Ay: Kasım 2021

Kıdem Tazminatı Tavanı 2022 | AdresveTelefon.com

Kıdem Tazminatı Tavanı 2022

Devlet memuru maaşlarının belli olması ile beraber 2022 yılı için kıdem tazminatı tavanı belirlenmiş oldu. 2022 senesinde kıdem tazminatında tavan tutar X.XXX TL olarak esas alınacak. Kıdem tazminatında taban rakam ise XX.XXX TL olarak hesaplanmıştır.

 

Kıdem Tazminatı Tavanı 2022

 

2022 KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELİRLENDİ

2022 yılı için Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi! Kamu personeli maaşlarının da belli olması ile beraber 2022 için uygulaması yapılacak kıdem tazminatı tavanı belirlenmiş oldu. 2022 senesinde kıdem tazminatında tavan rakam X.XXX TL olarak belirlendi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı şekilde belirlenmektedir.

Asgari ücret son senelerde yalnızca senede bir defa arttırılıyor. Geçmiş yıllarda 6 aylık olarak asgari ücret belirleniyordu. Asgari ücrete 2022 yılı için % XX.XX zam yapılmasının ardından en düşük kıdem tazminatı tutarı da XX.XXX ye yükselmiş oldu.

 

Kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 8.284,51  TL olarak uygulanıyordu.
Bugün TÜİK’in Aralık 2021 enflasyon oranlarını yayınlamasıyla beraber 2021 yılının genel enflasyon rakamları da ortaya çıkmış oldu.

Enflasyon 2021 Aralık ayında % X.XX olarak gerçekleşti. 2021 Yıllı genel enflasyon oranı ise yüzde XX.XX oldu.

 

GEÇMİŞ YILLAR KIDEM TAZMİNATI TAVANLARI

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI
DÖNEMTUTAR
01/07/2020 – 31/12/20208.284,51 TL
01/01/2020 – 30/06/20207.638,96 TL
01/01/2019 – 30/06/20196.017,60 TL
01/07/2018 – 31/12/20185.434,42 TL
01/01/2018 – 30/06/20185.001,76 TL
01/07/2017 – 31/12/20174.732,48 TL
01/01/2017 – 30/06/20174.426,16 TL
01/07/2016 – 31/12/20164.297,21 TL
01/01/2016 – 30/06/20164.092,53 TL
01/092015 – 31/12/20153.828,37 TL
01/07/2015 – 31/12/20153.709,98 TL
01/01/2015 – 30/06/20153.541,37 TL

 

Kıdem tazminatı nedir? ( Kıdem Tazminatı Tavanı 2022 )

Kıdem tazminatı, 4/a – 4/b ve 4/c li çalışanların 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işine son verilmesi ya da kanunda belirlenen evlilik ve askerlik gibi istisnai koşullar sebebiyle işten ayrılması durumunda çalışmakta olduğu yıl sayısı kadar aldığı brüt ücrettir. Çalışan, çalışmakta olduğu her sene için bir adet brüt maaşı kadar kıdem tazminatına hak kazanır.

 

1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

12.9.1980 – 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı.

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır :

 1. Aylık Gösterge X Aylık katsayısı
 2. Ek Gösterge X Aylık katsayısı
 3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık katsayısı
 4. Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık katsayısı
 5. En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

2022 Muhasebe Ücretleri – adresvetelefon.com

2022 Muhasebe Ücretleri ve defter tutma bedelleri açıklandı. SMMM ücret tarifeleri yazımızın devamındaki tablolardan öğrenebilirsiniz.

2022 Muhasebe Ücretleri

2022 Muhasebe Ücretleri ve defter tutma bedelleri açıklandı..

2022 yılı Defter Tutma, Muhasebeci Ücretleri, 2022 SMMM Ücretleri Aşağıdaki Tablolarda İllere göre sıralanmıştır. Peki piyasadaki muhasebeci ücretleri, aylık muhasebeci ücretleri, limited şirket muhasebe ücreti nedir ?

 

2022 SMMM Ücret Tarifesi

 

2022 DETAYLI PDF ÜCRET TARİFESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2022 İSTANBUL DETAYLI PDF ÜCRET TARİFESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20, 2 milyondan fazla olan illerde % 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır.

 

1.Grup İller : Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ. 2022 Muhasebe Ücretleri

 

2022 Muhasebe Ücretleri

 

2. Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Düzce, Osmaniye, Çorum, Şanlıurfa 2022 Muhasebe Ücretleri

 

 

 

 

3. Grup İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman 2022 Muhasebe Ücretleri

 

 

2022 Muhasebe Ücretleri

4. Grup İller: Ardahan, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şırnak 2022 Muhasebe Ücretleri

 

 

2022 DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

2022 Muhasebe Ücretleri

NOTLAR:
1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalatma ücreti ödemezler.
2- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV dahil tutarlardır.
3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:
3.1- Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin % 60’ını geçemez. Bu maddenin uygulanmasına mahsus olmak üzere; inşaat firmalarında her şantiye bir şube sayılır.
3.2- Çoklu KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
3.3- Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda: ayrıca % 25 ek ücret alınır.
3.4- Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür.
3.5- Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
3.6- Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20, 2 milyondan fazla olan illerde % 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır.
3.7- Enflasyon düzeltmesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
3.8- Teknokent (teknoloji geliştirme) bölgelerindeki işletmeler için tarifedeki asgari ücretlere %10 ilave edilir.
3.9- Ayni sermaye artırımlarında tarifede yer alan ücretlere %50 ilave edilir.
3.10- Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4’ü tutarında ek ücret alınır.
3. II-Vakıf ve demeklerin iktisadi işletmeleri tarifedeki ticari işletmeler gibi değerlendirilir ve ücretlendirilir.

4- Tarifedeki ücretlerden indirimler: 2022 Muhasebe Ücretleri

4.1- 1 no.lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II no.lu tablonun 1-A bendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır.
4.2- Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40’ı uygulanır.
4.3- Nüfusu 50.000 kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile uygulanır.
4.4- 2021 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma ( muhasebe web com )durumunda olacak mükellefler ile 2021 yılında 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usule alınan mükellefler için I ve II no.lu tablolarda yer alan ücretler ilk iki yıl % 50 indirimli olarak uygulanır.
4.5- Müşterinin engelli olması durumunda asgari ücret tarifesinde yer alan tüm ücretler ilk İki yıl %25 indirimli olarak uygulanır.
5- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır.
6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3-B’de belirlenen ücretin altında olamaz.
7- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.’nun 376 ncı maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.
8- Tablo F de yer alan apartman ve site yönetimi için işçi sayısı, apartman ve sitelerde çalışan tüm görevli sayısını ifade eder.

 

2022 Agi Tutarları ve 2022 Agi Tablosu – 2022 Asgari Geçim İndirimi

2022 Agi Tutarları ve 2022 Agi Tablosu, 2022 Asgari Geçim İndirimi..

2022 Agi Tutarları ve 2022 Agi Tablosu, 2022 Asgari Geçim İndirimi..

2022 yılı için Asgari ücretin belirlenmesi ve açıklanması ile beraber 2022 AGİ tutarları da belli oldu. 2022 AGİ ne kadar? Bekar kişiler için AGİ kaç lira? 2022 AGİ tutarları tablosu… Buna göre en düşük AGİ ödemesi 344,60 TL oldu. 2022 asgari geçim indirimi tablosu…

2022 yılına ait asgari ücretin açıklanmasının ardından asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de belli olmaya başladı. Asgari Geçim İndirimi de merak edilen ödeneklerden sadece biri. Buna göre 2022 senesinde alınabilecek en düşük AGİ tutarı 344,60 lira oldu.

 

2022 Agi Tutarları ve AGİ Tablosu

 

Medeni DurumAylık Tutar
Bekar344,6
Evli eşi çalışmayan413,51
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu465,2
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu516,89
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu585,81
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu585,81
Evli eşi çalışmayan 5 ve585,81
daha fazla çocuklu
Evli eşi çalışan344,6
Evli eşi çalışan 1 çocuklu396,28
Evli eşi çalışan 2 çocuklu447,97
Evli eşi çalışan 3 çocuklu516,89
Evli eşi çalışan 4 çocuklu551,35
Evli eşi çalışan 5 ve585,81
daha fazla çocuklu
Boşanmış344,6
Boşanmış 1 çocuklu396,28
Boşanmış 2 çocuklu447,97
Boşanmış 3 çocuklu516,89
Boşanmış 4 çocuklu551,35
Boşanmış 5 ve585,81
daha fazla çocuklu


2022 Agi Tutarları

 

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Belirlenir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine göre Asgari Geçim İndirimi (AGİ); ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

 • Mükellefin kendisi için yüzde 50’si
 • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10’u
 • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için yüzde 7,5, üçüncü çocuk için yüzde 10, diğer çocuklar için yüzde 5 idir.

Asgari geçim indirimi, gelir vergisi kanununun 32. maddesine göre belirlenen tutar ile , gelir vergisi kanununun 103. maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulan oranın yani yüzde 15 çarpılmasıyla hesaplanan tutarın, hesaplan vergiden mahsup edilmesi sureti ile uygulanır. Gelirin kısmi döneme ait olması durumunda, ay kesirleri tam ay sayılmak sureti ile bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.

AGİ de ” çocuk ” tabiri, ücretli çalışan kişi beraber oturan ya da ücretli çalışan kişinin baktığı ( nafaka verilenler, evlat edinilenler ile anne ya da babası vefat etmiş torunlardan ücretli çalışan kişi ile beraber oturanlar dahil ) 18 yaşını ya da üniversite okuyup tahsiline devam eden 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir. Eş tabiri ise, ücretli çalışan kişi ile aralarında yasal evlilik bağı bulunan bireyleri ifade eder.

Vergi Dilimleri 2022 – Gelir Vergisi Dilimleri 2022

Vergi Dilimleri 2022  ve Gelir Vergisi Dilimleri 2022 hakkındaki yazımızı sizler için hazırladık.

