, 2022 yılı gelir vergisi dilimleri nedir?

Vergi Dilimleri 2022

Vergi Dilimleri 2022

2022 yılında uygulaması yapılacak olan maktu had ve tutarlar XX Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan XXX numaları Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayınlanmıştır. Belirlenen esasa uygun tarife 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle geçerlidir. Vergi dilimleri, ücretli çalışarak kazanç elde edenler ve ücret dışındaki gelirlerden kazanç elde edenler olarak iki ayrı şekilde vergilendirilmektedir. Vergi Dilimleri 2022

1) Ücretliler için Gelir Vergisi Dilimleri
  
Gelir DilimiVergi Oranı
32.000 TL’ye kadar15%
70.000 TL’nin 32.000 Bin TL’si için 4.800 TL, fazlası20%
250.000 Bin TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası27%
880.000 Bin TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası35%
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası40%

 

2) Ücret Dışındaki Gelirler için Gelir Vergisi Dilimleri
  
Gelir DilimiVergi Oranı
32.000 TL’ye kadar15%
70.000 TL’nin 32.000 Bin TL’si için 4.800 TL, fazlası20%
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası27%
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası35%
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası40%

Gelir Vergi hesaplamasında brüt maaştan, brüt maaşın yüzde 14’ü olan SGK İşçi Payı ve brüt maaşın yüzde 1’i olan SGK İşsizlik Sigortası İşçi Payı düşülmektedir.

Vergi Nedir ? ( Vergi Dilimleri 2022 )

Vergi vatandaşlar ve şirketler tarafından kamusal hizmetlerin devamını sağlamak amacı ile devlete ödenen paradır. Vergi ödemeleri her vatandaş ve şirket için zorunludur ve herkezin ödeme gücü dikkate alınmaktadır. Vatandaşlar ve şirketler gelirlerine göre farklı yükümlülüklere sahip olarak vergi ödemesi gerçekleştirmektedir.

Gelir Vergi Dilimi ve Gelir Vergi Matrahı Nedir?

Gelir vergisi dilimi, ücretli çalışan işçiler tarafından elde edilen ücretten kesilen gelir vergisi oranını belirleyen ve kazanılan gelir toplamının yüzde kaç oranında vergiye tabi tutulacağını gösteren vergi tarifeleridir. Bu vergi, mükellefin senelik geliri üzerinden belirlenmektedir. Vergi matrahı ise işçinin brüt ücreti esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu ücretin içinden SGK işçi payı, işsizlik sigortası, işçi payının düşülmesi neticesinde elde edilen yeni tutardır ve vergi hesabı gerçekleştirilirken değerlendirilmelidir.

Gelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

2022 yılı gelir vergisi oranları; %15, %20, %27, %35 ve %40 oranında hesaplanmaktadır. 2022 senesi itibarıyla bu oranlara %40 oranı yeni eklenmiştir, geçmiş yıllarda %40 vergi oranı yoktu. Gelir Vergisi oranları Maliye Bakanlığı tarafından her senenin Aralık ayında bir sonraki sene için belirlenmektedir. Örneğin 2022 gelir vergisi oranları Aralık 2021 de belirlenmektedir.

Vergi Türleri Nelerdir?

Vergi türleri ülkemizde gelir idaresi başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Günümüzde onlarca vergi türü olsa da başlıca vergiler şunlardır;

      Vergi Kodu         Vergi Adı

 • 0001      YILLIK GELİR VERGİSİ
 • 0002      ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
 • 0003      GELİR VERGİSİ S. ( MUHTASAR )
 • 0004      GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
 • 0010      KURUMLAR VERGİSİ
 • 0011      KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
 • 0015      GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
 • 0017      GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
 • 0040      DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
 • 0046      AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
 •                 EMLAK VERGİSİ
 •                 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

2022 Yılı Gelir Vergisi İndirimleri Nelerdir?

2022 yılında gelir vergisi dilimleri ile birlikte en çok merak edilen sorulardan birisi de gelir vergisi indirimleridir. Peki, 2022 yılı gelir vergisi indirimleri hangi konularda uygulanıyor ve indirim oranları nedir?

1- Engellilik İndirimi Tutarı Vergi Dilimleri 2022

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde belirtilen engellilik indirimi rakamları; birinci derece engelliler için uygulanan X.XXX TL, ikinci derece engelliler için indirim rakamı XXX TL, üçüncü derece engelliler için indirim rakamı XXX TL’dir.

