2022 Defter Tasdik Ücretleri – Defter Tasdik Ücreti Yasal mı ? – 2022 Defter Parası

Ara 2, 2021 Vergi ve Mevzuat

2022 Defter Tasdik Ücretleri Nedir? 2022 Defter Parası Tutarı? Defter Tasdik Ücreti Yasal mı ?

 

2022 Defter Tasdik Ücretleri Nedir? 2022 Defter Parası Tutarı? Defter Tasdik Ücreti Yasal mı ?

 

______________________________________________________

Her sene aralık ayının gelmesi ile beraber mali müşavirler ve mükellefleri arasında konuşulan defter parası yada diğer ismiyle defter tasdik ücretinin neden alındığı, talep edildiği, içeriğinin ne olduğu, hangi giderleri kapsadığını, neden işletme sahiplerinden talep edildiğini, işletmelerin kendi defter tasdik işlemlerini kendileri halledip, halledemeyeceği ve en çokta ücretin ne olacağı konusu, noterlere ödenen defter tasdik ücretinin ne kadar olduğu ve noter defter tasdik fiyat listesini sizlere aktaracağız.

Yazımızın içinde sizlere aktaracağımız Noter Defter Tasdik Harçlarının içine A4 kağıt yada sürekli form ücreti ve Mali Müşavirinizin bu iş için ayıracağı vakit için yansıtacağı hizmet bedelini de dikkate almayı unutmayınız.

Aslında her işletme sahibinin bildiği gibi  her sene Aralık ayı içinde firmalar / işletmeler bir sonraki sene kullanacağı resmi defterleri notere tasdik ettirmekle mükelleftir. Resmi defterlerin noter tasdik işlemleri mali müşavirler tarafından yapılabileceği gibi isterseler mükellef tarafından da yapılabilir, isterseler mali müşavirlerinden destek alınabilir.

______________________________________________________

Defter Tasdik Ücreti Yasal mı ? ( 2022 Defter Tasdik Ücretleri )

İlk olarak belirtmek isterim ki Resmi Defter Tasdik işlemi, genel bir mali müşavirlik hizmeti değildir ve genel bir hizmet olmaması sebebi ile mali müşavirlik hizmet protokolü kapsamında değildir. ( Adres değişikliği, ana sözleşme değişikliği ve benzeri işlemler gibi ) Defter tasdik işlemi konusu size yüksek ihtimal ile sözleşme imzalama aşamasında anlatılmış ya da noter tasdik işlemleri sürecine başlamadan bildirilmiştir.

Mali Müşavirlik işletmesinin yukarda yer alan noter harç bedeli ve A4 kağıdı ya da Sürekli form bedeline ilave olarak hizmet ücreti talep etmesi çok normaldir.

Günümüzde mali müşavirler odaları her sene defter tasdik ücreti yada defter parası için ücret tarifesi gibi tavsiye ücretler belirlemektedir, sözleşmenizde bu rakamları da dikkate alacağınızı yazabilirsiniz.

Hizmet Bedeli bu süreçte ara sıra oluşabilen belgesiz giderler ve bu işe harcanan mesainin bedeli olarak sizden istenmektedir.

______________________________________________________

İLLERE GÖRE DEFTER TASDİK ÜCRETLERİDİ NEDİR?

 

ANKARA MESLEKTE BİRLİK İÇİN TIKLAYINIZ.

BURSA SMMMO İÇİN TIKLAYINIZ.

MANİSA SMMMO İÇİN TIKLAYINIZ.

GAZİANTEP SMMMO İÇİN TIKLAYINIZ.

ÇORUM SMMMO İÇİN TIKLAYINIZ.

AKSARAY SMMMO İÇİN TIKLAYINIZ.

______________________________________________________

Defter Tasdik Hizmet Bedelinin Tutarı Nedir, Nasıl Belirlenir ? ( 2022 Defter Tasdik Ücretleri )

Defter Tasdik hizmeti bedeli tutarı ilk çalışmaya başladığınızda imzaladığınız protokol ile belirlenebileceği gibi, resmi defter tasdik işlemleri yapılmadan hemen önce de mali müşavir ve mükellef arasında tespit edilebilir. Bu bedel çalışmakta olduğunuz mali müşavirlik işletmesinin hizmet kalitesi, çalıştırdığı personelin niteliği gibi kriterlere göre de değişiklik gösterebilir. Benim fikrim ve kanaatim sözleşme esnasında mali müşavirler odasının açıkladığı ücret tarifesi üzerinden bir kalem seçmek ve her sene bu kalem üzerinden anlaşma yapmaktır.

______________________________________________________

Sizler için aşağıda niteliklerini belirttiğimiz işletmeler / Serbest Meslek mensupları defter tasdik ettirmeden Maliye Bakanlığının defter beyan sistemini kullanacaklardır.

______________________________________________________

Defter Beyan sistemi nedir?

Sizler için kısaca açıklayalım; Defter beyan sistemi maliye bakanlığının belirlediği bazı mükelleflerin resmi defterlerini kendi sistemi üzerinde kaydetmeye, tutmaya izin veren elektronik defter sistemidir.

______________________________________________________

Kimler Defter Beyan Sistemini Kullanabilir ?