Vergi Dilimleri 2022 ve Gelir Vergisi Dilimleri 2022 ücretli çalışanlar tarafından merak edilmektedir. Sizler için gelir vergisi dilimlerini hazırladık.

Vergi Dilimleri 2022

 

Ücretli yada ticari faaliyetlerinden dolayı gelir sağlayan kişiler 2022 yılı gelir vergilerini aşağıdaki vergi dilimi tablosuna göre hesaplamaları gerekiyor. 2022 yılı asgari ücretin güncellemelerinin yapılması ile beraber gelir vergisi dilimleri de güncellenmiştir. Peki, 2022 yılı gelir vergisi dilimleri nedir?

Vergi Dilimleri 2022

Vergi Dilimleri 2022

2022 yılında uygulaması yapılacak olan maktu had ve tutarlar XX Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan XXX numaları Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayınlanmıştır. Belirlenen esasa uygun tarife 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle geçerlidir. Vergi dilimleri, ücretli çalışarak kazanç elde edenler ve ücret dışındaki gelirlerden kazanç elde edenler olarak iki ayrı şekilde vergilendirilmektedir. Vergi Dilimleri 2022

1) Ücretliler için Gelir Vergisi Dilimleri
  
Gelir DilimiVergi Oranı
32.000 TL’ye kadar15%
70.000 TL’nin 32.000 Bin TL’si için 4.800 TL, fazlası20%
250.000 Bin TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası27%
880.000 Bin TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası35%
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası40%

 

2) Ücret Dışındaki Gelirler için Gelir Vergisi Dilimleri
  
Gelir DilimiVergi Oranı
32.000 TL’ye kadar15%
70.000 TL’nin 32.000 Bin TL’si için 4.800 TL, fazlası20%
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası27%
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası35%
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası40%

Gelir Vergi hesaplamasında brüt maaştan, brüt maaşın yüzde 14’ü olan SGK İşçi Payı ve brüt maaşın yüzde 1’i olan SGK İşsizlik Sigortası İşçi Payı düşülmektedir.

Vergi Nedir ? ( Vergi Dilimleri 2022 )

Vergi vatandaşlar ve şirketler tarafından kamusal hizmetlerin devamını sağlamak amacı ile devlete ödenen paradır. Vergi ödemeleri her vatandaş ve şirket için zorunludur ve herkezin ödeme gücü dikkate alınmaktadır. Vatandaşlar ve şirketler gelirlerine göre farklı yükümlülüklere sahip olarak vergi ödemesi gerçekleştirmektedir.

Gelir Vergi Dilimi ve Gelir Vergi Matrahı Nedir?

Gelir vergisi dilimi, ücretli çalışan işçiler tarafından elde edilen ücretten kesilen gelir vergisi oranını belirleyen ve kazanılan gelir toplamının yüzde kaç oranında vergiye tabi tutulacağını gösteren vergi tarifeleridir. Bu vergi, mükellefin senelik geliri üzerinden belirlenmektedir. Vergi matrahı ise işçinin brüt ücreti esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu ücretin içinden SGK işçi payı, işsizlik sigortası, işçi payının düşülmesi neticesinde elde edilen yeni tutardır ve vergi hesabı gerçekleştirilirken değerlendirilmelidir.

Gelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

2022 yılı gelir vergisi oranları; %15, %20, %27, %35 ve %40 oranında hesaplanmaktadır. 2022 senesi itibarıyla bu oranlara %40 oranı yeni eklenmiştir, geçmiş yıllarda %40 vergi oranı yoktu. Gelir Vergisi oranları Maliye Bakanlığı tarafından her senenin Aralık ayında bir sonraki sene için belirlenmektedir. Örneğin 2022 gelir vergisi oranları Aralık 2021 de belirlenmektedir.

Vergi Türleri Nelerdir?

Vergi türleri ülkemizde gelir idaresi başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Günümüzde onlarca vergi türü olsa da başlıca vergiler şunlardır;

      Vergi Kodu         Vergi Adı

 • 0001      YILLIK GELİR VERGİSİ
 • 0002      ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
 • 0003      GELİR VERGİSİ S. ( MUHTASAR )
 • 0004      GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
 • 0010      KURUMLAR VERGİSİ
 • 0011      KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
 • 0015      GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
 • 0017      GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
 • 0040      DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
 • 0046      AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
 •                 EMLAK VERGİSİ
 •                 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

2022 Yılı Gelir Vergisi İndirimleri Nelerdir?

2022 yılında gelir vergisi dilimleri ile birlikte en çok merak edilen sorulardan birisi de gelir vergisi indirimleridir. Peki, 2022 yılı gelir vergisi indirimleri hangi konularda uygulanıyor ve indirim oranları nedir?

1- Engellilik İndirimi Tutarı Vergi Dilimleri 2022

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde belirtilen engellilik indirimi rakamları; birinci derece engelliler için uygulanan X.XXX TL, ikinci derece engelliler için indirim rakamı XXX TL, üçüncü derece engelliler için indirim rakamı XXX TL’dir.

2- Kira Geliri İstisna Tutarı Vergi Dilimleri 2022

313 seri no.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ndeki yazan rakama göre 2022 senesinde elde edilecek konut kira gelirlerinin X.XXX TL’si gelir vergisinden müstesnadır. X.XXX TL düşüldükten sonra kalan rakam üzerinden gelir vergisi hesaplanacaktır.

3- Çalışanlara yemek vermek sureti ile sağlanan menfaatlerde istisna sınırı

313 seri no.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yazılan tutara göre 2022 senesinde işyeri ve işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek sureti ile sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarın XX TL’dir.

4- Taşınmaz alış ve satış kazançlarında uygulanan istisna

Bir yerden diğer bir yere taşınması mümkün olmayan mallara Taşınmaz denmektedir. 2022 senesinde taşınmaz mal satışından elde edilen değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 313 seri no.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre XX.XXX TL’dir.

Bim Çalışma Saatleri Nedir? Bim Saat Kaçta Açılıyor Kapanıyor?

Bim Çalışma Saatleri Nedir? Bim Saat Kaçta Açılıyor Kapanıyor?

Bim Çalışma Saatleri Nedir? Bim Saat Kaçta Açılıyor Kapanıyor? sorusu sık sık sorulmaktadır, sizler için bu soruların cevaplarını vereceğiz. 

 

Bim Çalışma Saatleri Nedir?

Bim marketler sabah saat 09:00 da açılmaktadır, öğle arası yoktur hiç kapanmadan akşam saat 9 a kadar açıktır. Bim kapanma saati 21:00 dır.

bim çalışma saatleri, bim kaçta açılıyor, bim açılış saati, bim kaçta kapanıyor, bim saat kaçta açılıyor, bim kapanış saati, bim saat kaçta kapanıyor, bim kapanma saati, bim pazar günü açık mı, bim kacta aciliyor, bim ne zaman açılıyor, pazar günü bim açık mı, bim açılış saatleri, bim kaçta açılıyor 2022, bim ne zaman kapanıyor, bim açılış, bim market kaçta açılıyor, bim kaçta kapanır, bim saat kaçta açılıyor 2021, bim kaçta açılıyo, bim kacta kapaniyor sorularına cevap vermiş olduk.

 

 

Bim Saat Kaçta Açılıyor ?

Bim hizmet vermeye sabah saat 9 da başlıyor. Marketler 09:00 dan sonra açıktır.

bim acilis saati, bim açılış kapanış saatleri, bugün bim açık mı, hafta sonu bim açık mı, bim kapanış, bim market çalışma saatleri, bim market saat kaçta açılıyor, bimler kaçta açılıyor, bim açılış kapaniş saatleri, bim sabah kaçta açılıyor, bim hafta içi kaçta açılıyor, bim mesai saatleri, bim açılma saati, bim çalışma saatleri 2022, bim hafta sonu kaçta kapanıyor, hafta sonu bim kaçta kapanıyor, bim saat kaça kadar açık, bim açılış kapanış, bim cuma çalışma saatleri, bim market açılış saati, hafta içi bim kaçta kapanıyor, bim kapanış saatleri, hafta içi bim kaçta açılıyor, bim hafta sonu açık mı, marketler kaçta açılıyor bim, pazar günleri bim açık mı, bim kaçta kapanıyor 2022, bim saatleri, bim hafta içi çalışma saatleri, bim öğle arası, bim açılış kapanış saati, bim hafta içi kaçta kapanıyor, bim kaçta açılıyor 2022, bugun bim acikmi, bim saat kaçta açılıyor 2022, bim açılış saati 2022, bim hafta içi saat kaçta açılıyor, bim hafta sonu çalışma saatleri, bim acik mi, bim market kaçta kapanıyor, bim çalışma saati, bim cuma günü çalışma saatleri, bim kaçta açılıyor hafta içi, bim kaçta kapanıyor hafta içi, bimler saat kaçta açılıyor, bim hafta sonu kaçta açılıyor, hafta sonu bim kaçta açılıyor, bim kaçta kapanıyor 2022, bim öğle arası saatleri, bim kaçta açılıyor kaçta kapanıyor, yarın bim açık mı, bugün bim kaçta açılıyor, bugün bim kaçta kapanıyor, bim a101 kaçta kapanıyor, hafta içi bim saat kaçta açılıyor, bim a101 kaçta açılıyor, bim cuma öğle arası saatleri 2022, bim pazar günleri açık mı, bim kapanis saati, bim pazar günü kaçta açılıyor, bim cuma öğle arası saatleri, pazar günü bim kaçta açılıyor, pazar günü bim kaçta kapanıyor, bimin acilis saati, bim kaca kadar acik, cumartesi bim kaçta kapanıyor, bim saat kaçta açılıyor hafta içi sorularını cevapladık. Bim Çalışma Saatleri Nedir

Bim Saat Kaçta Kapanıyor ?