2- Kira Geliri İstisna Tutarı Vergi Dilimleri 2022

313 seri no.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ndeki yazan rakama göre 2022 senesinde elde edilecek konut kira gelirlerinin X.XXX TL’si gelir vergisinden müstesnadır. X.XXX TL düşüldükten sonra kalan rakam üzerinden gelir vergisi hesaplanacaktır.

3- Çalışanlara yemek vermek sureti ile sağlanan menfaatlerde istisna sınırı

313 seri no.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yazılan tutara göre 2022 senesinde işyeri ve işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek sureti ile sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarın XX TL’dir.

4- Taşınmaz alış ve satış kazançlarında uygulanan istisna

Bir yerden diğer bir yere taşınması mümkün olmayan mallara Taşınmaz denmektedir. 2022 senesinde taşınmaz mal satışından elde edilen değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 313 seri no.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre XX.XXX TL’dir.

Alo 170 Çalışma Saatleri | SGK Danışma Hattı Mesai Saatleri

Alo 170 Çalışma Saatleri Nedir? Alo 170 SGK danışma hattı hangi saatlerde çalışıyor, Alo 170 Canlı Destek çalışma saatleri, Alo 170 mesaj gönderme, hakkında detaylı bilgiler.

 

 

Alo 170 Çalışma Saatleri nedir sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmekte ve arama motorlarında sık sık sorgulanmaktadır. Peki Alo 170 SGK danışma hattının çalışma saatleri nedir hangi saatler arasında çalışıyorlar gelin bu soruları sizler için cevaplayalım.

ALO 170 İLETİŞİM MERKEZİ 7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERMEKTEDİR.

 

 

 

Alo 170 Çalışma Saatleri

 

 

 

 

Alo 170 Nedir ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İşçi Bulma Kurumu ( İŞKUR ) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatlarıyla ilgili her çeşit bilgiyi ALO 170 danışma hattına ulaşarak bilgi edinebilirsiniz. ALO 170 işveren tarafından ödenmeyen normal çalışma ücretleri ve fazla mesai ücretleri ile alakalı şikayetleri ve her türlü sigorta ile alakalı şikayetleri alınmaktadır. İstenen bilgiler; İşverenin ünvanı, işyerinin tam adres bilgisi, işe giriş-çıkış tarihlerinizdir.

 

 

Alo 170 Ücretli mi ? ( Alo 170 Çalışma Saatleri )

Alo 170 hattına yapılan aramalar kendi telefonunuzdaki dakikalar üzerinden yapılabilmektedir, ayrıca bir ücret alınmamaktadır. Yapılan başvurular içinde her hangi bir ücret alınmamaktadır, tamamen ücretsizdir.

Alo 170 Hangi Kuruma Ait Telefon Numarası 

ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İşçi Bulma Kurumu ( İŞKUR ) ve Mesleki Yeterlilik Kurumuna bağlı olarak vatandaşlara hizmet sağlayan iletişim merkezidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İletişim Merkezi olarak bilinmektedir.

ALO 170’e her türlü istek, öneri ve şikayetlerinizi bildirebilirsiniz, başvuru sonucunuzu başvuru anında size söylenen başvuru takip numarasıyla takip edebilir ve sonucunu öğrenebilirsiniz.

Alo SGK Hattı ( Alo 170 Çalışma Saatleri )

ALO Sgk telefon numarasını sigortalı çalışan, sigortasız çalışam ve emekli olan vatandaşlarda arayıp faydalanabilirler. Emeklilik, sigortalılık, işsizlik maaşı vs. konular hakkında sormak istediğiniz soruları sorabilibirsiniz. İsterseniz emeklilik hesaplatma, emekli maaşı hesaplatma işlemlerini de yaptırabilirsiniz. ALO Sgk telefon numarası gündüz vakti daha çok aranması sebebi ile ulaşması daha uzun sürebilir sebeple yoğunluğun daha az olduğu sabah erken yada akşam geç saatlerde arayabilirsiniz. Çalıştığınız işyeri ile yada başka bir işyeri ile alakalı ihbar yada şikayette bulunacaksanız bu işyerine ait bilgilerinin hepsini net bir biçimde aktarmanız gerekiyor. Bu bilgilere örnek olarak; Şirket yada şahıs ismi, unvanı, tam adres, vergi kimlik numarası, işe giriş tarihi, işten çıkış tarihi gibi genel bilgilerdir.

 

Alo 170 hattından neler sorgulanabilir

ALO 170 iletişim merkezinden sorgulama yapmanız için geçmişte bir istek, şikayet ve talepte bulunmuş olmanız gerekmekte. Başvuru esnasında size söylenen takip numarasını işleminizin kolaylığı için kaybetmeyiniz, kaybetmeniz durumunda T.C. kimlik numaranız ile vatandaş temsilcileri geçmiş bilgilerinize ulaşarak yine de sizlerle sonucu paylaşmaktadır. Ayrıca ALO 170 hattından işsizlik maaşı ile alakalı her türlü bilgiyi alabilir ve maaş sorgulama işleminizi de yapabilirsiniz.