  1. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Avukatlar, Serbest Çalışan Mühendis, Serbest Çalışan Mimar, Serbest Çalışan Doktorlar ve özet olarak serbest meslek erbaplarıdır.
  2. İşletme Defteri tutan mükellefler. ( Sizi yanıltmaması gereken konu ” İşletme hesabı esası ” ve ‘’ Bilanço Hesabı Esası ‘’ konusudur. Bir şahıs şirketi işletme hesabı yada bilanço hesabı tutabilir bu sebeple her şahıs şirketi işletme hesabı esasına göre defter tutmaz. Bilanço esasına göre tutan mükellefler yine noterden defter tasdik ettirmek zorundadır, 2021 yılında bilanço hesabı hadlerini aşıyorsanız tasdik ettirmeniz gerekli. )
  3. Özet olarak serbest meslek erbabı iseniz yada işletme esasına göre defter tutuyorsanız veya basit usül mükellef iseniz noterden defter tastiği yaptırmanıza gerek yoktur.

Ayrıca e-defter e kayıtlı şirketler sadece envanter defterini noterden tasdik ettirmek zorundadırlar. Yukarıda yazılanların haricindeki şirketler ise defterlerini noterden tasdik yaptırmak zorundadırlar.

 

Şirketler Noter Tasdiklerini Kendileri Yaptırabilir mi ?

Kendi tasdik işlemlerini yapmak isteyen şirketler, önceki senelerde tasdik edilen defter yaprak sayılarını mali müşavirlerinden öğrenerek ve  2022 senesi için tahmin ettikleri işlerindeki artışı değerlendirerek yeni tasdik edilecek defterlerinin sayfa sayısını tespit edebilirler. Defter sayfa sayısını belirledikten sonra geriye kalan mali müşavirinizden resmi defterlerinizi A4 olarak mı yoksa sürekli Form olarak mı tasdik edilmesini istediğini sormanız gerekiyor.


Defter sayfa sayısı ve kağıt türünü kesinleştirdikten sonra kırtasiye ya da matbaadan kağıtları alıp sayfa numaralarını hazır alabilir ya da ya da kendiniz el ile numara verebilirsiniz.


Kağıt türünü belirleyip, sayfa numaralama işini de bitirdikten sonra son olarak mali müşavirinizden noterler birliği sistemi üzerinden düzenlemiş olduğu kapak sayfalarını almanız gerekmektedir, ayrıca bazı noterler de bu kapak sayfalarını kendiniz de el ile doldurabilirsiniz. Notere gitmeden önce telefon ile arayıp sorabilirsiniz.

 

Yeni yıl defterlerinizi notere tastik ettirdikten sonra bu defterleri Aralık ayı içerisinde mutlaka mali müşavirinize teslim etmeniz lazım. Defterleri zamanında tasdik ettirmemenin cezası 2021 yılı için 4.000,00 TL dir bu sebeple konu önemli ve ciddidir. Ayrıca gider faturalarınız ve indirilecek kdv lerinizin tenzil edilmesi gibi ciddi riskleri de vardır. Bu sebeple kendiniz tasdik işlerimini yaptıracaksanız oldukça itinalı yapmanızı tavsiye ederiz.

 

2022 Defter Tasdik Ücretleri

2022 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK SÜRELERİ ve ÜCRETLERİ( 2022 Defter Tasdik Ücretleri )

 

2022 noter defter tasdik ücretleri

 

MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER:


❖ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN: ( 2022 Defter Tasdik Ücretleri )


1)-Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);


a)-Yevmiye Defteri
b)-Defteri Kebir
c)-Envanter Defteri


2)-Kollektif ve Komandit Şirketler
a)-Yevmiye Defteri
b)-Defteri Kebir
c)-Envanter Defteri
d)-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2)


3)-İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;
13.12.2017 Tarihli Resmî gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre;
İşletme Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter-Beyan Sistemin” de Elektronik ortamda
tutulmaktadır.


4)-Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;
13.12.2017 Tarihli Resmî gazetede yayımlanan VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre;
Serbest Meslek Kazanç Defteri GİB Web sayfası üzerinden. “Defter-Beyan Sistemin” de
Elektronik ortamda tutulmaktadır.

5) Gerçek Usule Tabi Çiftçilerin Tutacağı Defterler:
Çiftçi İşletme Defteri: Zirai işletme hesabı esasına göre kazancı gerçek usulde tespit
olunanların (çiftçiler) tutmuş oldukları defterdir.

 

❖ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN: ( 2022 Defter Tasdik Ücretleri )


1)- ANONİM ŞİRKETLER


a) -Yevmiye Defteri
b) -Defteri Kebir
c) -Envanter Defteri
d) -Damga Vergisi Defteri
e) -Yönetim Kurulu Karar Defteri
f) -Pay Defteri
g) -Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

• Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere
defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik
olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.
(Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)


2)-LİMİTED ŞİRKETLER:
a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
d) Pay Defteri
e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri


• Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli
yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya
devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2)
• Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere
defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik
olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari
defter tebliği Geçici Madde -3/1)

ile admin

“2022 Defter Tasdik Ücretleri – Defter Tasdik Ücreti Yasal mı ? – 2022 Defter Parası” hakkında 3 yorum
  1. e-deftere geçildiğinde birtakım masraflar,(kırtasiye ve noter) Olmamaktadır.bu durumda gider katılım payı olmamalı veya daha düşük olmalıdır

    1. Maalesef e-deftere geçildiğinde, Mali Müşavirlik bürolarının kırtasiye giderleri çok fazla arttı. Tüm faturaların çıktısının alınıp dosyaya takılması gerekiyor. Orta ölçekli e-fatura mükellefinin aylık çıktı maliyeti (Toner,Yazıcı,A4 vs.) 100 TL 12 ay 1.200 TL. Diğerlerini hiç saymıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.