Bim kapanma saati akşam 21:00 dır. Akşam saat 9 dan sonra market kapanmaktadır.

 cumartesi bim açık mı, bim bugün kaçta açılıyor, bim kaçta kapanıyor hafta sonu, bim cuma öğle arası, bim yarın açık mı, bim çalışma saatleri cuma, a101 bim kaçta kapanıyor, a101 bim kaçta açılıyor, bim cumartesi açık mı, bim pazar günü kaçta kapanıyor, bim mağazaları kaçta açılıyor, bim sabah saat kaçta açılıyor, bim açılış saati hafta içi, yarın bim kaçta açılıyor, bin kaçta kapanıyor, bim açık mı bayramda, bim kaçta, bimin kapanış saati, bim kapanış saati 2022, bim market kapanış saati, bim cuma günü kaçta açılıyor, bim bayram çalışma saatleri, hafta sonu bim çalışma saatleri, bim a101 çalışma saatleri, bim saat kaçta kapanıyor hafta içi, bin açılış saati, bim acilis, bim market saat kaçta kapanıyor, bim saat kaçta kapanıyor 2022, bim kapaniş saati 2022, bim market açılış kapanış saatleri, bim market açılış saatleri, bim açılış saati 2022, marketler kacta kapanıyor bim, bim açılış ve kapanış saatleri, bim yarın kaçta açılıyor, bim hafta içi saat kaçta kapanıyor, cumartesi pazar bim açık mı, bim market sabah kaçta açılıyor, bim açılış saati kaç, bim cumartesi kaçta kapanıyor. Bim Çalışma Saatleri Nedir

 

Bim Cuma Çalışma Saatleri Nedir?

Bim cuma günü mesai saatleri cuma namazı saatine göre değişiklik göstermektedir. Cuma namazı saatleri de mevsime ve şehire göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple bulunduğunuz yerin öğle namazı saatinden yarım saat önce ve bir saat sonrasını kapalı olarak hesaplayabilirsiniz.

 

bim acik mi bugun, bimin çalışma saatleri, cuma günü bim kaçta açılıyor, hafta içi bim saat kaçta kapanıyor, hafta sonları bim açık mı, bim kaçta açılıyor sabah, bim a101 saat kaçta açılıyor, bim saat kaçta kapanıyor hafta sonu, bim saat kaçta kapanıyor 2022, bim çalışma saatleri 2022, bim açılış kapaniş saatleri 2022, bim mağazaları saat kaçta açılıyor, kurban bayramında bim açık mı, bim çalışma, bim hafta içi açılış saati, bim cumartesi kaçta açılıyor, bimin açılma saati, bim çalışma saatleri hafta sonu, cuma günü bim çalışma saatleri, bim pazar çalışma saatleri, bim kaçta açılıyor bugün, bim cuma saati kaçta açılıyor, bim akşam kaçta kapanıyor, bim ne zaman kapanıyor hafta içi, bim hafta sonu saat kaçta açılıyor, bim cumartesi çalışma saatleri, bim kaçta kapaniyor bugün, bim bayramda marketler açık mı, bim şok kaçta kapanıyor, bim a 101 kaçta kapanıyor, bim market acilis kapanis saati, a101 bim saat kaçta açılıyor, bim cuma öğlen kaçta açılıyor, a101 bim çalışma saatleri, bugün bim saat kaçta açılıyor, bim market hafta içi saat kaçta açılıyor, bim acikmi bugün, bim saat kaçta, bim market kacta aciliyor, bim açık mı pazar günü, bim açılış kapanış saatleri 2022, bim hafta sonu acikmi, bim kaçta kapanıyor. Bim Çalışma Saatleri Nedir

 

Pazar, bim sabah açılış saati, bim mesai saatleri 2022, bim kaçta açılıyor mersin, bim kaçta kapanıyor cumartesi, pazar günleri bim kaçta kapanıyor, bayramda bim çalışma saatleri, bim şok kaçta açılıyor, şok bim kaçta kapanıyor, bim kaçta kapanıyor konya, bim cuma kaçta açılıyor, 23 nisan bim kaçta açılıyor, bim bayramda çalışma saatleri, bim saat kaçta açılıyor sabah, hafta sonu bim saat kaça kadar açık, bim hangi saatlerde açık, bim mağaza açılış saati, bim cuma açılış saati, bim açılma saati 2022, bim aktüel saat kaçta açılıyor, cumartesi bim kaçta açılıyor, bim a 101 kaçta açılıyor, bim market hafta içi kaçta açılıyor, bim açiliş saati 2022, bim acikmi bayramda, bim çalışma saatleri Pazar, hafta sonu bim açılış saati, bim hafta sonu kapanış saati, cuma günü bim kaçta kapanıyor, bimin kapanma saati, bim ve a101 kaçta açılıyor, pazar günleri bim kaçta açılıyor, bim hafta içi kaça kadar açık, cumartesi günü bim kaçta kapanıyor, bim pazar günü çalışma saatleri, bim a101 açılış saatleri, bim bugün saat kaçta açılıyor, bim pazar günü saat kaçta açılıyor, bimlerin açılış saati, bim sabah kaçta açılıyor 2022, bim ve a101 kaçta kapanıyor, bim cuma saati kaçta kapanıyor, bim saat kaçta açık, bim yeni çalışma saatleri, ayuzbir kacta aciliyor, bim kaçta açılıyor hafta sonu, pazar günü bim çalışma saatleri, bim bugün saat kaçta kapanıyor, bim market pazar günü açık mı, bim yarin acikmi, bim kaçta açılıyor Cuma, cumartesi bim acikmi, bim açılış saatleri 2022, bim market saat kaça kadar açık, bim yarın saat kaçta açılıyor, bim hafta sonu saat kaçta kapanıyor, bim ne zaman açılıyo, bim cuma öğlen kaçta kapanıyor, bim acilma saati, bim mesai saatleri 2022, bim cuma günü öğle arası, bim kapanış saati hafta sonu, bim market kaçta açılıyor 2022, bim akşam saat kaçta kapanıyor, bim cuma günü saat kaçta açılıyor, bim öğlen kaçta açılıyor, bim hafta sonu açılış saati, bim şok a101 kaçta kapanıyor, bim cuma günü öğlen kaçta açılıyor, bim çalışma saatleri bayram, cuma günü bim öğlen kaçta açılıyor, bim kaçta açılacak, bim saat kaçta kapanıyor bugün, hafta sonu bim saat kaçta açılıyor, bim ne zaman açılıyor 2022, bim a101 şok saat kaçta açılıyor, yarın bim saat kaçta açılıyor, a101 bim saat kaçta kapanıyor, 2022 bim kaçta açılıyor, bim saat kaça kadar açık bugün, bim güncel çalışma saatleri, bim kaçta kapanıyor ramazan, bim aktüel kaçta açılıyor.

Bim Çalışma Saatleri Nedir

bugün bim saat kaçta kapanıyor, bim açılış saati hafta sonu, a101 bim pazar günleri açık mı, bim market kaçta açılıyor 2022, pazar bim kaçta kapanıyor, yasakta bim kaçta kapanıyor, bim cuma günü kaçta kapanıyor, bim market çalışma saatleri 2022, bim marketi kaçta açılıyor, bim saat kaçta açılıyor hafta sonu, pazartesi bim kaçta açılıyor, bim hafta içi kapanış saati, bimin açılış saati, bim şok a101 kapanıyor, bugün bimler açık mı, bim saat kaçta açılacak, bugün bim saat kaça kadar açık, bim cuma çalışma saati, a101 bim şok kaçta açılıyor, bim kaçta açılıyor kayseri, bim kapanma saati bugün, bim a101 şok kaçta kapanıyor, bim kaçta, bim a 101 çalışma saatleri, bim ne zamana kadar açık, pazar günü bim saat kaçta kapanıyor, şok bim kaçta açılıyor, bim şok a101 kaçta açılıyor, a101 ve bim kaçta kapanıyor, bim sabah kaçta açılıyor 2022, bim arefe günü açık mı, bim a101 saat kaçta kapanıyor, bim marketi saat kaçta açılıyor, a101 bim açılış saatleri, bim cumartesi saat kaçta kapanıyor, bim market saat kaçta açılıyor 2022, bim bayramın kaçıncı günü açık, bim market ne zaman kapanıyor, 2022 bim saat kaçta açılıyor, a101 bim şok kaçta kapanıyor, bim mağazaları sabah kaçta açılıyor, bim ve a101 saat kaçta kapanıyor, konya bim kaçta açılıyor, pazar günü bim saat kaçta açılıyor, bugün bim kaçta açılacak, bim a101 pazar günü açık mı?

 

Bim market sabah saat kaçta açılıyor, bim öğle arası saatleri 2022, bim mesai, pazar bim çalışma saatleri, bim hafta ici calisma saatleri, bim cuma saat kaçta açılıyor, a yüzbir kaçta kapanıyor, bim a101 saat kaça kadar açık, a101 ve bim kaçta açılıyor, bim çalışma saatleri cuma günü, yarın bim kaçta açılacak, a101 bim ne zaman kapanıyor, bim ne zaman kapanıyor 2022, bim şok açılış saati, bimde çalışma saatleri, bim iş saatleri, bim açılış saati Cuma, bim kacta kapanir, cuma günleri bim saat kaçta açılıyor, bim market hafta sonu çalışma saatleri, ankarada bim kaçta açılıyor, bim a101 şok kaçta açılıyor, bim a101 şok çalışma saatleri, cumartesi günü bim kaçta açılıyor, bim kaçta kapanıyor Cuma, bim açılma saati 2022, cumartesi bim çalışma saatleri, bim kacta kapanış, bim market saatleri, sabah bim kaçta açılıyor, bim kapanış saati 2022, bim a101 kapanış saati, bim şok saat kaçta açılıyor, bu gun bim acik mi, bim bugün kaçta açılacak?