Alo 170 Mesaj ve SMS Gönderme ( Alo 170 Çalışma Saatleri )

ALO 170 çağrı merkezine kısa mesaj yada SMS gönderme imkanı bulunmamaktadır. Çağrı merkezine arayarak istek, şikayet ve dileklerinizi iletebilirsiniz, veya e-Devlet şifreniz ile e-Devlet kapısı web uygulaması ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İletişim Merkezi “ALO 170” bölümüne girerek mesajınızı iletebilirsiniz.

Bunun dışında ALO 170 internet sitesi aracılığıyla da istek, şikayet ve dileklerinizi iletebilirsiniz.

 

Alo 170 Nereden ve Nasıl Aranır?

ÇSGB na bağlı Alo 170 iletişim merkezini sabit telefonlardan, telefon kulübelerinden veya cep telefonundan her hangi bir alan kodu yazmadan sadece 170 i tuşlayarak ve arama tuşuna basarak arayabilirsiniz.

Alo 170 i aramadan önce nüfus cüzdanınızı hazır ediniz ki işleminiz hemen, beklemeden yapılabilsin. Telefonu açan vatandaş temsilcisi T.C. kimlik numaranızı alarak size bir kayıt açar ve ilettiğiniz istek, şikayetleri kaydeder, işlem sonucunda size bir takip numarası söyleyecek, numarayı kaydedin ve yabancı kişilerle paylaşmayın.

 İşleminizin özelliğine göre sonuçlanma süresi değişiklik gösterebilir, vatandaş temsilcisine sonuç için ne zaman aramanız gerektiğini sorunuz.

Sık Sorulan Sorular

 1. 2021 yılı emzirme parası ne kadardır?   –   232 Liradır

 2. 2021 yılı cenaze ödeneği parası ne kadardır?   –   918 Liradır

 3. Cenaze Ödeneği için gerekli belgeler nelerdir?

  Cenaze ödeneği alınabilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihinin yazdığı bir bir dilekçeyle SGK il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapılması lazımdır. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçe ile birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin SGK ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cenazenin büyükşehir belediyesi ya da belediye sınırları içinde defnedilmiş olması durumunda başvuru yapan adına düzenlenmiş masraf belgelerinin, Cenazenin büyükşehir belediyesi ya da belediye sınırları dışında bir yere (köy vb.) defnedilmesi halinde nakil belgesi ile beraber o yerin muhtarlığından alınan cenaze masraflarının tarafınızdan ödendiğini belirtir bir belgenin SGK ya teslim edilmesi gerekiyor.

 4. Cenaze ödeneği verilmesinin şartları nelerdir?

  Cenaze ödeneğinin alınabilmesi için vefat eden kişinin aşağıdaki şartları karşılıyor olması gerekmektedir 1) İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu vefat etmiş olması, 2) Sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı alan kişinin vefat etmiş olması 3) Kendisi için en az 360 gün malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş kişinin vefat etmiş olması, vefat eden kişinin hak sahiplerine verilir. Yukarıdaki 3. maddeye istinaden verilecek cenaze ödeneğinde ölüm tarihinde sigortalı olma koşulu aranmaz.

 

İhbar Ve Şikayet Linki ( Alo 170 Çalışma Saatleri )

https://alo170.gov.tr/yeni_bildirim.php

Görüntülü Destek Linki

https://ivt.alo170.gov.tr/user_join.php?tip=video

Alo 170 Canlı Destek Linki

https://webchat.alo170.gov.tr/user_join.php

Vergi Dairesi Çalışma Saatleri 2022 ve Mesai Saatleri

Vergi Dairesi Çalışma Saatleri 2022 ve Mesai Saatleri, Vergi Dairesi Öğle Tatili Saat Kaçta, Vergi Dairesi Kaçta Kapanıyor

 

Vergi Dairesi Çalışma Saatleri 2022 ve Mesai Saatleri sorularını cevaplamak için sizlere bir yazı hazırlamış bulunmaktayız. bu sorular internette sık sık aranmaktadır. Vatandaşlar vergi dairelerine gidip boşa vakit harcamamak için daha önceden Vergi Dairesi Çalışma saatlerini öğrenmek istemektedirler.

Kamu kurum ve kuruluşlarının farklı çalışma saatleri olduğu için herkes tarafından net olarak bilinmemektedir ve bu sebeple sık sık sorulmaktadır.