 

 

A101 bim kapanış saatleri, bim cuma günü öğlen kaçta kapanıyor, bim pazar günleri kaçta kapanıyor, bim kaçta açılıyor cuma günü, bim ne zaman kapanıyor 2022, bim kaçta açılıyor bayramda, bim market calisma saatleri, bim market mesai saatleri, bugun bim acikmi 2022, bim pazar açılış saati, bim saat kaca kadar acik, bim aktüel açılış saati, bim bugün çalışma saatleri, bim cuma günü açılış saati, bim hafta içi kaçta açılıyor 2022, bim bugün saat kaça kadar açık, ayuzbir kacta kapaniyor, bim açık saatleri, bim kaçta kapanıyor akşam, bim kaçta kapanıyor pazar günü, kaçta açılıyor bim, bim pazar kaçta açılıyor, yarin bim acik mi, bim cumartesi açılış saati, hafta sonları bim kaçta kapanıyor, hafta sonu bim ne zaman kapanıyor, a101 bim hafta sonu açık mı, bim şok a101 açılış kapanış saatleri, bim market kaçta kapanıyor 2022, bim ve a101 saat kaçta açılıyor, a101 bim kapanıyor mu, bim yeni açılış saati, bim pazar günleri kaçta açılıyor, bimin öğle arası, ramazanda bim kaçta kapanıyor, bim market cuma günü saat kaçta açılıyor, bayramda a101 ve bim açık mı, bayramda bim kaçta açılıyor, bim cuma kapanış saatleri, bim açılış saatleri 2022, eskişehir bim kaçta açılıyor, kayseri bim kaçta açılıyor, bim aktüel çalışma saatleri, kaçta kapanıyor bim, bim çalışma günleri, bim açılış saati Pazar, bim hafta sonu kaçta açılıyor 2022, bim market cuma günü çalışma saatleri, bim market kapanış saatleri, bim kaçta açılıyor pazar günü, a101 bim pazar günü açık mı, bim pazar günü kapanış saati nedir?

 

bim öğlen kaçta kapanıyor, şok bim a101 kaçta açılıyor, bim pazar kaçta kapanıyor, bim market saat kaçta açılıyor 2022, cumartesi günleri bim kaçta açılıyor, bim kaçta açık, bim kapanıyor, bayramın birinci günü a101 açık mı, bim kaçta açılıyor denizli, bim a101 açılış kapanış saatleri, yarın bim açık olacak mı, bim kaçta açılıyor Pazar, bim açılış ve kapanış saati, bim a101 şok saat kaçta kapanıyor, malatya bim açılış saati, bim a101 hafta sonu açık mı, bim şok kapanış saati, bim açiliş kapaniş saati 2022, bim hangi saatler arası açık, cumartesi günleri bim kaçta kapanıyor, bugun bim kacta aciliyor, bim hafta sonu kacta kapaniyor, bim pazar günü açılış saati, bim market saat kaçta açılıyor sabah, hafta içi bim market kaçta açılıyor, bim çalışma saatleri pazar günü, bim market kaçta kapanıyor 2022, bim mağaza açılış saatleri, bim bayramin kacinci gunu acik, bim market kaçta açılıyo, bim cuma mesai saatleri, a101 ve bim saat kaçta açılıyor, pazar günleri bim saat kaçta açılıyor, bim a101 ne zaman kapanıyor, a101 bim açılış kapanış saatleri, bim market kapanma saati, bim market akşam kaçta kapanıyor, izmirde bim kaçta açılıyor, bim cuma öğle arası saatleri 2022, bim a101 hafta sonu kaçta açılıyor, bim hafta sonu calisma saatleri, bim kaçta açılıyor cumartesi, pazar günü bim açılış saati, a101 bim saat kaça kadar açık, bim kaçta açılıp kapanıyor, bim market pazar günü kaçta açılıyor, bim mağazaları çalışma saatleri, bim a101 açılış saati, a101 bim şok saat kaçta açılıyor, bim market açılış, sivas bim açılış saati, bim bugün açılış saati, bugün şok bim açık mı, bim hafta sonları kaçta açılıyor, bim hafta sonu saatleri, bim kurban bayramı çalışma saatleri, bim sabah kacta aciliyor, bim a101 kaçta açılıyo, bim ve şok kaçta kapanıyor, bim pandemide kaçta açılıyor, bim cuma gunu kacta aciliyor, bim kaçta kapanıyor 2022 hafta içi, bim pazartesi saat kaçta açılıyor, konya bim açılış saatleri, hafta sonu bim kapanış saati, bursa bim kaçta açılıyor, bim market kaçta açılıyor kaçta kapanıyor, bim cuma günleri saat kaçta açılıyor, bim a101 şok hafta sonu açık mı, bimin acilis kapanis saatleri, bim market kaçta açılıyor sabah, 2021 bim kaçta kapanıyor, bim açılış kapaniş saati, bim bugun kaca kadar acik, bim yarın kaçta açılacak, bim hangi saatte açılıyor, bim saat kaçta açılıyor Cuma, bim market öğle arası, bim a101 kacta aciliyor, bim cuma günü açık mı, bim saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor, bim ne zaman açılacak bayram, bim market bugün kaçta açılıyor, bin kaçta açılır, hafta içi bim saat kaça kadar açık, market açılış saatleri bim, a101 bim kapanış saati, hafta içi bim market saat kaçta açılıyor, bim market çalışma saati, bim lerin açılış saati, bim cuma çalışma saatleri 2022, bim kaçta açılıyor yarın, bim acilisi, bim hafta içi çalışma saatleri 2022, bim artık kaçta açılıyor, bim a101 şok ne zaman açılıyor, bim market cuma çalışma saatleri, bugun bim kaca kadar acik, a101 bim şok saat kaçta kapanıyor, bim öğle saati, bim in acilis kapanis saatleri, bim aktüel kaçta kapanıyor, a101 ve bim saat kaçta kapanıyor, bim kaçta açılıyor kapanıyor, bim ramazanda kaçta kapanıyor.

 

bim marketler çalışma saatleri, bim mağazaları saat kaçta kapanıyor, bim şok saat kaçta kapanıyor, bim market açılış saati 2022, bim market pazar günü kaçta kapanıyor, bim cuma günü çalışma saati, bugün bim kaçta kapanır, ramazan ayında bim çalışma saatleri, bim hafta sonu kaçta açılıyor 2022, mersin bim kaçta açılıyor, bim bayramda saat kaçta açılıyor, bim market sabah açılış saati, bim pazar günleri saat kaçta açılıyor, yarin bim kacta aciliyor, bim market pazar günleri açık mı, bim kacta açılıyo, bim market kacta kapaniyor, bim açılış saatı, bim bugün saat kaçta açılacak, bim güncel açılış saatleri, pazar gunu bim kacta kapaniyor, bim kaca kadar acik bugun, bugün a101 ve bim açık mı, bim market kapanış saati 2022, bim açılıp kapanma saatleri, bim bayram açılış saati, hafta içi bim ne zaman kapanıyor, mersin bim açılış saatleri, bim market açılma saatleri, bim ramazan çalışma saatleri, 2022 bim saat kaçta açılıyor, a 101 ve bim kacta aciliyor, bugün bim market kaçta açılıyor, bim şok pazar günü açık mı, bim aktüel kapanış saati, bursa bim kaçta kapanıyor, bim kapanış saati cumartesi, hafta sonu bim kacta kapaniyor, bim acılma saati, konya bim kaçta kapanıyor, bim market bayram çalışma saatleri, hafta sonları bim kaçta açılıyor, bim market bugün saat kaçta açılıyor, bim market hafta içi kaçta kapanıyor, bugun bim kacta kapaniyor, pazar bim kaçta açılıyor, bim açılış saati bayram, a101 bim kaçta açılıyor sabah, bim kacta aciliyor 2022, bimler ne zaman açık, a101 bim kacta aciliyor, bim açık olacak mı, cumartesi pazar bim a101 açık mı, bim market kaca kadar acik, bim şok a101 saat kaçta açılıyor, bimin açılış saati 2022, 2022 bim kapanış saati, bugün bim saat kaçta açılacak. Bim Çalışma Saatleri Nedir?

Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri ? Nüfus müdürlüğü hangi saatlerde açık?