 

 

Vergi Dairesi Öğle Tatili Saat Kaçta? ( Vergi Dairesi Çalışma Saatleri )

 

Vergi Daireleri öğle tatili saatleri en çok vergi dairesinde işi olan vatandaşlar, mükellefler ve muhasebeciler tarafından sorgulanmaktadır. Vergi Daireleri saat 12.30 da öğle tatiline saat 13.30 da ise mesaiye başlamaktadır. Geçmiş yıllarda saatlerin ileri, geri alınması ile değişen vergi dairesi çalışma saatleri artık sabitlenmiştir. Öğle tatili tatili süresince vergi dairesibe giriş, çıkış ve işlem yapılamamaktadır.

 

Vergi Dairesi Çalışma Saatleri

Vergi Dairesi Saat Kaçta Açılıyor? ( Vergi Dairesi Çalışma Saatleri )

 

Vatandaşlara Vergi ve Tahsilat konusunda hizmet veren Vergi daireleri mesaiye sabah 08.30’da başlamaktadır.

Vergi daireleri ülke genelinde aynı saatte mesaiye başlamakta ve bitirmektedir. Mükellefler, vatandaşlar ve muhasebeciler günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birçok işlemini İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapabilmektedir. Saatlerce sıra beklemek ve yol gitmek yerine işlemlerinizi hızlı bir şekilde aşağıdaki linke tıklayarak yapabilirsiniz.

İNTERNET VERGİ DAİRESİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Vergi Dairesi Saat Kaçta Kapanıyor?

 

Vergi dairelerinin kapanış saati akşam 5 olarak planlanmıştır. 13.30 da başlayan öğleden sonra mesaisi 17.00 da bitmesine rağmen siz işlerinizi sok dakikaya bırakmadan işlem sürenize göre ayarlayıp işinizi 17.00 da bitirecek şekilde kendinizi ayarlamanızı tavsiye ederiz.

 

 

Haftasonu Açık Vergi Dairesi Varmı? ( Vergi Dairesi Çalışma Saatleri )

 

Vergi daireleri ve tüm devlet durumları istisnalar hariç hafta sonları kapalıdır. Vergi daireleri vergi yapılandırma dönemleri yada taksit ödemelerinin son günlerinde istisnai olarak hasftasonları açık olabilmektedir. En nihayetinde vergi daireleri cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

 

Vergi Dairesi Cumartesi Açık mı ?

Vergi daireleri özel durumlar hariç olmak üzere cumartesi günleri kapalıdır. Bazı vergilerin son ödeme günü ve yoğun dönemlerin olduğu istisnalarda cumartesi günleri açık olabilmektedir.

Vergi Dairesi Mesai Saatleri Nedir?

Vergi daireleri mesai saatlerinin detaylı tablosu yukarı da sizler için ayrıntılı olarak hazırlanmıştır.

 

Vergi Daireleri Resmi Tatillerde Açık mı?

 

Vergi daireleri Resmi bayramlar ve Dini bayramlarda kapalıdır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve bu bayramların Arefe günleri Vergi daireleri kapalıdır. Dini bayramlar haricinde Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs GAtatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı yada ( Emek ve Dayanışma Günü ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 28 Ekim yarım gün tatildir ve vergi daireleri kapalıdır.

 

 

Vergi Dairesi İletişim Bilgileri Nedir?

 

Vergi daireleri Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olduğunu daha önce sizlere bildirmiştil. Gelir İdaresi başkanlığının iletişim bilgileri şu şekildedir;

 

Adres: Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Çankaya / ANKARA

Telefon: 0 312 415 30 00

Telefon: 0 312 415 29 00

Faks: 0 312 415 28 21

Faks: 0 312 415 28 22

Engellilik İndirimi Hattı Telefon

Telefon: 0 312 415 32 92

Telefon: 0 312 415 32 94

 

 

Vergi Daireleri Nereye Bağlıdır?

 

Türkiye Cumhuriyeti Teskilatlanma yapısına göre İdari olarak vergi daireleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’a bağlı olarak hizmet veren taşra teşkilatlarıdır. Vergi Dairesi Başkanlığı kurulacak kadar mükellef olmayan illerde ise defterdarlıklar hizmet vermektedir. Vergi daireleri aynı zamanda Vergi ve Ceza Tahsilatları da yapmaktadır.

 

 

NOT: Vergi Dairelerinde Vezne Çalışma Saatleri Normal Mesai saatlerinden farklıdır. Vezne Çalışma Saatleri Saat 16:00’da sona ermektedir.