Kas 25, 2021 #199 ehliyet randevu, #199 kimlik randevu, #199 randevu alma, #adres değişikliği için randevu, #adres değişikliği için randevu alma, #adres değişikliği için randevu almak, #adres değişikliği için randevu gereklimi, #adres değişikliği nüfus randevu, #adres değişikliği randevu alma, #adres değişikliği randevu e devlet, #adres değiştirme randevu, #adres kaydı randevu, #adres kayıt randevu, #bahçelievler nüfus müdürlüğü randevu, #e devlet nüfus müdürlüğü randevu, #e pasaport randevu, #ehliyet çıkartma randevu, #ehliyet için nüfus müdürlüğünden randevu, #ehliyet için nüfustan randevu, #ehliyet için nüfustan randevu alma, #ehliyet kimlik birleştirme randevu, #ehliyet kimlik randevu kimlik ve ehliyet yenileme randevu, #ehliyet nüfus müdürlüğü, #ehliyet nüfus müdürlüğü randevu, #ehliyet nüfus randevu, #ehliyet ve kimlik yenileme randevu, #ehliyeti kimliğe yükleme randevu, #hususi pasaport randevu, #ikametgah adresi değiştirme randevu, #il nüfus müdürlüğü randevu, #ilçe nüfus müdürlüğü randevu, #kaymakamlık ehliyet randevu, #kaymakamlık kimlik randevu, #kaymakamlık randevu alma, #kaymakamlıktan randevu, #kaymakamlıktan randevu alma, #kimlik değiştirme randevu alma, #kimlik değiştirmek için randevu alma, #kimlik ehliyet yenileme, #kimlik için randevu alma, #kimlik kartı randevu alma, #kimlik randevu alma, #kimlik randevu alma iletişim, #kimlik randevu alma numara, #kimlik randevu alma telefon, #kimlik randevu iletişim, #kimlik randevu tel, #kimlik yenileme randevu alma, #kimlik yenileme randevu telefon, #nüfus adres değişikliği randevu, #nufus cüzdan yenileme, #nüfus cüzdanı değiştirme, #nüfus cüzdanı yenileme randevu, #nüfus cüzdanı yenileme randevu alma telefon, #nüfus dairesi randevu, #nüfus değiştirme randevu, #nüfus ehliyet randevu, #nufus idaresi, #nüfus idaresi randevu, #nüfus ikametgah randevu, #nüfus il müdürlüğü randevu, #nüfus işleri randevu, #nüfus kağıdı yenileme, #nüfus kağıdı yenileme randevu, #nüfus kaymakamlık randevu, #nüfus kimlik randevu, #nufus mudurlugu, #nüfus müdürlüğü adres değişikliği, #nüfus müdürlüğü adres değişikliği randevu, #nüfus müdürlüğü adres değişikliği randevu alma, #nüfus müdürlüğü ehliyet randevu, #nüfus müdürlüğü ikametgah değişikliği, #nüfus müdürlüğü ikametgah değişikliği randevu, #nüfus müdürlüğü ikametgah randevu, #nüfus müdürlüğü isim değiştirme, #nüfus müdürlüğü kimlik randevu, #nüfus müdürlüğü kimlik yenileme, #nüfus müdürlüğü pasaport randevu, #nüfus müdürlüğü randevu adres değişikliği, #nüfus müdürlüğü randevu alma e devlet, #nufus mudurlugu randevu alma nüfus vatandaşlık işleri, #nüfus müdürlüğü randevu değiştirme, #nüfus müdürlüğü randevu e devlet, #nüfus müdürlüğü randevu ehliyet, #nüfus müdürlüğü randevu hattı, #nüfus müdürlüğü randevu ikametgah, #nüfus müdürlüğü randevu pasaport, #nüfus müdürlüğü randevu sorgulama, #nüfus müdürlüğü sıra alma, #nüfus müdürlüğü sürücü belgesi randevu, #nüfus müdürlüğü yeni kimlik randevu, #nüfus müdürlüğünden randevu alma, #nüfus müdürlüğüne randevu alma, #nüfus pasaport randevu, #nüfus randevu adres değişikliği, #nufus randevu alma, #nüfus randevu ehliyet, #nüfus randevu hattı, #nüfus randevu pasaport, #nüfus vatandaşlık, #nüfus vatandaşlık randevu, #nüfus ve vatandaşlık, #nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, #nüfus ve vatandaşlık işleri randevu, #nüfus ve vatandaşlık randevu, #nüfus yenileme randevu, #nüfusluk randevu, #nüfustan randevu, #nüfustan randevu alma, #nüfustan sıra alma, #nüfuz cüzdanı yenileme, #pasaport için randevu, #pasaport için randevu alma, #pasaport için randevu almak, #pasaport randevu alma, #pasaport randevu değiştirme, #pasaport randevu sorgulama, #pasaport uzatma randevu, #pasaport yenileme randevu, #randevu nüfus, #randevu nüfus müdürlüğü, #yeni doğan kimlik başvurusu, #yeni kimlik için randevu alma, #yeni kimlik randevu alma, #yeşil pasaport randevu, #yeşil pasaport randevu alma - Yazar: admin

Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri ? Nüfus müdürlüğü hangi saatlerde açık?

 

Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri T.C. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak her ilde valiliklere ve her ilçede kaymakamlıklara bağlı nüfus müdürlükleri hizmet vermektedir. Genel olarak adrese bağlı nüfus kayıt işleri, sürücü belgesi işlemleri, kimlik kartı değiştirme, nüfus cüzdanı yenileme, yerleşim yeri adresi işlemleri gibi bir işlem nüfus müdürlüklerinde halledebilirsiniz. Eskimiş olan nüfus cüzdanınızı değiştirecekseniz yaklaşık 30 TL bir ücret ödeyeceksiniz. Nüfus müdürlükleri artık vatandaşlara yeni “Çipli Kimlik” kartı vermektedir, kimlik kartı almak için önceden randevu alınması lazım. Randevu gününde gittiğiniz Nüfus Müdürlüğünde yapılan işlemlerden sonra yeni kimliğiniz 3 hafta içerisinde adresinize posta ile geliyor ve birinci derece yakınlarınız haricinde hiç kimseye teslim edilmiyor. Birde nüfus müdürlüğüne gitmeden birçok işlemi, ikamet adresi işlemleri de dahil olmak üzere, e–Devlet sistemi aracılığıyla halledebilirsiniz.

 

Not: Nüfus cüzdanı yada Kimliğinizi kaybettiyseniz yenisi için daha fazla ücret ödersiniz bu ücrette yaklaşık 60 TL civarındadır.

 

Nüfus müdürlükleri adres değişikliği, yeni T.C. kimlik kartı verilmesi yada eski Nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi, pasaport verilmesi, sürücü belgesi işlemleri, evlilik ve nikah sebebiyle soyadı değişikliği gibi birçok işlem için Nüfus Müdürlüklerine gitmemiz lazım gelmektedir. İnternet üzerinden e-Devlet aracılığıyla bir çok işlemi yapabiliyoruz ancak yine de nüfus müdürlüğüne gitmeden yapamayacağımız resmi işlemler vardır. Nüfus Müdürlüklerinde işi olan kişiler için Nüfus müdürlüklerinin mesai ve çalışma saatleri, hangi saatlerde açılıp kapandığı sık sık aranmaktadır. İşte sizler için Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri ve Nüfus müdürlüğü kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularının cevabı.

 

 

 

 
Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri

 

 

Nüfus müdürlüğü hangi saatlerde açık?

Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri aslında Kaymakamlık çalışma saatleri ile aynıdır çünkü birçok ilçede kaymakamlıkların da bulunduğu “Hükümet Konağı” olarak ta adlandırılan yerlerde diğer kurumlar ile beraber nüfus müdürlükleri de hizmet vermektedir.

Kaymakamlık binaları içerisinde hizmet veren Nüfus müdürlükleri sabah saat 08:30 da açılmaktadır. Türkiye genelinde nüfus müdürlüğü mesai başlangıç saati sekiz buçuktur. e-Devlet üzerinden yapabilecek işlemleri o şekilde yapmanızı eğer olmuyorsa resmi daireye gitmenizi tavsiye ederiz.

Sabah başladıkları mesaiyi saat 12.30’da öğle arasıyla ara veren personel 13.30’da işlemlerine tekrar başlamaktadır. Öğleden sonra başlanan mesai saat 16:30 da sona ermektedir. Hafta sonu ve diğer resmi, dini bayramlarda nüfus müdürlükleri hizmet vermemektedir. Genel seçim, yerel seçim gibi istisnai durumlarda hafta sonları ya da akşamları da hizmet verebilmektedirler, yada mobil hizmet noktaları da kuruyorlar.

 

Randevu almadan nüfus müdürlüğüne gidilir mi?

Nüfus müdürlükleri istisnalar hariç randevusuz işlem yapmamaktadır. Yeni doğan çocukların kimliklerini çıkartmak için randevusuz işlem yapılmaktadır.

 

Hükümet Konakları kaça kadar açık? ( Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri )

Hükümet konakları sabah 08:30 da açılır 12.30 da öğle arasına girer. 13:30 da tekrar açılır 16:30 da tamamen kapanır.

Nufus Mudurlugu Randevu Alma

Nufus Mudurlugu randevu alma işlemi için e devlet üzerinden giriş yapmalı ve arama kısmına nvi randevu yazmalısınız.

Yeni Doğum Bildirme Randevu

Nüfus müdürlüğü randevu alma işlemi için e devlet üzerinden giriş yapmalı ve arama kısmına nvi randevu yazmalısınız.

Sürücü Belgesi Başvuru Randevusu Alma

Nüfus müdürlüğü randevu alma işlemi için e devlet üzerinden giriş yapmalı ve arama kısmına nvi randevu yazmalısınız.

Kimlik Randevu Numarası

Alo 199 u arayarak telefon ile randevu alabilirsiniz.

Nüfus Müdürlüğü İsim Değiştirme

6 Aralık 2022 tarihine kadar mahkeme kararı olmadan nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak isim soyisim değişikliği yapılabilmektedir.

Pasaport Randevu Nasıl Alınır

Nüfus müdürlüğü randevu alma işlemi için e devlet üzerinden giriş yapmalı ve arama kısmına nvi randevu yazmalısınız.

nüfus müdürlüğü pasaport sorgulama, pasaport başvurusu randevu, pasaport yenileme randevu alma, edevlet pasaport randevu, pasaport e randevu, pasaport almak için randevu, pasaport değiştirme randevu, kaymakamlık pasaport randevu, emniyet pasaport randevu, randevusuz pasaport, pasaport nüfus randevu, il nüfus müdürlüğü pasaport randevu, pasaport işlemleri randevu, nüfus müdürlüğü pasaport randevu alma, pasaport randevu erteleme, pasaport icin randevu, pasaport yenileme için randevu, nüfüs ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü pasaport teslim, kimlik pasaport randevu, kimlik ve pasaport randevu, pasaport ve kimlik randevu, pasaport çıkarma randevu, pasaport randevu nüfus müdürlüğü, pasaport randevu başvurusu, pasaport uzatmak için randevu, pasaport randevu yenileme, pasaport yenıleme randevu, nüfus müdürlüğü randevu alma pasaport, pasaport değişim randevu, pasaport randevu alma e devlet, e devlet pasaport randevu alma, pasaport çıkartma randevu, nüfus müdürlüğü pasaport başvurusu, yeni pasaport randevu alma, nüfus dairesi pasaport randevu, pasaport kimlik randevu, pasaport randevu tarihi değiştirme, pasaport işlemleri için randevu, pasaport randevu kontrol, ataşehir pasaport randevu, pasaport randevu almak için, nüfustan pasaport randevu alma, emniyet müdürlüğü pasaport randevu, pasaport değişikliği randevu, ehliyet pasaport randevu, pasaport işleri genel müdürlüğü, pasaport için randevu gereklimi, pasaport randevu alma nüfus müdürlüğü, pasaport online randevu, içişleri bakanlığı pasaport randevu, pasaport alma randevu, pasaport randevu işlemleri, nüfus pasaport randevu alma, pasaport için nüfus müdürlüğünden randevu alma, pasaport müracaat randevu, bahçelievler pasaport randevu, pasaport randevu değişikliği, pasaport randevu online, umuma mahsus pasaport randevu, pasaport çıkarmak için randevu, emniyet genel müdürlüğü pasaport randevu, pasaport randevu güncelleme, pasaport icin randevu alma, pasaport randevu ara, pasaport müracaatı için randevu, pasaport çıkartmak için randevu, umumi pasaport randevu, nüfus müdürlüğü pasaport randevu tel, pasaport kaymakamlık, hususi pasaport randevu alma, yeşil pasaport için randevu alma, e pasaport randevu alma, zeytinburnu pasaport randevu, sakarya pasaport randevu, yeni kimlik ve pasaport randevu, urla pasaport randevu, pasaport yenileme için randevu alma, pasaport almak icin randevu, pasaport şube randevu, pasaport değiştirmek için randevu, iem pasaport randevu, pasaport randevu emniyet, bornova pasaport randevu, pasaport pasaport randevu, vatan caddesi emniyet müdürlüğü yeşil pasaport randevu, pasaport randevu saatini değiştirme, pasaport mudurlugu, pasaport ve nüfus cüzdanı randevu, pasaport yenileme işlemleri randevu, pasaport emniyet randevu, pasaport için emniyetten randevu, pasaport randevu ataşehir, çipli pasaport randevu, online pasaport randevu alma, 199 randevu pasaport, pasaport için randevu alınıyor mu, ilçe emniyet müdürlüğü pasaport randevu, kaymakamlık pasaport, ilçe emniyet pasaport randevu

Nüfus Müdürlüğü Adres Değiştirme

Nüfus müdürlüğü adres değiştirme randevuları e devletten alınmaktadır.Nüfus müdürlüğü randevu alma işlemi için e devlet üzerinden giriş yapmalı ve arama kısmına nvi randevu yazmalısınız.

kaymakamlık adres değişikliği randevu, mernis adresi değiştirme, adres değişikliği nüfus müdürlüğü randevu, adres randevu alma, nüfus randevu adres kayıt, nüfustan adres değişikliği için randevu alma, adres değişikliği yapma randevu, adres değişikliği başka nüfus müdürlüğünden yapılır mı,
ikametgah adres değişikliği randevu, nüfus müdürlüğü adres kayıt randevu, alo 199 adres bilginizin güncel olmadığı tespit edilmiştir, nüfusa gitmeden adres değişikliği, adres değişikliği nüfus müdürlüğü, nüfus müdürlüğüne gitmeden adres değişikliği, randevu alma adres değişikliği,
adres değiştirmek için randevu, nüfus adres değişikliği randevu alma, adres kayıt için randevu, 199 adres değişikliği randevu, adres değişikliği farklı nüfus müdürlüğünden yapılır mı, nufustan adres değişikliği, adres değişikliği her nüfus müdürlüğünden yapılabilir mi, adres almak için randevu, nüfus müdürlüğüne gitmeden adres değişikliği yapılabilir mi, adres değişikliği randevu sorgulama, www adres değişikliği randevu, ikametgah adresi randevu, nüfus dairesi adres değişikliği, adres değişikliği için nüfustan randevu alma, adres değişikliği kaymakamlık randevu, nüfus müdürlüğünden adres değişikliği için randevu alma, nüfus müdürlüğü adres değişikliği için randevu, ev adresi randevu alma, nüfus dairesine gitmeden adres değişikliği, adres değişikliği icin randevu, başka bir nüfus müdürlüğünden adres değişikliği, nüfusta adres değişikliği için randevu alma, ikametgah adresi için randevu, e devlet adres değişikliği randevu alma, nüfus adresi değişikliği, 199 randevu adres değişikliği, kaymakamlıktan adres değişikliği, nüfus adres değişikliği e devlet, nüfus ve vatandaşlık adres değişikliği, nüfus müdürlüğü adres değiştirme, yeni kimlik adres değişikliği, adres değiştirmek için randevu alma, adres değişikliği için randevu alamıyorum, ikametgah adresi için randevu alma

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kimlik değişikliği için 30 TL harç ücreti vardır kimliğini kaybeden kişiler ise 60 TL harç ödemektedir.

Sinüs Masajı ve Sinüs Boşaltma Teknikleri | Anında Rahatlama ve Boşalma

Sinüs Masajı ve Sinüs Boşaltma  Teknikleri | Anında Rahatlama ve Boşalma, Sinus Bosaltma, Evde Sinüs Boşaltma, Evde Sinüs Temizleme

 

Sinüs Masajı ve Sinüs Boşaltma Teknikleri nelerdir? Anında Rahatlama ve Boşalma sağlayan masaj teknikleri nasıl yapılır ve daha birçok merak edilenler yazımızda.

 

Sinüs Masajı ve Sinüs Boşaltma Teknikleri hakkında sık sık aramalar yapılmaktadır. Anında Rahatlama ve Boşalma sağlayan masaj teknikleri ve diğer bilgileri sizin için bir araya getirdik.

Sinüs Masajı ve Sinüs Boşaltma Teknikleri için size üç ayrı yöntem anlatacağız.

 

1. YÖNTEM

1- Parmaklarınızı ısıtmak için iki elinizi birbirine sürtün.

Ellerinizin sıcak olması sinüslerinizi soğuk ele göre daha çok rahatlatır ve ellerinizin soğuk olması kaslarınızın gerilmesine sebep olabilir.

 • İlk olarak ellerinize birazcık yağ sürün, yağ elleriniz ile yüzünüzü tahriş etmenizi engelleyecektir, ayrıca yağın kokusu da rahatlamaya yardımcı olabilir. Sinüs masajı için kullanılacak yağları şöyle sıralayabiliriz badem yağı, nane yağı, bebek yağı veya hint yağı uygun olabilir. Göz çevrenize masaj yaparken yağın gözünüze kaçmamasına çok dikkat edin.

 

2- Göz yuvalarının girintisini bulun. 

Göz yuvalarının girintileri, burun köprüsünün kaşların sırtıyla birleştiği yerin her iki tarafında bulunur. Bu bölgelere basınç uygulandığında soğuk algınlığı, sinüs tıkanıklığı, frontal sinüs baş ağrıları ve yorgun gözlerin rahatlamasına yardımcı olabilir.

 • Başparmaklarınızı kullanarak masaj yapabilirsiniz. Başparmaklar, diğer parmaklarınıza göre daha güçlü olması sebebi ile tavsiye edilir. Bazı kişiler için işaret parmağını kullanmak daha kolay olabilir, sizin için en kolay olan parmağınız ile yapabilirsiniz.

 

3-Göz yuvalarının girintisine doğrudan parmak basıncı uygulayın. 

Sinüs Boşaltma

Bir dakika boyunca göz yuvası girintilerine baskı yapın, uyguladığınız baskı miktarı tatlı sert bir kıvamda olmalıdır.

 • Parmaklarınız ile bölgeye bastırın ve yaklaşık iki dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yapın.
 • Göz yuvası girintilerine masaj yaparken gözlerinizi kapalı tutun.

 

4-Yanaklarınıza baskı uygulayın. ( Sinüs Boşaltma  )

Başparmaklarınızı yada alternatif olarak işaret ve orta parmaklarınızı, her bir burun deliğinin hemen dışında, yanağınızın her iki yanına gelecek şekilde hareket ettirin. Yanaklara basınç uygulandığında burun tıkanıklığı ve sinüs ağrısının giderilmesine fayda sağlar.

 • Yaklaşık bir dakika boyunca yanaklarınıza tatlı sert ve sabit bir baskı uygulayın.
 • Daha sonra parmaklarınızı dairesel hareketlerle iki dakika boyunca hareket ettirin.

5-Herhangi bir ağrı hissederseniz masajı durdurun. 

Sinüslerinizde basınç artıyorsa, masaj biraz sert olabilir bu doğaldır. Ancak sinüslerinizde yoğun bir ağrı hissederseniz masajı hemen bırakmalı alternatif yollar denememeli ve doktorunuza başvurmalısınız.

2. YÖNTEM ( Sinüs masajı )

1-Frontal sinüslerinize masaj yapın.

Sinüs Boşaltma

 Frontal sinüsleriniz alın bölgenizde bulunur. Parmaklarınız ile yüzünüzü tahriş etmemek için ellerinizi ısıttıktan sonra krem veya masaj yağını ellerinize sürün. Her iki işaret parmağınızı alnınızın ortasına kaşlarınızın arasına yerleştirin. Dairesel hareketler ile parmaklarınızı kaşlarınızın arasından şakaklarınıza doğru çekin.

 • Sabit ve sıkı bir baskı uygulayarak bu hareketi 10 kez tekrarlayın.
 • Bu masaja başlamadan önce ellerinizin ısıtmayı ihmal etmeyin. Ellerinizi birbirine sürterek  ısıtabilirsiniz.

2-Etmoid / Sfenoid sinüslerinize masaj yapın.

Sinüs Boşaltma

 Bu sinüsler sizin nazal sinüsleriniz. Ellerinize biraz masaj yağı veya krem sürün ve ellerinizi ısıtmak için ellerinizi birbirine sürtün. İşaret parmaklarınızı kullanarak burun köprüsünün kenarı boyunca aşağı doğru mesaj yapın; bu akıntıyı tetiklemeye yardımcı olacaktır. Burnunuzun üst kısmına ( köprü ) doğru ilerlerken, işaret parmaklarınızla göz kenarlarına küçük dairesel hareketler yapın.

 • Kesinlikle gözünüze temas etmeyin veya gözünüze yağ değdirmeyin. Yağ gözlerinize zarar vermez, ancak yakabilir.
 • Tatlı sert bir masaj uygulayarak bu hareketi 10 defa tekrarlayın.

3-Maksiller sinüslerinize nasıl masaj yapacağınızı öğrenin. 

Yine ellerinize krem veya masaj yağı sürün ve ısıtmak için ellerinizi birbirine sürtün. İşaret parmaklarınız yardımı ile burun deliklerinizin dış köşelerine yakın her bir yanağa aşağı doğru baskı uygulayın. Küçük dairesel hareketler kullanarak parmaklarınızı elmacık kemikleriniz boyunca kulağınıza doğru hareket ettirin.

 • Bu hareketi 10 kez tekrarlayın. Yine, rahatlamayı en üst düzeye çıkarmak için burada tatlı sert bir baskı kullanmalısınız.

4- Burun ovma tekniğini kullanarak sinüsleri rahatlatın. 

Sinüs Boşaltma

Bu teknik sinüs dolu olan, burun tıkanıklığı olan kişiler için tavsiye edilir. Elinize masaj yağı yada krem sürün. Avucunuzun içini kullanarak burnunuzun ucunu dairesel hareketlerle ovalayın ve bu hareketi 15 – 20 kez tekrar edin.

 • Ovma yönleri değiştirerek ve burnunuzu diğer yöne 15 ila 20 kez dairesel hareketler ile ovalayın. Örnek olarak, ilk 15 hareket için burnunuzu saat yönünde ovuşturduysanız, sonraki diğer 15 hareket için burnunuzu saat yönünün tersine daireler çizerek ovalayın.

5-Masaj yaparak sinüslerinizi boşaltmaya çalışın. ( Sinüs masajı )

Sinüs Boşaltma

 Elinize az miktarda krem yada masaj yağı sürün ve birbirine sürtün. Orta sertlikte baskı uygulayarak alnınızın ortasından kulaklarınıza doğru başparmaklarınız ile masaj yapın. Bu masaj tekniğini iki veya üç kez tekrar edin.

 • Başparmaklarınızı burnunuzun ortasına koyun ve kulaklarınıza doğru masaj yapmaya başlayın. Bu hareketi iki veya üç kez tekrarlayın.
 • Başparmaklarınızı çenenizin altına yerleştirin ve başparmaklarınızı boynunuzun kenarlarından köprücük kemiklerinize kadar gezdirin.

 

3. YÖNTEM

1-Sinüs masajından önce veya sonra buhar uygulaması yapın. 

Aşağıda yazdığımız buhar uygulaması daha önce yukarda yazdığımız masaj teknikleriyle birleştirerek sinüs akıntısını önemli ölçüde artırabilirsiniz. Sinüs akıntısını arttırmak fazla sümük ve sinüslerinizdeki basıncı hızlı ve etkili bir şekilde rahatlatabilir.

 • Buhar yöntemi kimyasal veya ilaç olmadan sinüs basıncını hafifletmenin bilinen en etkili ve eski yöntemlerindendir. Buhar, burun kanallarının açılmasına yardımcı olur ve bazen kalın mukusu inceltir, böylece sinüslerden dışarı akmasına yardımcı olur.

2-Bir litrelik bir tencereye su doldurun.  ( Sinüs Boşaltma  )

Tencereye koyduğunuz suyu ocakta iyice kaynatın, daha sonra tencereyi ocaktan alın ve bir masanın üzerine ısıya dayanıklı bir altlık üzerine koyun.

 • Buharın burun kanallarınıza ve boğazınıza girmesini istiyoruz ancak kendinizi yakmadan, buna çok dikkat edin.
 • Ayrıca tencere kaynarken ve tencereyi masaya aldığınızda çocukları tencereden uzak tutunuz. Etrafta hiç çocuk yokken buhar tedavisi yapmaya çalışın.
 • Bu yöntem yalnızca yetişkinler içindir – çocuklarda denemeyin.

3-Büyük, temiz bir pamuklu havluyu başınızın üzerine örtün.

 Ardından başınızı buharlı tencerenin üzerine getirin, gözlerinizi kapatın ve kendinizi yakmamak için yüzünüzü sudan uzakta tutmaya gayret edin.

4-Burnunuzdan nefes alın ve ağzınızdan verin. ( Sinüs Boşaltma  )

En az 10 dakika boyunca yada buhar çıkmaya devam ettiği sürece devam edin. Buhar solurken ve sonrasında burnunuzu sümkürmeye çalışın.

5-Her iki saatte bir buharla. ( Sinüs masajı )

Sinüs Boşaltma

 Bu tekniği sık sık uygulayabilirsiniz ancak  en fazla iki saatte bir uygulamanız daha iyidir. Evde, işte yada cafe de yüzünüzü sıcak bir çay, içecek veya çorba kasesinden gelen buharını soluyarak buhar tedavisi uygulayabilirsiniz.

6-Buharlama işleminize şifalı otlar ekleyin. ( Sinüs masajı )

 Ayrıca buharlı suyunuza şifalı otlar ve uçucu yağlar ( bir litre su için bir damla) ekleyebilirsiniz. Bazı kişiler yağların ve bitkilerin semptomları hafifletebileceğini düşünür, ancak bu iddialar bilimsel kanıtlarla desteklenmemektedir.

 • Nane, kekik, adaçayı, lavanta ve siyah lavanta yağı, başlamak için harika seçeneklerdir.
 • Kişiye mantar sinüs enfeksiyonu teşhisi konduysa, kaynar suyunuza bir damla siyah ceviz esans yağı, çay ağacı yağı, kekik veya adaçayı yağı ekleyin. Bunların antifungal ve antiseptik özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir.
 • Buhar tedavisi yapmadan önce kullanmak istediğiniz bitkiye karşı alerjiniz olup olmadığına dikkat edin. Her bir bitki yağını yaklaşık bir dakika test edin ve ardından yüzünüzü 10 dakika boyunca buhardan uzaklaştırın ve nasıl hissettiğinizi değerlendirin. Herhangi bir alerji reaksiyonunuz varsa ( hapşırma veya kızarıklık gibi cilt reaksiyonları), yeni bir su kaynatın ve tedaviye devam edin.
 • Uçucu yağlara sahip değilseniz, çeyrek litre başına 1 çay kaşığı kuru ot kullanın. Kuru otlar için ekledikten sonra bir dakika daha kaynatın, altını kapatın ve tencereyi evinizdeki güvenli bir alana taşıyın ve buhar solumaya başlayın.

 

7-Sıcak Banyo Yapmak ( Sinüs masajı )

Sinüs Boşaltma

Uzun süreli sıcak bir banyo yapmak, yukarıda yazdığımız buhar tedavisine benzer bir etkiye sahip olabilir. Duştan gelen sıcak su, tıkalı burun geçişlerini temizlemeye ve sinüs basıncını hafifletmeye yardımcı olur. Burnunuzu doğal olarak sümkürmeyi deneyin. Isı ve buhar, tahliyelerini daha iyi kolaylaştırmak için sinüslerdeki salgıları nemlendirmeye ve sıvılaştırmaya yardımcı olacaktır.

 • Ayrıca, burun deliklerinizi açmaya yardımcı olur ve sinüslerinizde hissedebileceğiniz herhangi bir baskıyı hafifletmek için yüzünüze sıcak bir kompres koyarak da benzer bir faydalı etki elde edersiniz. Nemli bir bezi mikrodalga fırında iki ila üç dakika ısıtın yüzünüze koyun, kendinizi yakmamaya dikkat edin.

 

 

 

 

 

Resmi Daireler Mesai Saatleri 2024 – Kamu Çalışma Saatleri Nedir?

Resmi Daireler Mesai Saatleri 2024 ve Kamu Çalışma Saatleri Nedir ?

Binlerce memur kamuda mesai saatleri değişti mi, kamu mesaisi saat kaçta başlıyor ve saat kaçta bitiyor sorusuna cevap arıyor. Bilindiği gibi resmi daireler 10.00 ile 16.00 saatleri arasında uzaktan ve ya fiziki olarak kamu kurumunda dönüşümlü olarak hizmet veriyordu. Peki Kamuda mesai saatleri değişti mi? 1 Temmuz 2024 Kamuda mesai saatleri saat kaçta başlıyor ve mesai kaçta bitiyor?

Resmi Daireler Mesai Saatleri 2024 ve Kamu Çalışma Saatleri Nedir sorusu çok merak edilmektedir. Vatandaşlar işlerini halletmek için resmi dairelere gittiğinde beklemek istemiyor ve önceden mesai saatlerini öğrenmek istiyor. peki resmi daireler mesai saatleri nedir, kamu kurumları hangi saatlerde çalışıyor yazımızda açıklıyoruz.

 

Resmi Daireler Mesai Saatleri

 

KURUM ADIAÇILIŞ SAATİÖĞLE ARASIKAPANIŞ SAATİ
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ08:3012:30 – 13:3017:00
    
KAYMAKAMLIK08:3012:30 – 13:0017:00
    
BELEDİYE08:3012:00 – 13:0017:00
    
VALİLİK08:3012:30 – 13:3017:00
    
İŞKUR08:3012:30 – 13:3017:00
    
VERGİ DAİRESİ08:3012:30 – 13:3017:00
    
SGK08:0012:00 – 13:0017:00

Resmi Daireler Mesai Saatleri

Resmi dairelerde ve kamu kurumları az da olsa değişiklik gösterse de genel olarak 08:30-12:30 ve 13:00-17:00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Bazı İllere göre Kamu Çalışma Saatleri

İstanbul Mesai Saatleri:08.30 – 12.30 // 13.00 – 17.00
   
Samsum Mesai Saatleri:08.00 – 12.00 // 13.00 – 17.00
   
Kocaeli Mesai Saatleri:08.30 – 12.30 // 13.30 – 17.00
   
İzmir Mesai Saatleri:08.30 – 12.30 // 13.00 – 16.30

 

Devlet Daireleri Çalışma Saatleri

Devlet Daireleri Çalışma Saatlerini sizler için yazımızda ayrıntılı olarak hazırladık. Yazımızda bazı kurumların ve şehirlerin çalışma saatleri ayrı ayrı yazmaktadır, umarız ki aradığınız bilgiye yazımızda ulaşabilirsiniz.

Resmi Öğle Arası Saatleri

Resmi öğle arası saatleri kurumlara ve şehirlere göre farklılık gösterebilmektedir. Hangi şehirde yaşıyorsanız ve hangi kurumsa işiniz varsa gitmeden önce telefon ile arayıp bilgi almak en doğru tercih olacaktır.

Resmi Mesai Saatleri

Resmi mesai saatleri kurumlara ve şehirlere göre farklılık gösterebilmektedir. Hangi şehirde yaşıyorsanız ve hangi kurumsa işiniz varsa gitmeden önce telefon ile arayıp bilgi almak en doğru tercih olacaktır.

Resmi Daireler Kaçta Açılıyor

Resmi daireler kaçta açılıyor sorusu internette sık sık aranmaktadır. Resmi dairelerin açılış saatleri mevsime, kuruma, şehre göre değişebilmektedir, bu sebeple kurum ile irtibata geçip santralden kaçta açıldığını bir gün önceden öğrenebilirsiniz.

Kamu Çalışma Saatleri Değişti mi?

Koronavirüs pandemisi sebebi ile kamuda uygulanan esnek çalışma saatleri ( 10.00 – 16.00 ) 1 Temmuz 2021 itibariyle bitti. Resmi daireler ve Kamu kurum ve kuruluşları için günlük mesaiye başlama ve mesai bitiş saatleri ile öğle arası bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilikler belirlenecektir

Resmi Daireler Çalışma Saatleri Nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurların çalışma saatleri sabah 08:30 ile 12:30 arası ve 13:00 ile 17:00 arasıdır. Saat 12.30 ile 13.00 saatleri arasında ise öğle yemeği saatidir.

Kamu Çalışanlarından Kimler İdari İzinli Olacak ?

Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenen ve Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç resmi dairelerde çalışan memurlardan; Sağlık Bakanlığı tarafının belirlemiş olduğu kronik hastalığı olan 60 yaş ve üzeri kamu görevlileri (yönetici olanlar hariç) ile hamileliğinin 24. haftasından 32.i haftasına kadar olan süre içerisinde bulunan gebe kadın memurlar idari izinli olmaya devam edeceği genelge ile yayınlandı.

Resmi Dairelerde Esnek Çalışma Bitti mi?

27.04.2020 tarihinde başlayan resmi dairelerdeki esnek çalışma dönemi bitiyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle resmi dairelerin çalışma saatlerinde düzenleme yapılmıştı. Bu nedenle devlet daireleri saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında uzaktan veya dönüşümlü olarak dairede hizmet veriyordu. Bu sistem 1 Temmuz 2021 itibariyle bitti ve normal çalışma düzenine geçiş yapıldı.

 

MESAİ SAATLERİ HARİCİNDE NORMALLEŞEN DURUMLAR

TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ


Koronavirüs Pandemisi sebebi ile toplu taşıma ile alakalı olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;
01.07.2021 tarihinden sonra şehir içi veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu / koltuk kapasite sınırlandırmaları kaldırılmıştır.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı vatandaşlar şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 01.07.2021 tarihinden itibaren kaldırılacaktır.

Valilikler ve Kaymakamlıklarca, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu / faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı belirlenmiş olan tedbir, usul ve esasların ilgili iş yeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

İç İşleri Bakanlığı ile gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, önümüzdeki zamanda Vali ve Kaymakamların koordinesinde emniyet güçlerinin azami seviyede kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileriyle takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirilecektir.

Yürütülecek her çeşit denetim faaliyetinde iş yeri sahipleri / çalışanlarıyla yurttaşlarımızı kurallara uymaya ve azami derece de sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari ve adli işlem tesisinden imtina edilmeyecektir.

19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğü | Adres, Telefon, Faks, Mail

19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğü | Adres, Telefon, Faks, Mail

19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğü hakkında çeşitli bilgileri sizler için bir araya getirdik.

Ondokuzmayıs Vergi Dairesi Müdürlüğü

İletişim Bilgileri, Telefon, Faks, Mail Adresi, Adres, Vergi Dairesi Kodu, Çalışma Saatleri bulunmaktadır.

Vergi Dairelerinde Vezne Çalışma Saatleri Normal Mesai saatlerinden farklıdır. Vezne Çalışma Saatleri Saat 16:00’da sona ermektedir.

19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğü İletişim Bilgileri

( Ondokuzmayıs Tax Office Contact Information )

Adres : Kale mh.Gazi cd. no:57 İlkadım / SAMSUN
Telefon : +90 362 432 56 10
Fax : +90 362 435 78 35
Mail : ondokuzmayisvdmud@samsunvdb.gov.tr
Vergi Dairesi Kodu : 55251

ÇALIŞMA SAATLERİ
Pazartesi08:30 – 12:30Öğle Tatili13:00 – 17:00
Salı08:30 – 12:30Öğle Tatili13:00 – 17:00
Çarşamba08:30 – 12:30Öğle Tatili13:00 – 17:00
Perşembe08:30 – 12:30Öğle Tatili13:00 – 17:00
Cuma08:30 – 12:30Öğle Tatili13:00 – 17:00

 

Vergi Dairemizin konumu aşağıdaki haritada işaretlenmiştir, Yol Tarifi Al butonuna tıklayarak Navigasyon ile Vergi Dairemize kolayca ulaşabilirsiniz.

Yol Tarifi Al

Kasabalarda ve küçük yerlerde mal müdürlüğü daha büyük ilçelerde ise vergi dairesi kurulmaktadır. Maliye’nin gerekli gördüğü yerlerde birden çok vergi dairesi kurulabiliyor. Peki vergi dairesi nedir? Vergi dairelerinin yetki alanı ne ile sınırlıdır?

Vergi dairesi nedir?

Vergi dairesi; vergi mükellefini tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden daireler olarak karşımıza çıkıyor. Vergi daireleri ile alakalı esaslar, Vergi Usul Kanunu ve Vergi Daireleri Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliği kapsamında yer almaktadır.

Vergi idaresi (Tax Authority), vergi sisteminin yürütülmesi ve uygulaması ile alakalı faaliyet, iş ve işlemleri yapan kurum ya da örgütlerin bütünüdür.

Örnek olarak Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimleri (vergi dairesi başkanlıkları, bazı defterdarlıklar, vergi daireleri, bağlı vergi daireleri), gümrüklerin vergi ile alakalı birimleri vergi idaresinin kollarıdır. Aynı zamanda vergisel işlemlerin denetimi anlamında görevleri bulunan Vergi Denetim Kurulu da geniş anlamda vergi idaresinin bir koludur. Bu anlamda Türkiye’de vergi idaresi parçalı bir yapıdadır. Bu manada vergi idaresi, gelir idaresi ve vergi dairesinden ayrı bir kavramdır. Ancak, ülkemizde vergi idaresi yerine gelir idaresi ve vergi dairesi gibi kavramları daha sık kullanıldığı görülmektedir.

Sitemizde bu yazı haricinde yüzlerce vergi dairesine ait adres, telefon, mail, vergi dairesi müdürü, faks, mesai saatleri gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Yol tarifi alarak daha kolay ulaşım sağlayabilirsiniz. Belediyeler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar gibi kurumlarım numaralarını da sizlerle yakında paylaşacağız.

Vergi Daireleri haricinde diğer kurum ve kuruluşlar hakkında da bir çok adres, telefon, faks, mail adresi, mesai saatleri gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıca sitemizde adres ve telefon bilgileri haricinde birçok konu da makale ve yazılar mevcuttur, okumanızı tavsiye ederiz. Sitemizin diğer kategorileri Otomotiv, Teknoloji, Dini konular, Sağlık.

Kaymakamlık çalışma saatleri nedir? 2022 | AdresveTelefon.com

Kaymakamlık çalışma saatleri nedir? 2022

Kaymakamlık çalışma saatleri nedir sorusu sık sık aranmaktadır, Türkiye genelinde hizmet veren kaymakamlıklar sabah saat 08.30 da mesaiye başlamakta ve akşam 17.00 a kadar mesai devam etmektedir. 12.30 ile 13.30 saatleri arasında öğle tatilidir.

Kaymakamlık Açılış Saati Nedir?

Kaymakamlıklar saat mesaiye 08:30 da başlamaktadır, saat 12.30 kaymakamlıklar kapanarak öğle arasına girmektedir.

Kaymakamlık Kapanış Saati Nedir?

Kaymakamlıklar 13.30 da başladığı öğleden sonrası mesaisi 17.00 da sona ererek kapanmaktadır.

 

Kaymakamlık Ne demektir?

Kaymakamlıklar ilçelerde bulunan genel resmi işlerin yürütüldüğü kurumlardır. Kaymakamlar ise ilçelerin mülki amirleridir, ilçede devleti temsil ederler. Bulundukları ilçede kanunların uygulanmasını, Üst amirlerinin emirlerinin uygulanmasını, kaymakamlığın altında bulunan diğer kamu kurumlarının denetlenmesi ve uyumluluğu sağlamak için vardır. Bu görevlerin haricinde bulundukları ilçede yaşayan vatandaşların istek, sorun ve şikayetlerini dinler ve çözüm üretir.

Kaymakamlık çalışma saatleri